Είμαστε ένα σύγχρονο Δικηγορικό γραφείο, με πολλά έτη επυτυχούς παρουσίας στην Νομική Συμβουλευτική και Δικαστηριακή Εκπροσώπηση των πελατών μας. Μέσα από τις (προπτυχιακές και  μεταπτυχιακές) σπουδές μας, την διαρκή επιμόρφωσή μας και παρακολούθηση της εξελικτικής πορείας των εκάστοτε Νομικών ρυθμίσεων, τη συνεχή συμμετοχή μας σε νομικά συνέδρια για κρίσιμα νομικά ζητήματα της σύγχρονης πραγματικότητας, τις εξωδικαστικές συνεργασίες και δραστηριότητες του Γραφείου μας, καθώς και τις παραστάσεις μας σε Δικαστήρια σε όλη την Ελλάδα, επετεύχθη σταδιακά η δημιουργία ενός Πανελληνίου Δικτύου Εξειδικευμένων Δικηγόρων με την ονομασία PANHELLENIC LEGAL EXPERTISE NETWORK,

 

όπου νέοι και εξειδικευμένοι Δικηγόροι  διαφόρων ειδικοτήτων (πχ. στο Ποινικό, Αστικό, Εμπορικό, Δημόσιο Δίκαιο) σε συνεργαζόμενα Δικηγορικά γραφεία σε όλη την Ελλάδα, οργανωμένα ΚΑΙ συστηματικά, από κοινού συμπράττουμε κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, στον χειρισμό και την διεκπεραίωση των υποθέσεων των πελατών μας.

Το κρίσιμο ζήτημα στην παροχή των εξειδικευμένων Νομικών υπηρεσιών από Δικηγόρους του Δικτύου μας, είναι ότι ΥΠΟ ΤΗΝ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΜΑΣ καλύπτονται οι ανάγκες των εντολέων μας σε ΟΛΗ την επικράτεια και ΕΦ' ΟΛΩΝ των νομικών αντικειμένων και τομέων του Δικαίου. Με αυτόν τον τρόπο εκμηδενίζεται το πρόβλημα της απόστασης, του χρόνου, της ανάγκης συνεργασίας μεταξύ συναδέλφων, και της αδυναμίας  φυσικής παρουσίας σε απομακρυσμένα μέρη ανά πάσα στιγμή.

 

Αξίζει δε να αναφέρουμε, ότι για τον ορθό και απόλυτα επιτυχή χειρισμό των υποθέσεων που αναλαμβάνουμε, και  οι οποίες, εκτός από την νομική επιστήμη, απαιτούν επιπροσθέτως και άλλες εξειδικευμένες γνώσεις από άλλους τομείς και επιστημονικούς κλάδους, το Γραφείο μας συνεργάζεται με ειδικούς επιστήμονες και τεχνοκράτες - ειδικούς πραγματογνώμονες,  όπως Συμβολαιογράφους, Διευθυντές Τραπεζών,  Οικονομολόγους, Φοροτεχνικούς, Λογιστές, Ειδικούς Δικαστικούς Γραφολόγους, Πολιτικούς Μηχανικούς, Ιατρούς, Ιατροδικαστές, Δικαστικούς Επιμελητές (σε όλη την Επικράτεια), η συμβολή των οποίων κρίνεται απόλυτα καθοριστική και αναγκαία, για την επιτυχή έκβαση της υπόθεσής σας. Η σταθερή και δοκιμασμένη συνεργασία μαζί τους κάνει την διαφορά στον χειρισμό και την τακτική που χαράσσουμε σε κάθε υπόθεση. Κάθε υπόθεση είναι ξεχωριστή και απαιτεί εις βάθος ανάλυση και μελέτη των στοιχείων και δεδομένων, που την συναπαρτίζουν. Η λεπτομέρεια κάνει ΠΑΝΤΑ την διαφορά.

 

 

 

 

Η συνδρομή των ανωτέρω ειδικών εξωτερικών συνεργατών στην αντιμετώπιση  ζητημάτων επί διαφόρων εξειδικευμένων θεμάτων, όχι μόνον είναι αναγκαία, αλλά και αξιοποιείται καταλλήλως, χάρη στη δική μας πείρα και την άριστη νομική κατάρτισή μας, που μας επιτρέπουν να πραγματοποιούμε με επιτυχία, τόσο τον συντονισμό των επί μέρους αναγκαίων ενεργειών, όσο, κυρίως, την τελική συνθετική εργασία, ούτως ώστε, να σχεδιάζεται και να εκτελείται κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο, τόσο η υποστήριξη των υποθέσεων  αυτών στα Δικαστήρια, όσο και η διαπραγματευτική μας θέση και τακτική, στην εξωδικαστική επίλυση των διαφορών.