Δήλωση περί Απορρήτου και Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Loukadounos Law Firm συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις της που απορρέουν από την ισχύουσα Ελληνική και Ευρωπαϊκή νομοθεσία για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Κανονισμό ΓΚΠΔ 2016/679.

Η Loukadounos Law Firm δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για τη διαφύλαξη της ιδιωτικότητας και του προσωπικού χαρακτήρα των στοιχείων σας. Συνεπώς δε μπορεί να τα μεταβιβάσει σε οποιονδήποτε τρίτο πρόσωπο (φυσικό ή νομικό) για κανένα λόγο, εκτός από τις περιπτώσεις όπου προβλέπεται από το νόμο και αποκλειστικά στις αρμόδιες αρχές.

Οι ανήλικοι επισκέπτες έχουν πρόσβαση στις υπηρεσίες μας μόνο με τη συγκατάθεση των γονέων ή των κηδεμόνων τους, ενώ σε περίπτωση υποβολής προσωπικών στοιχείων από ανηλίκους, η Loukadounos Law Firm θα διαγράφει όλες τις σχετικές πληροφορίες.

Ο επισκέπτης/χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επικοινωνήσει με τους διαχειριστές της ιστοσελίδας στο info@loukadounoslawfirm.gr για να ενημερωθεί αν υπάρχει αρχείο με τα στοιχεία του, ενώ μπορεί να τα αλλάξει και να διαγραφεί, όποτε το επιθυμεί.

Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων έχει ως στόχο να σας ενημερώσει σχετικά με τις πληροφορίες που συλλέγονται από εσάς όταν επισκέπτεστε τον Iστότοπό μας, πώς αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να γνωστοποιηθούν και πώς προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές.

Συλλογή και χρήση των Προσωπικών Δεδομένων

Λαμβάνουμε τα προσωπικά δεδομένα σας κατά την παροχή των επαγγελματικών μας υπηρεσιών και ειδικότερα στοιχεία ταυτοποίησης και στοιχεία επικοινωνίας, τα οποία εσείς παρέχετε οικειοθελώς στην εταιρεία μας, στην περίπτωση που επικοινωνήσετε με την εταιρεία μας μέσω της Φόρμας Επικοινωνίας ή ζητήσετε να σας παρέχουμε νομικές/δικηγορικές υπηρεσίες.

Τα προσωπικά σας δεδομένα δεν κοινοποιούνται σε τρίτα μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα εκτός της εταιρείας μας ούτε χρησιμοποιούνται για άλλους σκοπούς, εκτός εάν κάτι τέτοιο απαιτείται ή επιτρέπεται από τον νόμο ή από τις επαγγελματικές προδιαγραφές. Ειδικότερα, τα προσωπικά σας δεδομένα χρησιμοποιούνται και τυγχάνουν επεξεργασίας είτε προκειμένου να ικανοποιηθούν τα αιτήματά σας, είτε προς εκτέλεση συμβατικής ή νομικής υποχρέωσης της εταιρείας μας, είτε βάσει έννομου συμφέροντος, είτε εφόσον επιβάλλεται από το νόμο ή επιτάσσεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή, είτε κατόπιν συναίνεσής σας.

Τα προσωπικά δεδομένα που συλλέγονται από εσάς, τηρούνται από την εταιρεία μας μόνο για το χρονικό διάστημα για το οποίο χρειαζόμαστε τα δεδομένα αυτά και για τον σκοπό για τον οποίο συνελέγησαν ή μέχρι να ζητηθεί η διαγραφή τους από το υποκείμενο δεδομένων. Σε όλες τις περιπτώσεις τα προσωπικά σας δεδομένα διατηρούνται για ανώτερο διάστημα είκοσι (20) ετών που συνίσταται στο χρονικό διάστημα παραγραφής των αστικών αξιώσεων και η διαγραφή των δεδομένων πραγματοποιείται με τρόπο που δεν επιτρέπει την επανάκτησή τους από την εταιρεία μας.

Δικαίωμα Πρόσβασης

Εάν έχετε υποβάλει τα προσωπικά σας δεδομένα στην εταιρεία μας προς επεξεργασία, έχετε τα ακόλουθα δικαιώματα:

  • Δικαίωμα Διόρθωσης: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διορθωθούν ανακριβή δεδομένα.
  • Δικαίωμα Διαγραφής: έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγραφούν εάν βρίσκονται στο αρχείο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα.
  • Δικαίωμα Εναντίωσης στην επεξεργασία: έχετε το δικαίωμα να εναντιωθείτε στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την εταιρεία μας εάν δεν έχουμε το δικαίωμα να κάνουμε πλέον χρήση τους.
  • Δικαίωμα περιορισμού στην επεξεργασία: έχτε το δικαίωμα να ζητήσετε να περιοριστεί η επεξεργασία των προσωπικών σας; δεδομένων.
  • Δικαίωμα Φορητότητας των δεδομένων σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας: έχετε το δικαίωμα να αιτηθείτε να λάβετε τα δεδομένα σας σε κατάλληλη μορφή, ώστε να είναι εφικτή τεχνικά η διαβίβασή τους σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας.
  • Δικαίωμα υποβολής έγγραφης καταγγελίας στην αρμόδια εποπτική αρχή

Ασφάλεια Δεδομένων

Η Loukadounos Law Firm λαμβάνει όλα τα απαραίτητα οργανωτικά και τεχνικά μέτρα και εφαρμόζει πολιτικές ασφαλείας και διαδικασίες προκειμένου να προστατεύει τα προσωπικά σας δεδομένα και τις πληροφορίες από μη εξουσιοδοτημένη  απώλεια, παραβίαση, κακή χρήση, απαγορευμένη πρόσβαση, μεταβολή ή αθέμιτη καταστροφή στα πλαίσια της παρούσας Πολιτικής.

Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε η πρόσβαση στα προσωπικά σας δεδομένα να περιορίζεται σε όσους υπάρχει ανάγκη να λάβουν γνώση αυτών. Τα άτομα που έχουν πρόσβαση στα δεδομένα είναι εξουσιοδοτημένα από την εταιρεία μας και είναι υποχρεωμένα να τηρούν την εμπιστευτικότητα αυτών των δεδομένων.

Μηνύματα μέσω φόρμας επικοινωνίας

Υποβάλλοντας το μήνυμά σας σε φόρμα επικοινωνίας προς την Loukadounos Law Firm, αποδέχεστε τους παρόντες όρους αναφορικά με τη χρήση του email και του ονοματεπωνύμου σας εκ μέρους της Loukadounos Law Firm. Η Loukadounos Law Firm δεσμεύεται να μη χρησιμοποιεί τα στοιχεία αυτά για σκοπούς εμπορικής προώθησης ούτε να τα μεταβιβάζει σε τρίτα μέρη.

IP Addresses

Η Loukadounos Law Firm μπορεί να εντοπίσει τη διεύθυνση IP μέσω της οποίας ο υπολογιστής ή οποιαδήποτε άλλη ηλεκτρονική συσκευή αποκτά πρόσβαση στο Internet και στη συνέχεια στην ιστοσελίδα μας, ενώ τα στοιχεία αυτά αξιοποιούνται για στατιστικούς σκοπούς. Στις περιπτώσεις που ο φυλλομετρητής (browser) ζητάει άδεια για τη λήψη της τοποθεσίας σας από την ιστοσελίδα μας, οι πληροφορίες αυτές χρησιμοποιούνται για την παροχή πιο εξατομικευμένων πληροφοριών. Σε κάθε περίπτωση η άδεια σας αυτή μπορεί να ανακληθεί ανά πάσα στιγμή αλλάζοντας τις ρυθμίσεις του φυλλομετρητή σας. Εάν επιλέξετε να μην παρέχετε την άδειά σας αυτή, τότε ενδέχεται να μην είναι δυνατή η πρόσβασή σας σε συγκεκριμένες υπηρεσίες της ιστοσελίδας μας.