Ο τομέας του Εργατικού Δικαίου σήμερα, είναι εκείνος, που έχει πληγεί πιο πολύ από κάθε άλλον, μέσα απ' τα νέα νομοθετικά μέτρα και την πρωτόγνωρη πολιτικο-οικονομική κατάσταση, που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Αναφερόμαστε στις ριζικές αλλαγές, που επήλθαν στις εργασιακές σχέσεις, μετά την ψήφιση σχετικών Νόμων, όπως ο 3846/2010, ο  3863/2010, ο 3871/2010 και ο 3899/2010, αλλά και στις γενικότερες  μεταβολές, που συνετελέσθησαν στην αγορά εργασίας,  με πιο πρόσφατα Νομοθετήματα, όπως είναι ο Ν. 3996/2011, o N. 4024/2011 και  ο Ν. 4046/2012 (δηλ. το δεύτερο Μνημόνιο).

              Το Γραφείο μας ειδικεύεται στο Εργατικό Δίκαιο, και χειρίζεται  σε συνεργασία με εξειδικευμένους συνεργάτες, όλα τα συναφή ζητήματα,  τα οποία προκύπτουν, είτε από την πλευρά του εργοδότη, είτε από την πλευρά του εργαζομένου. Η εργασία είναι δικαίωμα Συνταγματικά κατοχυρωμένο (Άρθρο 22 Συντάγματος) και, ιδιαίτερα, στη δυσχερή και ευμετάβλητη αυτή περίοδο, που διανύουμε, σκοπός μας είναι να προστατεύεται το δικαίωμα του καθενός στην εργασία, και να φροντίζουμε, ώστε να εφαρμόζεται ορθά ο Νόμος σε κάθε διαφορά, που εμπίπτει στο Εργατικό Δίκαιο.

Αρχικά, καταβάλλονται προσπάθειες Διαπραγμάτευσης, συνεννόησης και σύγκλισης απόψεων, και σε περίπτωση, που το στάδιο αυτό αποβεί άκαρπο, τότε ξεκινά κάποια απ' τις διαδικασίες, που προβλέπει το Εργατικό μας Δίκαιο, ενώπιον των αρμοδίων Δικαστηρίων.  Είμαστε σε θέση να σας καθοδηγήσουμε και να συνδράμουμε σε κάθε περίπτωση ή πρόβλημα, που σας απασχολεί, όπως π.χ. σε θέματα Δικαιωμάτων εργαζομένων, σε θέματα απόλυσης (ακυρότητα απόλυσης, καταβολή αποζημίωσης, ομαδικές απολύσεις κλπ), σε ζητήματα βλαπτικής μεταβολής συνθηκών εργασίας, σε περιπτώσεις κατάρτισης Συμβάσεων Εργασίας (σύμβαση εργασίας αορίστου και ορισμένου χρόνου, μερική απασχόληση, προσωρινή απασχόληση, διαλείπουσα εργασία, εκ περιτροπής εργασία, ειδικότερες ελαστικές - ευέλικτες μορφές εργασίας, όπως διαμοιραζόμενη εργασία - job sharing, εργασία κατά ζήτηση - labour on call, εναλλασσόμενη

εργασία, τηλεργασία, εποχική απασχόληση, δανεισμός εργαζομένων,  δανεισμός προσωπικού μέσω πρακτορείων απασχόλησης), σε ζητήματα απαγόρευσης 

Διακρίσεων λόγω φύλου, Παρενόχλησης ή Σεξουαλικής Παρενόχλησης στην εργασία, σε ζητήματα που άπτονται του χρόνου εργασίας (ωράριο  - πλήρες, μειωμένο, διακεκομμένο, καταστημάτων), σε ζητήματα που σχετίζονται με τις αποδοχές των μισθωτών (νόμιμος μισθός, συμβατικός μισθός, συνηθισμένος ή ειθισμένος μισθός, κατώτατα όρια αποδοχών ΕΓΣΣΕ), σε ζητήματα που προκύπτουν από την υπερημερία του εργοδότη (επίσχεση εργασίας σε υποθέσεις διεκδίκησης οφειλομένων μισθών – επιδομάτων - υπερωριών ή νυχτερινής εργασίας), σε υποθέσεις καταγγελίας συμβάσεων εργασίας (καταγγελία της σύμβασης εργασίας,  αποζημίωση απόλυσης, οικειοθελής αποχώρηση του μισθωτού κ.ά.), και τέλος, σε ζητήματα σχετικά με τις υποχρεώσεις έναντι της Επιθεώρησης Εργασίας.