Η παρούσα ιστοσελίδα ανήκει στην Loukadounos Law Firm. Η παροχή νομικών υπηρεσιών από την Loukadounos Law Firm διέπεται από το ελληνικό δίκαιο. Οι παρόντες Όροι Χρήσης αποτελούν τους Όρους και τις Προϋποθέσεις, υπό τις οποίες παρέχουμε όλο το υλικό («το Περιεχόμενο») το οποίο δημοσιεύεται στην παρούσα Ιστοσελίδα και δύνανται ανά διαστήματα να τροποποιούνται.
ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΑΥΤΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ. ΕΑΝ, ΓΙΑ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΛΟΓΟ, ΔΕΝ τους ΑΠΟΔΕΧΕΣΘΕ Ή ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ Ή ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΑΥΤΩΝ, ΟΠΩΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΝΤΑΙ ΚΑΤΩΤΕΡΩ,  ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΤΕ ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΑΠΟΣΧΕΤΕ ΑΠΟ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΧΡΗΣΗ Ή ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΜΑΣ.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σας ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε την www.loukadounoslawfirm.gr. Η Ιστοσελίδα περιέχει γενικές νομικές πληροφορίες βάσει του ελληνικού ή/και ευρωπαϊκού δικαίου, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τις νομικές υπηρεσίες, που παρέχουμε. Το Περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας έχει συνταχθεί από την Loukadounos Law Firm αποκλειστικά για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν συνιστά οποιασδήποτε μορφής νομική συμβουλή. Οι πληροφορίες αυτές δεν αποσκοπούν στη δημιουργία, και η λήψη τους δεν συνιστά σχέση δικηγόρου-πελάτη. Οι χρήστες του διαδικτύου και οι online αναγνώστες μας οφείλουν να μην ενεργούν επί τη βάσει των πληροφοριών αυτών καθ’ οιονδήποτε τρόπο χωρίς να αναζητούν εξατομικευμένη επαγγελματική συμβουλή. Οι συμβουλές μας παρέχονται βάσει του ελληνικού δικαίου, διέπονται από το ελληνικό δίκαιο και υπάγονται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Το περιεχόμενο της παρούσας Ιστοσελίδας ενδέχεται να μην περιλαμβάνει τις πιο πρόσφατες νομικές εξελίξεις. Το περιεχόμενο και η ερμηνεία του νόμων που περιλαμβάνονται εδώ υπόκεινται σε επαλήθευση και επικαιροποίηση. Αποποιούμαστε κάθε και οποιουδήποτε τύπου ευθύνη σχετικά με ενέργειες που αναλαμβάνονται ή δεν αναλαμβάνονται βάσει οποιουδήποτε ή όλου του περιεχομένου του παρούσας Ιστοσελίδας. Πολιτική μας είναι να ελέγχουμε για τυχόν ιούς τα έγγραφα και αρχεία, πριν την ανάρτησή τους στην Ιστοσελίδα μας. Ωστόσο, δεν εγγυόμαστε ότι τα έγγραφα και αρχεία τα οποία κατεβάζετε από την Ιστοσελίδα μας είναι απαλλαγμένα από ιούς, και δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε βλάβη ή απώλεια που τυχόν προκληθεί από κάποιον ιό. Κατά τη χρήση της Ιστοσελίδας μας οφείλετε να χρησιμοποιείτε για τη δική σας προστασία λογισμικό προστασίας από ιούς. Δεν επιτρέπεται να προβαίνετε σε ανάρτηση ή άλλη παροχή προς εμάς οποιουδήποτε εγγράφου ή αρχείου το οποίο θεωρείτε ότι ενδέχεται να περιέχει ιό.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ 

Κάθε δικαίωμα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας που περιέχεται ή προκύπτει από την Ιστοσελίδα μας και το Περιεχόμενο αυτής ανήκει αποκλειστικά στην Loukadounos Law Firm. Δεν επιτρέπεται η με οποιοδήποτε τρόπο αναπαραγωγή, χρήση, τροποποίηση, αντιγραφή και διανομή του Περιεχομένου χωρίς προηγούμενη γραπτή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται η με οποιονδήποτε τρόπο χρήση των σημάτων και λοιπών διακριτικών γνωρισμάτων της Loukadounos Law Firm, χωρίς προηγούμενη ρητή συγκατάθεσή μας. Δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιείτε ή να επιτρέπετε τη χρήση του Περιεχομένου για οποιονδήποτε παράνομο σκοπό ούτε να χρησιμοποιείτε το Περιεχόμενο κατά τρόπον τέτοιον, ο οποίος θα έπληττε το κύρος μας ή το κύρος της εταιρείας μας. Μη εξουσιοδοτημένη ή απαγορευμένη χρήση του Περιεχομένου επισύρει αστική και ποινική ευθύνη κατά την ελληνική νομοθεσία.

 

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

Είναι δυνατή η ύπαρξη συνδέσμων οι οποίοι διευκολύνουν τη μετάβασή σας σε ιστοσελίδες τρίτων ή οι οποίοι επιτρέπουν την πρόσβασή σας στην Ιστοσελίδα μας μέσω ιστοσελίδων τρίτων. Οι ιστοσελίδες τρίτων για τις οποίες υπάρχει σύνδεσμος δεν υπόκεινται στον έλεγχό μας και δεν φέρουμε ευθύνη για το περιεχόμενο της ιστοσελίδας οποιουδήποτε τρίτου ή οποιονδήποτε σύνδεσμο που περιέχεται σε αυτές. Η ύπαρξη συνδέσμων προς ιστοσελίδες τρίτων δεν συνιστά έγκριση από την Loukadounos Law Firm των ιστοσελίδων αυτών ή των υπηρεσιών που περιέχονται σε ιστοσελίδα οποιουδήποτε τρίτου. Η επιλογή μετάβασης σε ιστοσελίδα τρίτου ο σύνδεσμος της οποίας βρίσκεται στην Ιστοσελίδα μας γίνεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

Σεβόμαστε την ιδιωτικότητά σας και δεσμευόμαστε να προστατεύουμε τα προσωπικά δεδομένα που μας παρέχετε μέσω της ιστοσελίδας σύμφωνα με τους ευρωπαϊκούς και ελληνικούς εφαρμοστέους νόμους και κανόνες. Η παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας παρέχει διευκρινίσεις για τον σκοπό συλλογής από εμάς ορισμένων προσωπικών δεδομένων και τον τρόπο προστασίας από εμάς των προσωπικών δεδομένων που μας παρέχετε. Σας ενημερώνουμε επίσης για τα δικαιώματά σας. H Loukadounos Law Firm ή οι εκπρόσωποί της συλλέγουν προσωπικά δεδομένα για δικούς μας εσωτερικούς σκοπούς, όπως αυτοί προσδιορίζονται στην παρούσα Πολιτική Ιδιωτικότητας, και δεν διαβιβάζονται σε άλλον φορέα, πλην αν άλλως απαιτείται κατά νόμο. Δεν πωλούμε, νοικιάζουμε, διανέμουμε ούτε καθιστούμε προσωπικά δεδομένα εμπορικώς διαθέσιμα σε οποιονδήποτε τρίτον. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο προστασίας δεδομένων οφείλουμε να διασφαλίζουμε ότι τα στοιχεία σας είναι ακριβή και επίκαιρα. Ως εκ τούτου, παρακαλείστε να μας ενημερώνετε σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων σας. Έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης για τα τηρούμενα προσωπικά σας δεδομένα, καθώς και το δικαίωμα διόρθωσης ή διαγραφής αυτών όπως προβλέπεται από την εφαρμοστέα νομοθεσία προστασίας δεδομένων. Για την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων παρακαλείστε να μας αποστείλετε σχετικό email στη διεύθυνση: info@loukadounoslawfirm.gr .