Γεννήθηκε στο Παλαιοχώρι Φθιώτιδας το 1940.

1961 – 1965 Φοίτησε επιτυχώς στην Πάντειο Ανώτατη Σχολή Πολιτικών Επιστημών .

1965 – 1968 Φοίτησε επιτυχώς  στην Νομική Σχολή του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Από τον Μάρτη του 1971 διορίστηκε Δικηγόρος στον Δικηγορικό Σύλλογο Αθηνών, και έκτοτε άσκησε επιτυχώς το επάγγελμα της Μαχόμενης και Συμβουλευτικής Δικηγορίας, με ειδίκευση στο Αστικό, Ποινικό και Εμπορικό Δίκαιο.

Το 2009 του απενεμήθη τιμής ένεκεν από τον ΔΣΑ ο τίτλος του Επιτίμου Δικηγόρου Αθηνών .

Ομιλεί Αγγλικά.

Xρήση Η/Υ.