Μέσα από τις προπτυχιακές και  μεταπτυχιακές μας σπουδές, τις συμμετοχές μας σε νομικά συνέδρια καθώς και τις  εν γένει συνεργασίες και δραστηριότητες του γραφείου μας, επετεύχθη και η δημιουργία του Δικτύου Δικηγόρων, όπου νέοι και εξειδικευμένοι Δικηγόροι διαφόρων ειδικοτήτων (πχ. στο Ποινικό, Αστικό, Εμπορικό, Διοικητικό Δίκαιο) συμπράττουμε για τoν κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, ανά περίπτωση, χειρισμό και την διεκπεραίωση των υποθέσεων, που αναλαμβάνουμε.

Αξίζει δε να αναφέρουμε, ότι για τον ορθό και απόλυτα επιτυχή χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, και  οι οποίες, εκτός από την νομική επιστήμη, απαιτούν επιπροσθέτως και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις από   άλλους τομείς, το Γραφείο μας συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες,  όπως Συμβολαιογράφους, Διευθυντές Τραπεζών,  Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, 

Λογιστές, Ειδικούς Δικαστικούς Γραφολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ιατρούς, Ιατροδικαστές, Δικαστικούς Επιμελητές (σε όλη την Επικράτεια). Η συνδρομή των ανωτέρω ειδικών εξωτερικών συνεργατών στην επίλυση ζητημάτων επί διαφόρων θεμάτων, όχι μόνον είναι αναγκαία, αλλά και αξιοποιείται καταλλήλως, χάρη στη δική μας πείρα και την άριστη νομική κατάρτισή μας, που μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε με επιτυχία, τόσο τον συντονισμό των επί μέρους αναγκαίων ενεργειών, όσο, κυρίως, την τελική συνθετική εργασία, ούτως ώστε, να σχεδιάζεται και να εκτελείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο η υποστήριξη των υποθέσεων  αυτών στα Δικαστήρια, όσο και η διαπραγματευτική μας θέση και τακτική, στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.