Μια από τις πιο σημαντικές αγορές που μπορεί κάποιος να κάνει, είναι, για πολλούς λόγους, η αγορά ακινήτου. Μια τέτοια αγορά μπορεί να απαιτήσει υψηλό χρηματικό τίμημα ή και να έχει σημαντικές συνέπειες, φορολογικές ή και άλλες.  Μια τέτοια αγορά μπορεί να γίνεται για να στεγάσει είτε τα προσωπικά μας όνειρα, είτε τα επαγγελματικά μας όνειρα και γι αυτό θέλουμε να γίνει απροβλημάτιστα.  Ο ρόλος του δικηγόρου σε όλη τη διαδικασία και τα στάδια της αγοραπωλησίας είναι εξαιρετικά κρίσιμος.

Αφού ο υποψήφιος αγοραστής επιλέξει το ακίνητο που επιθυμεί να αποκτήσει, πρέπει να γίνει μια σειρά σημαντικών ελέγχων ως προς το ακίνητο. Αρχικά γίνεται ο γνωστός  ‘Έλεγχος Τίτλων του ακινήτου. Ο δικηγόρος πρέπει να μελετήσει τους τίτλους που αφορούν το  ακίνητο και να ελέγξει στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή/και Κτηματολόγιο  αν υπάρχουν βάρη στο ακίνητο, δηλ. αν υπάρχουν προσημειώσεις υποθήκης, υποθηκεύσεις, κατασχέσεις ή τυχόν διεκδικήσεις, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το ακίνητο είναι νομικώς εν τάξει.

Στη συνέχεια ελέγχεται και η οικοδομική άδεια του ακινήτου προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει κάποια πολεοδομική παράβαση. Σημαντικό επίσης είναι να γίνουν και οι απαραίτητοι έλεγχοι προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχουν τυχόν οφειλές του ιδιοκτήτη του ακινήτου ως προς αυτό (πχ για ηλεκτροδότηση ή κοινόχρηστα), ώστε να τακτοποιηθούν και αυτές πριν την αγοραπωλησία.

Επιπλέον ο δικηγόρος φροντίζει να γίνουν όλες οι απαιτούμενες τελικές διαδικασίες και  να συγκεντρωθούν και όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά προκειμένου εν συνεχεία να υπογραφεί το αγοραπωλητήριο συμβόλαιο στον Συμβολαιογράφο. Η παρουσία του δικηγόρου κατά την υπογραφή του συμβολαίου κρίνεται απαραίτητη, τόσο για την πλευρά του πωλητή, όσο και για την πλευρά του αγοραστή, προκειμένου να κατανοηθούν πλήρως, όλοι οι όροι και οι συμφωνίες που περιέχονται στο συμβόλαιο και να αποφευχθούν προβλήματα.

Μετά την υπογραφή του Συμβολαίου, ακολουθεί η μεταγραφή του στο αρμόδιο Υποθηκοφυλακείο ή η καταχώρηση το αρμόδιο Κτηματολογικό γραφείο, με την οποία ολοκληρώνεται η αγοραπωλησία του ακινήτου και κατοχυρώνεται έτσι το ακίνητο και η κυριότητα αυτού στο όνομα του αγοραστή.

Ο ρόλος  του δικηγόρου σε όλη την παραπάνω διαδικασία και τα ενδιάμεσα στάδια αυτής, καθώς και τις επιμέρους συμφωνίες και συνεννοήσεις μεταξύ των μερών, είναι πολύ σημαντικός,  προκειμένου να ολοκληρωθεί μια αγοραπωλησία επιτυχώς και χωρίς προβλήματα, ώστε ο πελάτης να είναι απόλυτα ικανοποιημένος. Προς αυτή την κατεύθυνση, το δικηγορικό μας γραφείο μπορεί να σας παρέχει, σε συνεργασία με έμπειρους συμβολαιογράφους, μηχανικούς και φοροτεχνικούς, άρτιες και άριστες υπηρεσίες, ώστε να  πωλήσετε ή να αγοράσετε ένα ακίνητο με ασφάλεια. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας.