N. 4689/2020 – ΦΕΚ Α 103/2020 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία των Οδηγιών (ΕΕ) 2016/800, 2017/1371, 2017/541, 2016/1919, 2014/57/ΕΕ, κύρωση του Μνημονίου Διοικητικής Συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Δικαιοσύνης της Ελληνικής Δημοκρατίας και του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξεως της Κυπριακής Δημοκρατίας, τροποποιήσεις του ν. 3663/2008 (Α’99) προς εφαρμογή του Κανονισμού (ΕΕ) 2018/1727 και άλλες διατάξεις»


Ι. ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ

ΔΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΠΤΟΙ

’Η ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΙ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ

(σ.σ. ΠΡΟΣΟΧΗ στους δικαστές ανηλίκων)

ΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΚΑΤΑΠΟΛEΜΗΣΗ,

ΜEΣΩ ΤΟΥ ΠΟΙΝΙΚΟY ΔΙΚΑIΟΥ, ΤΗΣ ΑΠAΤΗΣ

ΕΙΣ ΒAΡΟΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΣΥΜΦΕΡOΝΤΩΝ ΤΗΣ EΝΩΣΗΣ


Άρθρο 25

Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές

δραστηριότητες σε βάρος των οικονομικών

συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης

(άρθρο 4 παρ. 1 της Οδηγίας)

Τα αδικήματα των άρθρων 23 και 24 του παρόντος

μέρους, καθώς και τα αδικήματα των άρθρων 159, 159Α,

235, 236, 237, 237Β, 375, 386, 386Α, 386Β, 390 Π.Κ. και

155 επ. του ν. 2960/2001 (Α’265), όταν αυτά στρέφονται

κατά των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμ-

φερόντων, συνιστούν βασικά αδικήματα κατά την έννοια

του άρθρου 4 του ν. 4557/2018 (Α’139).


Άρθρο 26

Γενικές διατάξεις

…..διώκονται αυτεπάγγελτα

δικαιοδοσία των ελληνικών ποινικών δικαστηρίων


ΙΙΙ. ΜΕΡΟΣ ΤΡΙΤΟ

ΚΑΤΑΠΟΛΕΜΗΣΗ ΤΗΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’

ΣΤΗΡΙΞΗ, ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΘΥΜΑΤΩΝ

IV. ΜΕΡΟΣ ΤΕΤΑΡΤΟ

ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΑΡΩΓΗ ΓΙΑ ΥΠΟΠΤΟΥΣ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΑΖΗΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΤΑΛΜΑΤΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ


VIII. ΜΕΡΟΣ ΟΓΔΟΟ

ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΟΝΟΜΗ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

Άρθρο 62

Οργανικές θέσεις δικαστικών λειτουργών

Άρθρο 63

Παραγραφή και παύση ποινικής δίωξης

Άρθρο 64

Παραγραφή και μη εκτέλεση ποινών υπό όρο

Άρθρο 65

Περί Πτώχευσης

Άρθρο 71

Παράταση ισχύος του Πίνακα Επιτυχόντων του διαγωνισμού για την πρόσληψη

δόκιμων Ειρηνοδικών Δ’ τάξης


ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’

ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΙΡΗΝΟΔΙΚΩΝ

ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟ-

ΡΟΥΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΗΣ

Άρθρο 94

Εισαγγελείς ειδικών καθηκόντων

1. Το πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 33 του

Κώδικα Ποινικής Δικονομίας Κ.Π.Δ. (ν. 4620/2019 A’96)

αντικαθίσταται ως εξής:

Άρθρο 97

Πνευματική λύση θρησκευτικού γάμου

Άρθρο 99

Παράταση ισχύος μεταβατικής διάταξης

ως προς τη σύνθεση των ποινικών δικαστηρίων

ΤΡΟΠΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ

ΚΠοινΔ

Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας (π.δ. 503/1985, Α’182)

«Άρθρο 122Α
Επίδοση με ηλεκτρονικά μέσα

Ν. 3226/2004 Παροχή νομικής βοήθειας

σε πολίτες χαμηλού εισοδήματος και άλλες διατάξεις

Ν. 3663/2008 Ευρωπαϊκή Μονάδα Δικαστικής
Συνεργασίας (EUROJUST), Κοινές Ομάδες Ερευνας
και λοιπές διατάξεις.

Ν. 3811/2009 Αποζημίωση των θυμάτων εγκλημάτων

βίας από πρόθεση (Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας

με την Οδηγία 2004/80/ΕΚ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής

Ενωσης της 29ης Απριλίου 2004) και άλλες διατάξεις

Π.Δ. 18 της 30.12.88/9.1.89. Κωδικοποίηση διατάξεων νόμων

για το Συμβούλιο της Επικρατείας

Ν. 3068/2002 Συμμόρφωση της Διοίκησης προς τις δικαστικές
αποφάσεις, προαγωγή των
δικαστών των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων στο βαθμό
του συμβούλου Επικρατείας και άλλες διατάξεις.

Ν. 3900/2010 Εξορθολογισμός διαδικασιών και επιτάχυνση

της διοικητικής δίκης και άλλες διατάξεις.

Κώδικα Διοικητικής Δικονομίας ν. 2717/1999

ΠΤΩΧΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ ν. 3588/2007

Ν. 3213/2020 Δήλωση και έλεγχος περιουσιακής κατάστασης
βουλευτών, δημόσιων λειτουργών και υπαλλήλων, ιδιοκτητών
μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλων κατηγοριών προσώπων.

Ν. 2812./2000 Κύρωση του Κώδικα Δικαστικών Υπαλλήλων.

Άρθρο 70
Αποσπάσεις δικαστικών λειτουργών
1. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 6 του άρθρου 51 του
Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικα-
στικών Λειτουργών (ν. 1756/1988, Α’ 35) αντικαθίσταται

ως εξής:

Ν. 3689/2008 Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών και άλλες

διατάξεις.

Ν. 1264/1982 εκδημοκρατισμό του Συνδικαλιστικού Κινήματος

και την κατοχύρωση των συνδικαλιστικών ελευθεριών των

εργαζομένων. (Α’ 79).

ΚΑΤΑΡΓΟΥΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

ΝΟΜΟΣ ΥΠ’ ΑΡΙΘ. 2803 Κύρωση της Σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών με αυτήν Πρωτοκόλλων.