Κινητοποιήσεις Διοικητικών Δικαστών

ΨΗΦΙΣΜΑ
Της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης
των Μελών της Ένωσης Διοικητικών Δικαστών
 

Αθήνα, 14-9-2012
[…]

Αποφασίζει τα ακόλουθα:
-Την αυτεπάγγελτη αναβολή της συζήτησης όλων των υποθέσεων που εκδικάζονται στα Διοικητικά Πρωτοδικεία και Εφετεία της Χώρας, από την έναρξη του δικαστικού έτους και μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2012.
-Τη μη δημοσίευση, κατά το ίδιο χρονικό διάστημα δικαστικών αποφάσεων, πλην όλως εξαιρετικών περιπτώσεων.
-Την αποχή, κατά το ίδιο διάστημα, από οποιαδήποτε διοικητικής φύσεως εργασία, ή έργο, μη συνδεόμενο με τα δικαιοδοτικά καθήκοντα.
-Τη συμμετοχή στην πανδικαστική συγκέντρωση της 17ης Σεπτεμβρίου 2012.
-Την επεξεργασία και κατάθεση, σε συνεργασία και με τις άλλες Δικαστικές Ενώσεις, ενδίκων βοηθημάτων στα αρμόδια Δικαστήρια, για την αποκατάσταση των μισθολογικών αδικιών σε βάρος των Δικαστικών Λειτουργών.
-Την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης ΔΔ για την εκτέλεση της παρούσας απόφασης, καθώς και για την αναστολή της, αν συντρέχει περίπτωση, αναλόγως των εξελίξεων μέχρι τις 30.9.2012