• Οκτώβριος 12, 2012

  Παρουσίαση του συστήματος "ΑΡΙΑΔΝΗ"

    Ο υπουργός Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας, κ. Γ. Βρούτσης, ο υφυπουργός κ. Ν. Παναγιωτόπουλος και ο πρόεδρος της Συντονιστικής Επιτροπής Συμβολαιογραφικών Συλλόγων Ελλάδος, κ. Κ. Βλαχάκης παρουσίασαν χθες το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου θα επιχειρηθεί να αντιμετωπιστεί η παραβατικότητα έναντι των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Σήμερα, οι μεταβολές στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών (γεννήσεις, γάμοι, σύμφωνα συμβίωσης, διαζύγια, θάνατοι) δηλώνονται στα Ληξιαρχεία των δήμων. Τα δεδομένα αυτά στη συνέχεια θα έπρεπε να γνωστοποιούνται στους ασφαλιστικούς φορείς προκειμένου να γίνονται οι ανάλογες μεταβολές στη χορήγηση των επιδομάτων και των συντάξεων. Όμως, το ανεπαρκές σύστημα μηχανογράφησης των ασφαλιστικών ταμείων και των ληξιαρχείων σε συνδυασμό με την αδυναμία ηλεκτρονικής διασύνδεσης και ανταλλαγής πληροφοριών καθιστούν το υπάρχον σύστημα αναποτελεσματικό δημιουργώντας έτσι πρόσφορο έδαφος για ανεξέλεγκτα φαινόμενα παραβατικότητας στην κοινωνική ασφάλιση. Χαρακτηριστικό είναι ότι η προκληθείσα ζημία στα ασφαλιστικά ταμεία ξεπερνά ετησίως τα 400.000.000 ευρώ. Το σύστημα της απογραφής των συνταξιούχων φαίνεται να λειτουργεί ως ένα αποτελεσματικό εργαλείο αλλά σε κάθε περίπτωση ο κατασταλτικός χαρακτήρας του μέτρου δε συμβάλλει στην ουσιαστική βελτίωση της κατάστασης. Στο πλαίσιο λοιπόν της καταπολέμησης της ανομίας θα τεθεί σε εφαρμογή από 1/1/2013 το σύστημα «Αριάδνη», μέσω του οποίου το αρμόδιο Υπουργείο επιχειρεί να κάνει ένα μεταρρυθμιστικό άλμα προς την κατεύθυνση του εκσυγχρονισμού και της διάσωσης των ασφαλιστικών ταμείων. Πιο συγκεκριμένα, μέσω του νέου συστήματος ανατίθεται στους συμβολαιογράφους της χώρας το έργο της πιστοποίησης και της ηλεκτρονικής καταχώρισης των μεταβολών στην οικογενειακή κατάσταση των πολιτών. Ο συμβολαιογράφος θα ταυτοποιεί τα προσωπικά στοιχεία και θα ενημερώνει για τις αλλαγές ειδική διαδικτυακή εφαρμογή της Συντονιστικής Επιτροπής των Συμβολαιογραφικών Συλλόγων της χώρας. Από την εφαρμογή αυτή, τα νέα δεδομένα θα είναι διαθέσιμα στους αρμόδιους ασφαλιστικούς οργανισμούς (ΟΑΕΔ, ΕΟΠΥΥ, Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Ηλεκτρονικής Ασφάλισης-ΗΔιΚΑ και Υπ. Οικονομικών). Στο πλαίσιο παρουσίασης του συστήματος «Αριάδνη» διευκρινίστηκε ότι η καταβαλλόμενη στο συμβολαιογράφο δαπάνη σε περίπτωση γνωστοποίησης θανάτου θα καλύπτεται εξ ολοκλήρου από τα ασφαλιστικά ταμεία, σε περίπτωση συμφώνου συμβίωσης δε θα υπάρχει οικονομική επιβάρυνση ενώ οι μόνες περιπτώσεις για τις οποίες προβλέπεται επιβάρυνση του δηλούντα για τη δαπάνη του συμβολαιογράφου είναι οι γνωστοποιήσεις γάμου και διαζυγίου. Τέλος, τονίζεται ότι με το σύστημα «Αριάδνη», αφενός θα προκύψει σημαντικό δημοσιονομικό και οικονομικά μετρήσιμο όφελος και αφετέρου θα γίνει ένα σημαντικό βήμα προς τη διαφάνεια, καθώς το κράτος θα αποκτήσει ένα μηχανισμό που θα υπηρετεί την κοινωνική δικαιοσύνη και δε θα επιτρέπει τη γέννηση παραβατικών συμπεριφορών.

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 12, 2012

  συνέντευξη στο Lawnet.gr παραχώρησε η κα. Ειρήνη Σταματούδη, διευθύντρια του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας (ΟΠΙ).

  LAWNET: Προσφάτως εκδόθηκε η πολυσέλιδη απόφαση 4658/2012 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, όπου με τη διαδικασία των Ασφαλιστικών μέτρων διατάχθηκε η διακοπή πρόσβασης σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες λόγω προσβολής δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας. Κατά πόσον πιστεύετε ότι αυτή θα αποτελέσει την απαρχή νέων δεδομένων δηλ. θα λειτουργήσει αποτρεπτικά για την επανάληψη παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον ? Ειρήνη Σταματούδη: Θεωρώ ιδιαίτερα σημαντική την απόφαση αυτή για την Ελλάδα δεδομένου ότι για πρώτη φορά εφαρμόζεται το άρθρο 64 Α του ν. 2121/1993 που ενσωματώνει πρόβλεψη Οδηγίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη δυνατότητα λήψης ασφαλιστικών μέτρων κατά διαμεσολαβητών, οι υπηρεσίες των οποίων χρησιμοποιούνται από τρίτο για την προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας ή συγγενικών δικαιωμάτων. Με την απόφαση αυτή στην ουσία γίνεται δεκτό ότι οι πάροχοι υπηρεσιών διαδικτύου κατέχουν θέση-κλειδί σε περιπτώσεις διαδικτυακών προσβολών δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας στο διαδίκτυο και ακριβώς λόγω της θέσης τους αυτής οφείλουν να λάβουν μέτρα, τα οποία να προστατεύουν τους δικαιούχους αποτρέποντας συγκεκριμένες προσβολές, χωρίς να θίγουν τα δικαιώματα των χρηστών. Παρόμοιες αποφάσεις έχουν εκδοθεί και σε πολλά άλλα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ενώ ένα μέρος αυτών υπάρχει και στην ιστοσελίδα του Οργανισμού Πνευματικής Ιδιοκτησίας. Ωστόσο μία απόφαση από μόνη της δεν είναι αρκετή να ανατρέψει μία πραγματικότητα. Είναι, όμως, γεγονός ότι δεν υπάρχει αντίθετη νομολογία. Επίσης η συγκεκριμένη απόφαση είναι νομικά τεκμηριωμένη και ηθικά αναμενόμενη σε μία εποχή που οι δημιουργοί και οι δικαιούχοι λόγω της εξέλιξης της τεχνολογίας και του διαδικτύου αδυνατούν όλο και περισσότερο να προστατεύσουν αποτελεσματικά το έργο τους. Αυτά τα δύο στοιχεία καθιστούν την απόφαση καθοριστική. Θα έλεγα λοιπόν ότι είναι πολύ πιθανό η απόφαση να λειτουργήσει αποτρεπτικά για τους παραβάτες και προτρεπτικά, ενδεχομένως, για τους παρόχους υπηρεσιών διαδικτύου ώστε να συνεργαστούν με τους δικαιούχους συνασπίζοντας τις δυνάμεις τους προς την κατεύθυνση της προστασίας της πνευματικής ιδιοκτησίας και των συγγενικών δικαιωμάτων. Κι αυτό όχι μόνον διότι έτσι προβλέπει ο νόμος και υπαγορεύει η ανάγκη για την προστασία των δημιουργών και δικαιούχων που ζουν και επιβιώνουν από τα δικαιώματα αυτά αλλά και γιατί κάτι τέτοιο είναι προς όφελος και των ιδίων των παρόχων σε μία προσπάθεια προώθησης της προσφοράς νόμιμου περιεχομένου. LAWNET: Ρυθμιστικό κενό ή ανεφάρμοστο νομοθετικό πλαίσιο: τι πιστεύετε ότι ισχύει για την διαδικτυακή πειρατεία στην Ελλάδα; Ε.Σ.: Νομίζω ότι οι ταμπέλες στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν έχουν ιδιαίτερη σημασία. Η πρόσφατη απόφαση απέδειξε ότι η Ελλάδα διαθέτει νομικό οπλοστάσιο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά σε αρκετές περιπτώσεις. Ωστόσο χρειάζονται και κάποιες νομοθετικές παρεμβάσεις προκειμένου να δημιουργηθεί μεγαλύτερη ασφάλεια δικαίου στον τομέα αυτόν και να διευκολυνθεί στην πράξη η επιβολή των δικαιωμάτων από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας. Ο αγώνας όμως κατά της πειρατείας δεν είναι πρώτιστα νομικός. Είναι πραγματικός. Οι δημιουργοί και δικαιούχοι έχουν να αντιμετωπίσουν σωρεία ζητημάτων, όπως για παράδειγμα ιστοσελίδες που έχουν έδρα τρίτες χώρες και των οποίων οι διαχειριστές είναι αδύνατον να εντοπιστούν. Ακόμη και όταν εντοπίζονται, τα έξοδα για να αποτραπούν περαιτέρω παραβάσεις είναι πολύ υψηλά. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ζημία που έχει επέλθει ως τον εντοπισμό τους είναι ιδιαίτερα μεγάλη και είναι δύσκολο να αποδειχθεί με ακρίβεια σε περιπτώσεις αξιώσεων αποζημίωσης. Επιπλέον πολλές ιστοσελίδες, οι οποίες μετά από πολύ κόπο και κόστος κλείνουν, σε λίγη ώρα ανοίγουν με άλλα στοιχεία σε άλλη […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 11, 2012

  Φόρος χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη

  «Πράσινο» από 11 κράτη-μέλη στον φόρο χρηματοπιστωτικών συναλλαγών στην Ευρωζώνη share Το ελάχιστο απαιτούμενο όριο των 9 κρατών μελών συμπληρώθηκε σήμερα με στόχο την προώθηση μέτρου για την επιβολή φόρου επί των χρηματοοικονομικών συναλλαγών, καθώς ο συνολικός αριθμός των κρατών που συναινούν στη λήψη του μέτρου αυτού ανέρχεται, μέχρι στιγμής, σε 11 ανακοίνωσε ο Επίτροπος επί ζητημάτων φορολογίας Αλγκίρντας Σεμέτα. Ειδικότερα, η Ιταλία, η Ισπανία, η Εσθονία και η Σλοβακία δήλωσαν σήμερα ότι συμπαρατάσσονται με ακόμη επτά κράτη μέλη, ήτοι την Γαλλία, την Γερμανία, το Βέλγιο, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία, την Αυστρία και την Ελλάδα, με στόχο την επιβολή του συγκεκριμένου φόρου, γνωστού και ως φόρου «Τόμπιν». Μόλις η Κομισιόν λάβει επιστολές από εννέα (9) κράτη μέλη της ΕΕ, θέτει σε κίνηση τη λεγόμενη «διαδικασία ενισχυμένης συνεργασίας», δήλωσε ο κ. Σεμέτα, στη διάρκεια συνόδου των υπουργών Οικονομικών της ΕΕ, στο Λουξεμβούργο. ethemis.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 11, 2012

  ΥΠΑΝ: Πρόστιμα 390.000 ευρώ σε οκτώ εισπρακτικές εταιρείες

   Πρόστιμα συνολικού ύψους 390.000 ευρώ σε οκτώ εισπρακτικές εταιρείες που δεν ακολουθούσαν αποδεκτές πρακτικές στην επικοινωνία τους με τους καταναλωτές επέβαλε η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή του Υπουργείου Ανάπτυξης.  Ειδικότερα, τα πρόστιμα αφορούν έξι εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών, έναν δανειστή και μία εταιρεία που δεν ήταν  εγγεγραμμένη στο Μητρώο των Εταιρειών Ενημέρωσης. Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή προχώρησε σε έρευνα μετά από καταγγελίες και  διαμαρτυρίες καταναλωτών  σύμφωνα με τις οποίες οι εταιρείες έκαναν κατάχρηση των δυνατοτήτων που τους επιτρέπει ο νόμος  στα πλαίσια της ενημέρωσης καταναλωτών  για τις όφειλες τους  προς τράπεζες. Συγκεκριμένα επεβλήθησαν : Στην εταιρεία ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ , για ανάθεση ενημέρωσης σε εταιρεία που δεν είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο πρόστιμο ύψους 100.000 ευρω. *Στην εταιρεία CREDICOM CONSUMER FINANCE ΑΕ, για διενέργεια ενημέρωσης χωρίς να είναι εταιρεία του μητρώου , πρόστιμο ύψους 100.000 ευρω. *Στην εταιρεία FIRST CALL ΑΕ, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα , για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή, για ενημέρωση οικείων, πρόστιμο ύψους 65.000 ευρώ. *Στην εταιρεία KLISIS SA, για συχνότητα οχλήσεων πέραν της μίας ανά δεύτερη ημέρα και για κλήση που αφορούσε μη ληξιπρόθεσμη οφειλή , 45.000 ευρώ. *Στην εταιρεία PRS HELLAS SA, για κλήση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός  και για άρνηση χορήγησης αναλυτικών στοιχείων για το ύψος και  την προέλευση της ληξιπρόθεσμης οφειλής, συνολικό  πρόστιμο 35.000 ευρώ. *Στην εταιρεία EOS MATRIX ΑΕ, για όχληση στο χώρο εργασίας, χωρίς να έχει δηλωθεί από τον οφειλέτη ο αριθμός ως μοναδικός , πρόστιμο 25.000 ευρώ. *Στην εταιρεία E-VALUE ΜΕΠΕ, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή πρόστιμο 10.000 ευρώ. *Στην εταιρεία TELEPERFORMANCE DEBTORS INFORMATION SERVICES, για ενημέρωση πριν την πάροδο 10 ημερών από την ημερομηνία που κατέστη ληξιπρόθεσμη η οφειλή , πρόστιμο 10.000 ευρώ. Κατά των προστιμων οι εμπλεκόμενες εταιρείες έχουν το δικαίωμα δικαστικής προσφυγής.  

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  Η Google στο επίκεντρο της Αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίου

    Η Google έχει βρεθεί τον τελευταίο καιρό στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος της Αμερικανικής Επιτροπής Εμπορίου λόγω του ηγετικού ρόλου που τείνει να αποκτήσει στο χώρο της τεχνολογίας των «έξυπνων» κινητών τηλεφώνων (smartphones). 10/10/2012 18:10 Στο πλαίσιο των ερευνών της, η Αμερικανική Επιτροπή Εμπορίου έχει καταθέσει αίτημα από τον Ιούνιο τόσο στην Google όσο και στις ανταγωνιστικές της εταιρείες περιλαμβανομένων των Apple και Microsoft, για παροχή πληροφοριών σχετικά με τις εφαρμοζόμενες μεθόδους σε θέματα κατασκευής και λειτουργίας κινητών τηλεφώνων. Οι αρμόδιοι φορείς που έχουν αναλάβει να συνδράμουν την Αμερικανική Επιτροπή στην έρευνα που διεξαγάγει, ασχολούνται επισταμένως με την τακτική που εφαρμόζουν οι εταιρείες στον τρόπο κατοχύρωσης του εκάστοτε διπλώματος ευρεσιτεχνίας καθώς τον τελευταίο καιρό παρατηρούνται αλλεπάλληλες δίκες μεταξύ των ανταγωνιστριών εταιρειών για το συγκεκριμένο θέμα. Να σημειωθεί ότι η Google είναι η μόνη εταιρεία που δραστηριοποιείται στον τεχνολογικό χώρο και έχει κατοχυρωμένες βασικές ευρεσιτεχνίες, ευρεσιτεχνίες δηλαδή που αφορούν την τεχνολογία των επικοινωνιών και τη διαχείριση δεδομένων και είναι καθοριστικές για τη λειτουργία των σύγχρονων τηλεφώνων και των συσκευών τύπου «tablet» (standard-essential patents). Από την άλλη, οι ευρεσιτεχνίες της Apple αφορούν κυρίως την κατασκευή και τον τρόπο με τον οποίο ο χρήστης αλληλεπιδρά με τη φορητή συσκευή. Η Motorola, από την πλευρά της, η οποία ανήκει στον όμιλο της Google έχει δεσμευτεί σε οργανισμούς που ασχολούνται με την κατοχύρωση τεχνολογικών ευρεσιτεχνιών να παραχωρήσει την άδεια χρήσης των «standard-essential patents» με δίκαιους και λογικούς όρους και στις υπόλοιπες εταιρείες του χώρου, προκειμένου να συμβάλει με αυτό τον τρόπο στην περαιτέρω πρόοδο της τεχνολογικής βιομηχανίας. Η ανακοίνωση αυτή της Motorola προκάλεσε το ενδιαφέρον της Επιτροπής, η οποία άνοιξε έτσι μια νέα έρευνα. Η Google μάλιστα δήλωσε χθες ότι πράγματι σκοπεύει να μοιραστεί τις κατοχυρωμένες εκ μέρους της ευρεσιτεχνίες και εμφανίστηκε πρόθυμη να απαντήσει σε κάθε ερώτηση της Επιτροπής επί του επίμαχου ζητήματος lawnet.gr

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  Η Ελλάδα έχει ένα από τα χειρότερα Συστήματα Απονομής Ποινικής Δικαιοσύνης στην Ευρώπη, σύμφωνα με έρευνα επί της νομολογίας του ΕΔΔΑ

   Ανεξάρτητη έρευνα επί τη βάσει της νομολογίας του ΕΔΔΑ αποφαίνεται ότι η Ελλάδα έχει ένα από τα χειρότερα Συστήματα Απονομής Δικαιοσύνης μέσω των Ποινικών της Δικαστηρίων στην Ευρώπη. Στο ίδιο επίπεδο κινούνται η Βουλγαρία, η Πολωνία και η Ρουμανία και τα πορίσματα συνάγονται από τις διαρκείς παραβιάσεις των ανθρωπίνων δικαιωμάτων της ευθυδικίας και της προσωπικής ελευθερίας. —————————————————————————————————————————————————————   Human rights violations in EU courts double in five years   Independent analysis of criminal justice in European Union finds Greece, Bulgaria, Poland and Romania are worst offenders   Greece, Bulgaria, Poland and Romania are the worst European Unioncountries at delivering justice through criminal trials, according to an independent survey of the union’s courts. States on the eastern fringes of the union emerge as serial offenders in a comparative study of breaches of individuals’ right to liberty and a fair trial recorded by the European court of human rights (ECHR). Delays in bringing cases to trial were the most common reason for critical judgments. In some EU countries pre-trial detention can last for up to four years; others have no legal maximum.   πηγή: Guardian

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  H άρνηση προστασίας του απορρήτου

  Αξίζει να αναζητήσει κανείς την ιστορία της θεσμοθέτησης του απορρήτου των επικοινωνιών στην Ελλάδα, ιδίως της διαδικασίας για την δικαστική άρση του, της προστασίας του από διάφορες αρχές, ανεξάρτητες και κλασικές. Θα διαπιστώσει την πλήρη άρνηση της κάθε κυβέρνησης να αντιμετωπίσει το θέμα στις πραγματικές διαστάσεις του: ως μια υπόθεση διαχείρισης ανθρώπινων δικαιωμάτων. Από την μία πλευρά η προστασία της ιδιωτικότητας, εν γένει, περιλαμβάνει φυσικά και το απόρρητο των επικοινωνιών. Από την άλλη πλευρά, όταν τα δικαιώματα κάποιου άλλου προσώπου θίγονται, τότε πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο περιορισμού της ιδιωτικότητας. Το Σύνταγμα δίνει μια προτεραιότητα στο απόρρητο: μόνο για ιδιαίτερα σοβαρά εγκλήματα ή για λόγους εθνικής ασφάλειας επιτρέπεται η άρση του. Επίσης: αποδεικτικά μέσα που συλλέχθηκαν κατά παράβαση του απορρήτου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούνται στα δικαστήρια.    Ο εκάστοτε νομοθέτης όμως, έρχεται συνήθως περιστασιακά και αποσπασματικά, να καλύψει μια δεδομένη “επικαιρότητα”. Κάποτε τα ζητήματα απορρήτου συνδέθηκαν με το μεγάλο μεταπολιτευτικό σκάνδαλο της δεκαετίας του ’80. Στη δεκαετία του 1990 υπήρξε πάλι πολιτική επικαιρότητα που οδήγησε στην ψήφιση του πολύπαθου Ν.2225/1994 που ισχύει μέχρι σήμερα, ύστερα από αλλεπάλληλες επεμβάσεις. Στον “δρόμο” προστέθηκαν και νέα νομικά εργαλεία: η νομοθεσία για την προστασία προσωπικών δεδομένων και η λειτουργία της αντίστοιχης ανεξάρτητης αρχής. Παράλληλα, ξεκίνησε η εξάπλωση του Διαδικτύου με την απόδοσή του στην ευρεία χρήση. Οι κυβερνήσεις, κάθε φορά που συνέβαινε κάτι σοβαρό, θεωρούν ότι με διάφορους νομοθετικούς αυτοσχεδιασμούς θα λύσουν το πρόβλημα της εγκληματικότητας. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, απαντώντας σε ερωτήματα υπηρεσιών, έρχεται να ακυρώσει όσα αναφέρουν οι ευρωπαϊκές Οδηγίες για την προστασία των δεδομένων κίνησης και θέσης, γνωμοδοτώντας ότι αυτά δεν εμπίπτουν στο απόρρητο, άρα κάθε αστυνομικός υπάλληλος μπορεί να παραβιάζει ό,τι θέλει στο διαδίκτυο για να βρίσκει ό,τι χρειάζεται για κάθε αδίκημα, όχι μόνο τα “ιδιαιτέρως σοβαρά” που αναφέρει το Σύνταγμα.   Η υπερρύθμιση, είναι στην πραγματικότητα μη ρύθμιση. Κι όταν αφορά την ενάσκηση ανθρώπινων δικαιωμάτων και κυρίως την επιβολή περιορισμών σε αυτά, η μη ρύθμιση σημαίνει άρνηση προστασίας.    Αναρτήθηκε από e-Lawyer , http://elawyer.blogspot.gr/

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ

  ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΘΗΝΩΝ Ακαδημίας 60, 10679 Αθήνα Τηλ. 210-33.98.270, 71                                               Αθήνα, 8-10-2012 ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΣΑ, ΓΙΑΝΝΗ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ, ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΝΑΘΡΟΙΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΕΙΩΝ   Ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών εκφράζει την έκπληξή του για την αιφνίδια απόφαση των αστυνομικών αρχών να απαγορεύσουν κάθε δημόσια υπαίθρια συνάθροιση σε περιοχές της Αθήνας, με επίκληση λόγων δημόσιας ασφάλειας και μη διατάραξης της κοινωνικοοικονομικής ζωής της πρωτεύουσας, την Τρίτη 09 Οκτωβρίου 2012, από τις 09.00 το πρωί έως τις 22.00 το βράδυ. Το δικαίωμα του ειρηνικώς συνέρχεσθαι κατοχυρώνεται στα άρθρα 11 του Συντάγματος, 11 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και 21 του Διεθνούς Συμφώνου Ατομικών και Πολιτικών Δικαιωμάτων και αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ συστατικό στοιχείο της ίδιας της Δημοκρατίας, ενώ, σε κάθε περίπτωση, τυχόν περιορισμοί στο δικαίωμα αυτό μπορούν να επιβάλλονται μόνο στο μέτρο που είναι αναγκαίοι και πρόσφοροι για την εξυπηρέτηση ενός θεμιτού σκοπού σε μία δημοκρατική κοινωνία. Ειδικότερα, ο ρόλος των αστυνομικών αρχών του κράτους συνίσταται στην αντιμετώπιση των εγκληματικών πράξεων και στη σύλληψη των δραστών και όχι στην «προληπτική» περιστολή των ατομικών και πολιτικών ελευθεριών, η οποία προσβάλλει τον πυρήνα του κράτους δικαίου, αν όχι το ίδιο το συνταγματικό πολίτευμα. Με άλλα λόγια, η αστυνομία έχει καθήκον να επεμβαίνει κατασταλτικά, συλλαμβάνοντας όσους αμαυρώνουν τις δημόσιες υπαίθριες συναθροίσεις αποκλίνοντας από τον ειρηνικό χαρακτήρα αυτών και διαπράττοντας ποινικά αδικήματα. Δεν έχει όμως δικαίωμα να απαγορεύει εκ των προτέρων την άσκηση θεμελιωδών δικαιωμάτων και ελευθεριών που κατοχυρώνονται από το Σύνταγμα και το διεθνές δίκαιο. Τέτοιες γενικές απαγορεύσεις, οι οποίες παραπέμπουν σε άλλες εποχές καισυνδέονται όχι με την καταστολή της βίας και της ανομίας αλλά με την παρεμπόδιση των πολιτών να εκφράσουν, με θεμιτά και νόμιμα μέσα, την οργή ή την αγανάκτησή τους απέναντι στην πολιτική εξουσία και στους εξωθεσμικούς καθοδηγητές της, είναι βέβαιο ότι θα επιφέρουν τα ακριβώς αντίθετα αποτελέσματα από τα αναμενόμενα. Ενόψει των ανωτέρω, καλούμε τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής να ανακαλέσει άμεσα την κατά τα ανωτέρω γενική απαγόρευση δημόσιων συναθροίσεων και πορειών, διασφαλίζοντας το δικαίωμα όλων των Ελλήνων πολιτών να συνέρχονται σε υπαίθριους χώρους και να διαδηλώνουν ειρηνικά και καταστέλλοντας συγχρόνως κάθε εγκληματική πράξη, η οποία διαταράσσει τη δημόσια τάξη και ασφάλεια.                                                                Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                  ΓΙΑΝΝΗΣ Δ. ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ  

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  Αυτοτελής φορολόγηση 20% στα εισοδήματα από ενοίκια

    Φοροεπιδρομή και εις βάρος των μικροϊδιοκτητών ακινήτων σχεδιάζουν η πολιτική ηγεσία του υπουργείου Οικονομικών και η Τρόικα, προωθώντας ρύθμιση που προβλέπει την αυτοτελή φορολόγηση των εισοδημάτων από ενοίκια με συντελεστή 20%. Σύμφωνα με τον «Τύπο της Κυριακής» η ρύθμιση αυτή σημαίνει ότι οι φορολογούμενοι με εισοδήματα που προέρχονται αποκλειστικά από ακίνητα θα χάσουν το αφορολόγητο όριο των 5.000 ευρώ και τα πρόσθετα αφορολόγητα όρια για τα προστατευόμενα τέκνα! Θύματα μιας τέτοιας εξέλιξης θα είναι όσοι φορολογούμενοι αποκτούν εισοδήματα από 1.000 έως 35.000 ευρώ το χρόνο προερχόμενα από εκμισθώσεις ακινήτων, δηλαδή περίπου 1.000.000 μικροϊδιοκτήτες. Τη ρύθμιση αυτή είχε εισηγηθεί στο υπουργείο Οικονομικών το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο με σχετικές εκθέσεις που είχαν υποβάλει τα τεχνικά κλιμάκια του διεθνούς οργανισμού τον Ιούνιο και τον Οκτώβριο του 2011. Από τη στιγμή που θα εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση: • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων χωρίς παιδιά και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 5.000 ευρώ, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα αφορολόγητος, θα πληρώνει φόρο εισοδήματος που θα φθάνει μέχρι και τα 1.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους. Συνεπώς, η τελική φορολογική επιβάρυνση κάθε ιδιοκτήτη με ετήσιο εισόδημα από ενοίκια μέχρι 5.000 ευρώ θα φθάνει τα 1.550 ευρώ. • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων με ένα παιδί και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 7.000 ευρώ, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα αφορολόγητος, θα πληρώνει φόρο εισοδήματος που θα φθάνει μέχρι και τα 1.400 ευρώ. Ο φόρος αυτός θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, οπότε η τελική φορολογική επιβάρυνση κάθε ιδιοκτήτη με ένα παιδί και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια μέχρι 7.000 ευρώ θα φθάνει μέχρι και τα 2.192 ευρώ. • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων με δυο παιδιά και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 9.000 ευρώ, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα αφορολόγητος, θα πληρώνει φόρο εισοδήματος που θα φθάνει μέχρι και τα 1.800 ευρώ. Ο φόρος αυτός θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους. Συνεπώς, τελική φορολογική επιβάρυνση κάθε ιδιοκτήτη με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια μέχρι 9.000 ευρώ θα φθάνει μέχρι τα 2.700 ευρώ! Προσαυξήσεις • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων με τρία παιδιά και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 12.000 ευρώ, ο οποίος μέχρι σήμερα ήταν αφορολόγητος, θα πληρώνει φόρο εισοδήματος που θα φθάνει μέχρι και τα 2.400 ευρώ. Ο φόρος αυτός θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, οπότε η τελική φορολογική επιβάρυνση κάθε ιδιοκτήτη με 2 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια μέχρι 12.000 ευρώ θα φθάνει τα 3.720 ευρώ. • Κάθε ιδιοκτήτης ακινήτων με τέσσερα παιδιά και με ετήσιο εισόδημα μέχρι 15.000 ευρώ, ο οποίος ήταν μέχρι σήμερα αφορολόγητος, θα πληρώνει φόρο εισοδήματος που θα φθάνει μέχρι και τα 3.000 ευρώ. Ο φόρος αυτός θα προσαυξάνεται περαιτέρω κατά 55% με την επιβολή προκαταβολής φόρου έναντι του επόμενου οικονομικού έτους, οπότε η τελική φορολογική επιβάρυνση κάθε ιδιοκτήτη με 4 παιδιά και ετήσιο εισόδημα από ενοίκια μέχρι 15.000 ευρώ θα φθάνει τα 4.650 ευρώ. • Οι ιδιοκτήτες χωρίς παιδιά και με ετήσια εισοδήματα πάνω από 5.000 ευρώ και μέχρι 30.000 ευρώ θα υποστούν πρόσθετες φορολογικές επιβαρύνσεις […]

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
 • Οκτώβριος 10, 2012

  ανασφάλιστο αυτοκίνητο

  «Τσουχτερό» πρόστιμο σε όσους έχουν ανασφάλιστο αυτοκίνητο                 Πηγή: Express.gr  24/09/12-07:01 ΠΡΟΣΤΙΜΑ 250 ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν 2.000.000 ιδιοκτήτες οχημάτων που κυκλοφορούν ανασφάλιστα σε ολόκληρη τη χώρα. Μέσα στον Οκτώβριο αναμένεται να εκδοθεί υπουργική απόφαση για την επιβολή προστίμων στα ανασφάλιστα ΙΧ, τα οποία θα πρέπει να καταβληθούν από τους φορολογούμενους μέσα σε διάστημα οκτώ ημερών. Το σχέδιο προβλέπει επίσης βαριές ποινές (πρόστιμο του ΚΟΚ, αφαίρεση πινακίδων, διπλώματος και άδειας κυκλοφορίας για 10 ημέρες) σε όσους αγνοήσουν την προθεσμία των 8 ημερών. Ειδικότερα, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων θα αποστείλει ταχυδρομικώς επιστολή προς τους ιδιοκτήτες των εμφανιζόμενων ως ανασφάλιστων αυτοκινήτων οχημάτων και θα τους καλεί να εμφανιστούν στις ΔΟΥ και να δώσουν στοιχεία και εξηγήσεις μέσα σε οκτώ ημέρες για το εάν έχουν ασφαλιστεί κανονικά αλλά δεν φαίνονται στα αρχεία ή για κάποιο λόγο εξαιρούνται νομίμως από την ασφάλιση του οχήματός τους (π.χ. διπλωματικό σώμα, δημόσια υπηρεσία κ.λπ.). Επίσης, σε περίπτωση απόσυρσης ή καταστροφής ή κλοπής ή μεταβίβασης ή κατάθεσης πινακίδων αυτοκίνητου οχήματος, ο ιδιοκτήτης του εμφανιζόμενου ως ανασφάλιστου οχήματος θα πρέπει να παραδώσει ακριβές φωτοαντίγραφο των κατά περίπτωση δικαιολογητικών στην αρμόδια ΔΟΥ. Μόλις πληρώσει το πρόστιμο των 250 ευρώ, ο ιδιοκτήτης του ΙΧ θα επιλέγει μια ασφαλιστική εταιρία, στην οποία θα καταθέτει το παράβολο που πλήρωσε στην εφορία και στη συνεχεία θα υπογράφει νέο ασφαλιστικό συμβόλαιο. Από την πλευρά της η ασφαλιστική θα καταβάλλει το παράβολο στο Δημόσιο και θα ενημερώνει το Κέντρο Πληροφοριών για κάθε ανασφάλιστο όχημα το οποίο θα αποκτά σήμα ασφάλισης. Στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ανασφάλιστου οχήματος αγνοήσει το κάλεσμα της εφορίας, θα επιβάλλονται πρόσθετες κυρώσεις όπως αφαίρεση της άδειας οδήγησης, της άδειας κυκλοφορίας και των πινακίδων του οχήματος, που θα αποδίδονται στο δικαιούχο μόνο αφού προσκομιστεί το ειδικό σήμα ασφάλισης.  Αν περάσουν 20 μέρες και ο δικαιούχος δεν εμφανιστεί για την παραλαβή των πινακίδων και της άδειας κυκλοφορίας, η αστυνομική αρχή θα αποστέλλει τις πινακίδες κυκλοφορίας προς φύλαξη στην αρμόδια Υπηρεσία Μεταφορών, από όπου θα επιστρέφονται μόνο με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο του ειδικού σήματος ασφάλισης. Από το μέτρο αυτό εκτιμάται ότι στα ταμεία των ασφαλιστικών εταιριών θα εισρεύσουν έσοδα της τάξης των 300.000.000 ευρώ. Οι εισηγητές του σχεδίου εκτιμούν ότι θα υπάρξουν σημαντικά οικονομικά οφέλη και για το Δημόσιο, τόσο από την πληρωμή του παραβόλου όσο και από τους φόρους επί των ασφαλίστρων και εν τέλει από τη φορολόγηση των κερδών που θα έχουν οι ασφαλιστικές εταιρίες από τη δραστηριότητά τους αυτή. Του Στέλιου Κράλογλου

  ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ