ΣΠΟΥΔΕΣ

Η Θεοδώρα Τσιλάκη γεννήθηκε στην Λαμία το 1997. Αποφοίτησε από το Τμήμα Νομικής του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης το έτος 2019 με γενικό βαθμό πτυχίου Λίαν Καλώς (7,49). Σύντομα θα ξεκινήσει μεταπτυχιακές σπουδές στη Νομική Σχολή Αθηνών με βασικό αντικείμενο το Εμπορικό ή Ποινικό Δίκαιο.

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Απασχολείτο ως ασκούμενη δικηγόρος από τον Νοέμβριο του 2019, ανήκουσα στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών.

ΓΛΩΣΣΕΣ

Γνωρίζει άριστα την Αγγλική γλώσσα (Michigan Proficiency ECPE) και την Γερμανική (Goethe Zertifikat C1).

Καλή χρήση Η/Υ.