II
(Μη νομοθετικές πράξεις)
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ
ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 748/2012 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
της 3ης Αυγούστου 2012
σχετικά με τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής
(αναδιατύπωση)
(Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ)
Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ,
Έχοντας υπόψη τη Συνθήκη για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 20ής Φεβρουαρίου 2008, για τη θέσπιση κοινών κανόνων στον τομέα της πολιτικής αεροπορίας και για την ίδρυση Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφαλείας της Αεροπορίας, καθώς και για την κατάργηση της οδηγίας 91/670/ΕΟΚ του Συμβουλίου, του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1592/2002 και της οδηγίας 2004/36/ΕΚ ( 1 ), και ιδίως το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3,
Εκτιμώντας τα ακόλουθα:
(1) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και για την πιστοποίηση φορέων σχεδιασμού και παραγωγής ( 2 ), έχει τροποποιηθεί επανειλημμένα και ουσιωδώς ( 3 ). Δεδομένου ότι πρέπει να πραγματοποιηθούν περαιτέρω τροποποιήσεις, είναι σκόπιμο να αναδιατυπωθεί για λόγους σαφήνειας.
(2) Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008 καθορίζει τις κοινές βασικές απαιτήσεις για τη διαμόρφωση υψηλού και ομοιόμορφου επιπέδου ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας και περιβαλλοντικής προστασίας. Ζητεί από την Επιτροπή να εγκρίνει τους απαραίτητους εκτελεστικούς κανόνες που θα διασφαλίσουν την ομοιόμορφη εφαρμογή τους. Ιδρύει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφάλειας της Αεροπορίας (εφεξής «ο Οργανισμός») που θα επικουρεί την Επιτροπή κατά τη θέσπιση των εν λόγω εκτελεστικών κανόνων.
(3) Είναι απαραίτητη η θέσπιση κοινών τεχνικών απαιτήσεων και διοικητικών διαδικασιών προκειμένου να διασφαλιστεί η συμβατότητα αξιοπλοΐας και η περιβαλλοντική συμβατότητα των αεροναυτικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που διέπονται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω απαιτήσεις και διαδικασίες πρέπει να διευκρινίζουν τους όρους που αφορούν την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση των ανάλογων πιστοποιητικών.
(4) Οι φορείς που συμμετέχουν στον σχεδιασμό και την παραγωγή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού έχουν την υποχρέωση να συμμορφώνονται με ορισμένες τεχνικές απαιτήσεις προκειμένου να αποδείξουν τις ικανότητές τους, καθώς και τα μέσα για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων και των σχετικών προνομίων τους. Η Επιτροπή καλείται να θεσπίσει μέτρα για τον καθορισμό των προϋποθέσεων έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικών που βεβαιώνουν την εν λόγω συμμόρφωση.
(5) Κατά την θέσπιση μέτρων για την εφαρμογή των κοινών βασικών απαιτήσεων ως προς την αξιοπλοΐα, η Επιτροπή πρέπει να μεριμνήσει ώστε στα μέτρα αυτά να αντικατοπτρίζονται οι τεχνολογικές εξελίξεις και οι ορθές πρακτικές, να λαμβάνονται υπόψη η εμπειρία από τη χρήση αεροσκαφών σε παγκόσμιο επίπεδο και η επιστημονική και η τεχνική πρόοδος, καθώς και να δοθεί η δυνατότητα άμεσης αντίδρασης σε αποδεδειγμένα αίτια ατυχημάτων και σοβαρών συμβάντων.
(6) Για τη διασφάλιση της ομοιομορφίας κατά την εφαρμογή των κοινών απαιτήσεων σχετικά με την αξιοπλοΐα και το περιβάλλον για τα αεροναυτικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό απαιτείται οι αρμόδιες αρχές των κρατών μελών και, κατά περίπτωση, ο Οργανισμός να υιοθετήσουν κοινές διαδικασίες για την αξιολόγηση της συμμόρφωσης με τις εν λόγω απαιτήσεις. Ο οργανισμός έχει την υποχρέωση να καταρτίσει προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης, προκειμένου να διευκολύνει την απαραίτητη ομοιομορφία των κανονιστικών διατάξεων.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/1
( 1 ) ΕΕ L 79 της 19.3.2008, σ. 1.
( 2 ) ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.
( 3 ) Βλ. παράρτημα ΙΙ.
(7) Είναι απαραίτητο να αναγνωριστεί ότι εξακολουθούν να ισχύουν τα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί πριν από την έναρξη ισχύος του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003, σύμφωνα με το άρθρο 69 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.
(8) Για να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν τροποποιήσεις στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και της πιστοποίησης φορέων σχεδιασμού και παραγωγής, για να εκπονηθούν ιδίως οι κανόνες που αφορούν την απόδειξη της συμμόρφωσης με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και για να καθιερωθεί η δυνατότητα επιλογής συμμόρφωσης με τα πλέον πρόσφατα πρότυπα αλλαγής των πιστοποιητικών τύπου.
(9) Η μελέτη και η πολυπλοκότητα των εφεδρικών μονάδων ισχύος (APU) ομοιάζουν με εκείνες των κινητήρων αεροσκαφών και σε ορισμένες περιπτώσεις ο σχεδιασμός των APU προκύπτει μάλιστα από τον σχεδιασμό κινητήρων. Συνεπώς, οι τροποποιήσεις των διατάξεων που αφορούν την επισκευή των APU χρειάζεται να ανταποκρίνονται στις διαδικασίες επισκευής των κινητήρων.
(10) Για να υπόκεινται τα μη σύνθετα μηχανοκίνητα αεροσκάφη, τα αεροσκάφη αναψυχής και τα σχετικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμός σε μέτρα που αντιστοιχούν στον απλό σχεδιασμό και λειτουργία τους και ταυτόχρονα να διατηρηθεί υψηλό και ομοιόμορφο επίπεδο ασφάλειας της πολιτικής αεροπορίας στην Ευρώπη, είναι αναγκαίο να επέλθουν αλλαγές στις απαιτήσεις και τις διαδικασίες πιστοποίησης αυτών των αεροσκαφών και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής και ειδικότερα, για τους ιδιοκτήτες ευρωπαϊκών ελαφρών αεροσκαφών κάτω των 2 000 kg (ELA2) ή κάτω των 1 200 kg (ELA1), ώστε να καθιερωθεί η δυνατότητα αποδοχής προς τοποθέτηση ορισμένων μη κρίσιμων για την ασφάλεια εξαρτημάτων χωρίς έντυπο 1 του EASA.
(11) Ο Οργανισμός συνέταξε σχέδιο εκτελεστικών κανόνων και τους υπέβαλε στην Επιτροπή σύμφωνα με το άρθρο 19 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ως γνώμες αριθ. 01/2009 σχετικά με τη «Δυνατότητα απόκλισης από τον κώδικα αξιοπλοΐας σε περίπτωση μεταβολών στον σχεδιασμό», αριθ. 02/2009 σχετικά με τις «Μεταβολές επισκευής και σχεδιασμού στην ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών», αριθ. 01/2010 σχετικά με το «Τμήμα Ι — Έγκριση φορέα σχεδιασμού» και αριθ. 01/2011 σχετικά με τη «Διαδικασία ELA και τις μεταβολές προτύπων και τις επισκευές».
(12) Τα μέτρα που προβλέπονται από τον παρόντα κανονισμό είναι σύμφωνα με τη γνώμη της επιτροπής του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας, η οποία έχει συσταθεί δυνάμει του άρθρου 65 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008,
ΕΞΕΔΩΣΕ ΤΟΝ ΠΑΡΟΝΤΑ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ:
Άρθρο 1
Πεδίο εφαρμογής και ορισμοί
1. Ο παρών κανονισμός θεσπίζει, σύμφωνα με το άρθρο 5 παράγραφος 5 και το άρθρο 6 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, τις κοινές τεχνικές απαιτήσεις και τις διοικητικές διαδικασίες σχετικά με την αξιοπλοΐα και την περιβαλλοντική πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, προσδιορίζοντας:
α) την έκδοση πιστοποιητικών τύπου, περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου, συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου, καθώς και τροποποιήσεις των εν λόγω πιστοποιητικών·
β) την έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας, πτητικών αδειών και πιστοποιητικών εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία·
γ) την έκδοση εγκρίσεων σχεδιασμού επισκευών·
δ) την επιβεβαίωση της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·
ε) την έκδοση πιστοποιητικών θορύβου·
στ) τον προσδιορισμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού·
ζ) την πιστοποίηση συγκεκριμένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού·
η) την πιστοποίηση των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής·
θ) την έκδοση οδηγιών αξιοπλοΐας.
2. Για τους σκοπούς του παρόντος κανονισμού, ισχύουν οι ακόλουθοι ορισμοί:
α) ως «JAA» νοείται ο «Σύνδεσμος Αρχών Πολιτικής Αεροπορίας»·
β) ως «JAR» νοούνται οι «κοινές απαιτήσεις αεροπορίας»·
γ) ως «μέρος 21» νοούνται οι απαιτήσεις και διαδικασίες πιστοποίησης του αεροσκάφους και των σχετικών προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, καθώς και των φορέων σχεδιασμού και παραγωγής που αναφέρονται στο παράρτημα Ι του παρόντος κανονισμού·
δ) ως «μέρος Μ» νοούνται οι εφαρμοστέες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας που έχουν εγκριθεί σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008·
ε) ως «κύρια εγκατάσταση» νοείται η εταιρική ή η καταστατική έδρα της επιχείρησης, όπου ασκούνται οι κύριες χρηματοοικονομικές λειτουργίες και ο επιχειρησιακός έλεγχος των δραστηριοτήτων που αναφέρονται στον παρόντα κανονισμό·EL L 224/2 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
στ) ως «είδος» νοείται κάθε εξάρτημα ή εξοπλισμός που χρησιμοποιείται σε πολιτικά αεροσκάφη·
ζ) ως «ETSO» νοείται ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών. Ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών είναι λεπτομερής προδιαγραφή αξιοπλοΐας, η οποία εκδίδεται από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Ασφαλείας της Αεροπορίας (εφεξής Οργανισμός) προκειμένου να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του παρόντος κανονισμού και συνιστά το ελάχιστο πρότυπο επιδόσεων για συγκεκριμένα είδη·
η) ως «EPA» νοείται η ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος. Ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος ενός είδους σημαίνει ότι συγκεκριμένο είδος έχει παραχθεί σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού τα οποία δεν έχει στην κυριότητά του ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.
θ) ως «αεροσκάφη ELA1» νοούνται τα κάτωθι επανδρωμένα ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:
i) αεροπλάνο με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 1 200 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·
ii) ανεμοπλάνο ή ανεμοπλάνο με κινητήρα με MTOM έως 1 200 kg·
iii) αερόστατο με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m 3 για τα αερόστατα θερμού αέρα, 1 050 m 3 για τα αερόστατα αερίου και 300 m 3 για τα προσδεδεμένα αερόστατα αερίου·
iv) αερόπλοιο σχεδιασμένο για 4 επιβαίνοντες κατ’ανώτατο όριο και με μέγιστο εκ σχεδιασμού όγκο ανυψωτικού αερίου ή θερμού αέρα έως 3 400 m 3 για τα αερόπλοια θερμού αέρα και 1 000 m 3 για τα αερόπλοια αερίου·
ι) ως «αεροσκάφη ELA2» νοούνται τα κάτωθι επανδρωμένα ευρωπαϊκά ελαφρά αεροσκάφη:
i) αεροπλάνο με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 2 000 kg, το οποίο δεν ταξινομείται ως σύνθετο μηχανοκίνητο αεροσκάφος·
ii) ανεμοπλάνο ή ανεμοπλάνο με κινητήρα με MTOM έως 2 000 kg·
iii) αερόστατο·
iv) αερόπλοιο θερμού αέρα·
v) αερόπλοιο αερίου το οποίο πληροί όλα τα κάτωθι χαρακτηριστικά:
— μέγιστο στατικό βάρος 3 %,
— μη ανυσματική ώση (εξαιρουμένης της ανάστροφης ώσης),
— συμβατικό και απλό σχεδιασμό: δομής, συστήματος ελέγχου και συστήματος μικρού αερόστατου,
— χειριστήρια χωρίς ηλεκτρική υποβοήθηση·
vi) πολύ ελαφρύ στροφόπτερο.
Άρθρο 2
Πιστοποίηση προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού
1. Για προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό εκδίδονται πιστοποιητικά όπως ορίζεται στο παράρτημα Ι (μέρος 21).
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, τα αεροσκάφη, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τοποθετημένων σε αυτά προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, τα οποία δεν είναι νηολογημένα σε κράτος μέλος, εξαιρούνται από τις διατάξεις των τμημάτων H και Θ του παραρτήματος Ι (μέρος 21). Εξαιρούνται επίσης από τις διατάξεις του τμήματος ΙΣΤ του παραρτήματος Ι (μέρος 21), εκτός εάν ένα κράτος μέλος έχει προδιαγράψει σήματα αναγνώρισης του αεροσκάφους.
Άρθρο 3
Συνέχιση της ισχύος των πιστοποιητικών τύπου και των αντίστοιχων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας
1. Για τα προϊόντα με πιστοποιητικό τύπου, ή με έγγραφο που επιτρέπει την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, το οποίο έχει εκδοθεί από κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, εφαρμόζονται οι ακόλουθες διατάξεις:
α) το προϊόν θεωρείται ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό όταν:
i) η βάση πιστοποίησης τύπου είναι:
— η βάση πιστοποίησης τύπου JAA, για προϊόντα που έχουν πιστοποιηθεί με τις διαδικασίες του JAA, όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του JAA, ή
— για άλλα προϊόντα, η βάση πιστοποίησης τύπου όπως ορίζεται στο φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κράτους σχεδιασμού, εάν το εν λόγω κράτος ήταν:
— κράτος μέλος, εκτός εάν ο Οργανισμός διαπιστώσει, λαμβάνοντας υπόψη ιδίως τους χρησιμοποιούμενους κώδικες αξιοπλοΐας και την πείρα εκμετάλλευσης, ότι η εν λόγω βάση πιστοποίησης τύπου δεν παρέχει επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και από τον παρόντα κανονισμό, ήEL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/3
— χώρα, με την οποία κάποιο κράτος μέλος έχει συνάψει διμερή συμφωνία αξιοπλοΐας ή παρεμφερή ρύθμιση, σύμφωνα με την οποία τέτοια προϊόντα έχουν πιστοποιηθεί βάσει των κωδίκων αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου κράτους σχεδιασμού, εκτός εάν ο οργανισμός διαπιστώσει ότι οι εν λόγω κώδικες αξιοπλοΐας ή η πείρα εκμετάλλευσης ή το σύστημα ασφαλείας πτήσεων του κράτους σχεδιασμού δεν παρέχουν επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με αυτό που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και από τον παρόντα κανονισμό.
Ο Οργανισμός προβαίνει σε μια πρώτη αξιολόγηση των επιπτώσεων των διατάξεων της δεύτερης περίπτωσης, προκειμένου να γνωμοδοτήσει στην Επιτροπή, καθώς και να προτείνει ενδεχομένως τροποποιήσεις του παρόντος κανονισμού·
ii) οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ήταν αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως ισχύουν για το προϊόν·
iii) οι ισχύουσες οδηγίες αξιοπλοΐας ήταν οι οδηγίες του κράτους σχεδιασμού·
β) ο σχεδιασμός ενός μεμονωμένου αεροσκάφους, νηολογημένου σε κράτος μέλος πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, θεωρείται ότι έχει εγκριθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό εφόσον:
i) ο βασικός σχεδιασμός τύπου του περιλαμβανόταν στο πιστοποιητικό τύπου που αναφέρεται στο στοιχείο α)·
ii) έχουν εγκριθεί όλες οι αλλαγές στον εν λόγω βασικό σχεδιασμό τύπου, οι οποίες δεν ήταν υπό την ευθύνη του κατόχου του πιστοποιητικού τύπου και
iii) έχουν τηρηθεί οι οδηγίες αξιοπλοΐας που είχαν εκδοθεί ή εγκριθεί από το κράτος μέλος νηολόγησης πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003, συμπεριλαμβανομένων τυχόν παραλλαγών των οδηγιών αξιοπλοΐας του κράτους σχεδιασμού, τις οποίες έχει δεχθεί το κράτος μέλος νηολόγησης.
2. Όσον αφορά προϊόντα, για τα οποία στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης τύπου στον JAA ή σε κράτος μέλος, εφαρμόζονται τα ακόλουθα:
α) εάν για ένα προϊόν διενεργείται διαδικασία πιστοποίησης από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·
β) η παράγραφος 21A.15 στοιχεία α), β) και γ) του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·
γ) κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 21A.17 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21), η βάση πιστοποίησης τύπου είναι αυτή που καθορίζει ο JAA ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης χορήγησης έγκρισης·
δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση, τα οποία εξάγονται με βάση τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους, θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.20 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).
3. Όσον αφορά προϊόντα με εθνικό πιστοποιητικό τύπου ή ισότιμο, για τα οποία δεν είχε περατωθεί η διαδικασία έγκρισης αλλαγής μέρους από κράτος μέλος κατά τη στιγμή που το πιστοποιητικό τύπου έπρεπε να είναι σύμφωνο με τον παρόντα κανονισμό, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) εάν μια διαδικασία έγκρισης διεξάγεται από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·
β) η παράγραφος 21.Α.93 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·
γ) η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης τύπου είναι εκείνη που καθορίζει ο JAA ή, κατά περίπτωση, το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για έγκριση της αλλαγής·
δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.103 στοιχείο α) σημείο 2 και στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).
4. Όσον αφορά προϊόντα που διέθεταν εθνικό πιστοποιητικό τύπου, ή ισότιμο, και για τα οποία η διαδικασία έγκρισης σχεδιασμού μείζονος επισκευής από κράτος μέλος δεν είχε περατωθεί κατά τη χρονική στιγμή καθορισμού του πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση σύμφωνα με τις διαδικασίες του JAA ή κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.433 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).
5. Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται από κράτος μέλος και πιστοποιεί τη συμμόρφωση με πιστοποιητικό τύπου καθορισμένου σύμφωνα με την παράγραφο 1, θεωρείται ότι είναι σύμφωνο προς τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 4
Συνέχιση ισχύος των συμπληρωματικών πιστοποιητικών τύπου
1. Όσον αφορά συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου που έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος με βάση τις διαδικασίες του JAA ή με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες και όσον αφορά αλλαγές προτεινόμενες από άτομα άλλα από τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, οι οποίες είχαν εγκριθεί από κράτος μέλος με βάση τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, εάν το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, ή η αλλαγή, ίσχυε στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή η αλλαγή θεωρούνται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.EL L 224/4 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
2. Όσον αφορά συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, για τα οποία η διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος ήταν σε εξέλιξη στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 με βάση τις διαδικασίες του JAA για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, καθώς και όσον αφορά μείζονες αλλαγές, προτεινόμενες από άτομα άλλα από τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου του προϊόντος, για το οποίο στις 28 Σεπτεμβρίου 2003 ήταν σε εξέλιξη η διαδικασία πιστοποίησης από κράτος μέλος σύμφωνα με τις εφαρμοστέες εθνικές διαδικασίες, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) εάν μια διαδικασία πιστοποίησης διεξαγόταν από διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·
β) η παράγραφος 21.Α.113 στοιχεία α) και β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·
γ) η εφαρμοστέα βάση πιστοποίησης είναι εκείνη που καθορίζεται από τον JAA ή, κατά περίπτωση, από το κράτος μέλος κατά την ημερομηνία αίτησης για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή για έγκριση της τροποποίησης μείζονος σημασίας·
δ) τα πορίσματα σχετικά με τη συμμόρφωση με βάση τις διαδικασίες του JAA ή του κράτους μέλους θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.115 στοιχείο α) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).
Άρθρο 5
Συνέχιση χρήσης ορισμένων αεροσκαφών νηολογημένων σε κράτη μέλη
Για αεροσκάφος, για το οποίο δεν είναι δυνατόν να θεωρηθεί ότι διαθέτει πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχείο α) του παρόντος κανονισμού, για το οποίο είχε εκδοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από κράτος μέλος πριν από την έναρξη εφαρμογής του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 σε αυτό το κράτος μέλος ( 1 ), ήταν στο νηολόγιό του κατά την ημερομηνία αυτή και εξακολουθούσε στις 28 Μαρτίου 2007 να είναι στο νηολόγιο κράτους μέλους, ισχύουν τα κάτωθι ως εφαρμοστέες συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας που έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:
α) το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου και το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για το θόρυβο, ή ισοδύναμα έγγραφα, του κράτους σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι το κράτος σχεδιασμού είχε συνάψει κατάλληλη συμφωνία εργασίας με τον Οργανισμό σύμφωνα με το άρθρο 27 παράγραφος 2 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, η οποία κάλυπτε τη διαρκή αξιοπλοΐα του σχεδιασμού του αεροσκάφους·
β) οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας ήταν αυτές που ορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου, όπως εφαρμόζονται στο αεροσκάφος, και
γ) η υποχρεωτική ενημέρωση του κράτους σχεδιασμού για τη διαρκή αξιοπλοΐα.
Άρθρο 6
Συνέχιση ισχύος των πιστοποιητικών εξαρτημάτων και εξοπλισμού
1. Οι εγκρίσεις εξαρτημάτων και εξοπλισμού, οι οποίες έχουν εκδοθεί από κράτος μέλος και ίσχυαν στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, θεωρείται ότι έχουν εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
2. Όσον αφορά τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, για τα οποία ήταν σε εξέλιξη διαδικασία έγκρισης ή εξουσιοδότησης από κράτος μέλος στις 28 Σεπτεμβρίου 2003, ισχύουν τα ακόλουθα:
α) εάν μια διαδικασία εξουσιοδότησης ήταν σε εξέλιξη σε διάφορα κράτη μέλη, ως αναφορά χρησιμεύει το πλέον προηγμένο σχέδιο·
β) η παράγραφος 21.Α.603 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) δεν εφαρμόζεται·
γ) οι εφαρμοστέες απαιτήσεις για δεδομένα που προβλέπονται στην παράγραφο 21.Α.605 του παραρτήματος Ι (μέρος 21) είναι εκείνες που έχει καθορίσει το ενδιαφερόμενο κράτος μέλος, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης έγκρισης ή εξουσιοδότησης·
δ) τα πορίσματα του ενδιαφερόμενου κράτους μέλους σχετικά με τη συμμόρφωση θεωρούνται έργο του οργανισμού με σκοπό τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.606 στοιχείο β) του παραρτήματος Ι (μέρος 21).
Άρθρο 7
Πτητική άδεια
Οι όροι που έχουν καθορίσει τα κράτη μέλη πριν από τις 28 Μαρτίου 2007 για την έκδοση πτητικών αδειών ή άλλων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας για αεροσκάφος, το οποίο δεν διέθετε πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που έχει εκδοθεί με βάση τον παρόντα κανονισμό, θεωρείται ότι έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, εκτός εάν ο Οργανισμός έχει αποφασίσει πριν από τις 28 Μαρτίου 2008 ότι οι όροι αυτοί δεν παρέχουν επίπεδο ασφάλειας πτήσεων ισοδύναμο με εκείνο που απαιτείται από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 ή από τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 8
Φορείς σχεδιασμού
1. Ο φορέας που αναλαμβάνει τον σχεδιασμό προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21).
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο φορέας του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος σχεδιασμού· καιEL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/5
( 1 ) Για την ΕΕ των 15: 28 Σεπτεμβρίου 2003, για την ΕΕ των 10: 1η Μαΐου 2004 και για την ΕΕ των 2: 1η Ιανουαρίου 2007.
β) ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.
3. Οι εγκρίσεις των φορέων σχεδιασμού που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από κράτος μέλος σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 9
Φορείς παραγωγής
1. Ο φορέας που είναι υπεύθυνος για την κατασκευή προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή για τις τροποποιήσεις ή επισκευές αυτών, καταδεικνύει την ικανότητά του σύμφωνα με το παράρτημα Ι (μέρος 21).
2. Κατά παρέκκλιση από την παράγραφο 1, ο κατασκευαστής του οποίου η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται σε τρίτο κράτος μπορεί να καταδεικνύει την ικανότητά του για το προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό για το οποίο υποβάλλει αίτηση, μέσω πιστοποιητικού εκδοθέντος στο εν λόγω κράτος, υπό την προϋπόθεση ότι:
α) το συγκεκριμένο κράτος είναι το κράτος κατασκευής και
β) ο οργανισμός έχει καθορίσει ότι το σύστημα του συγκεκριμένου κράτους περιλαμβάνει το ίδιο ανεξάρτητο επίπεδο ελέγχου της συμμόρφωσης με αυτό του παρόντος κανονισμού, είτε μέσω ισότιμου συστήματος έγκρισης των φορέων είτε μέσω άμεσης συμμετοχής της αρμόδιας αρχής του συγκεκριμένου κράτους.
3. Οι εγκρίσεις των φορέων παραγωγής που έχουν εκδοθεί ή αναγνωριστεί από τα κράτη μέλη σύμφωνα με τις απαιτήσεις και τις διαδικασίες του JAA και ισχύουν πριν από τις 28 Σεπτεμβρίου 2003 θεωρούνται σύμφωνες με τον παρόντα κανονισμό.
Άρθρο 10
Μέτρα του Οργανισμού
1. Ο Οργανισμός αναπτύσσει αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης (εφεξής «ΑΜΣ»), τα οποία επιτρέπεται να χρησιμοποιούν αρμόδιες αρχές, φορείς και προσωπικό για να αποδεικνύουν τη συμμόρφωσή τους προς τις διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού.
2. Τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός δεν εισάγουν ούτε νέες απαιτήσεις ούτε μετριάζουν τις απαιτήσεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού.
3. Με την επιφύλαξη των άρθρων 54 και 55 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, όταν χρησιμοποιούνται τα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης που εκδίδει ο Οργανισμός, οι σχετικές απαιτήσεις του παραρτήματος Ι (μέρος 21) του παρόντος κανονισμού θεωρείται ότι πληρούνται χωρίς περαιτέρω απόδειξη.
Άρθρο 11
Κατάργηση
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 καταργείται.
Οι αναφορές στον καταργούμενο κανονισμό νοούνται ως αναφορές στον παρόντα κανονισμό και διαβάζονται σύμφωνα με τον πίνακα αντιστοιχίας του παραρτήματος ΙΙΙ.
Άρθρο 12
Έναρξη ισχύος
Ο παρών κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Ο παρών κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος.
Βρυξέλλες, 3 Αυγούστου 2012.
Για την Επιτροπή
Ο Πρόεδρος
José Manuel BARROSOEL L 224/6 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΜΕΡΟΣ 21
Πιστοποίηση για αεροσκάφη και για σχετικά προϊόντα, εξαρτήματα και εξοπλισμό, καθώς και για φορείς σχεδιασμού και παραγωγής
Περιεχόμενα
Σελίδα
21.1 Γενικά . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ΕΝΟΤΗΤΑ Α — ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21.A.1 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21.A.2 Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου . . . . . . . . . . . . . . 14
21.A.3Α Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
21.A.3B Οδηγίες αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
21.A.4 Συντονισμός μεταξύ σχεδιασμού και παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
21.A.11 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
21.A.13 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
21.A.14 Απόδειξη ικανότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
21.A.15 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
21.A.16A Κώδικες αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
21.A.16B Ειδικοί όροι . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
21.A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
21.A.18 Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης 17
21.A.19 Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
21.A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας . . . . . . 18
21.A.21 Έκδοση πιστοποιητικού τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
21.A.23 Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
21.A.31 Σχεδιασμός τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
21.A.33 Επιθεώρηση και δοκιμές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
21.A.35 Πτητικές δοκιμές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
21.A.41 Πιστοποιητικό τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
21.A.44 Υποχρεώσεις του κατόχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
21.A.47 Δυνατότητα μεταβίβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
21.A.51 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
21.A.55 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
21.A.57 Εγχειρίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
21.A.61 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
21.A.90A Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
21A.90B Συνήθεις τροποποιήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
21.A.91 Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/7
Σελίδα
21.A.92 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
21.A.93 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
21.A.95 Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
21.A.97 Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
21.A.101 Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας 22
21.A.103 Έκδοση της έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
21.A.105 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.107 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.109 Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.111 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.112A Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.112B Απόδειξη ικανότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
21.A.113 Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21.A.114 Απόδειξη συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21.A.115 Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21.A.116 Δυνατότητα μεταφοράς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
21.A.117 Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου 25
21.A.118A Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21.A.118B Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21.A.119 Εγχειρίδια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21.A.120 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21.A.121 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
21.A.122 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
21.A.124 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
21.A.125A Έκδοση εγγράφου συμφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
21.A.125B Πορίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
21.A.125Γ Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
21.A.126 Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
21.A.127 Δοκιμές: αεροσκάφος . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
21.A.128 Δοκιμές: κινητήρες και έλικες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
21.A.129 Υποχρεώσεις του κατασκευαστή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
21.A.130 Δήλωση συμμόρφωσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.131 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.133 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.134 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.135 Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.139 Σύστημα ποιότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
21.A.143 Εγχειρίδιο λειτουργίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
21.A.145 Απαιτήσεις έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32EL L 224/8 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Σελίδα
21.A.147 Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
21.A.148 Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.149 Δυνατότητα μεταβίβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.151 Όροι έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.153 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.157 Έρευνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.158 Πορίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
21.A.159 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
21.A.163 Προνόμια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
21.A.165 Υποχρεώσεις του κατόχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ . . . . . . . 35
21.A.171 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21.A.172 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21.A.173 Ταξινόμηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21.A.174 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
21.A.175 Γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
21.A.177 Τροποποίηση ή μετατροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
21.A.179 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
21.A.180 Επιθεωρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.181 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.182 Ταυτοποίηση αεροσκάφους . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.201 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.203 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.204 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
21.A.207 Τροποποίηση ή μετατροπή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.209 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.210 Επιθεωρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.211 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.231 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.233 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
21.A.234 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21.A.235 Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21.A.239 Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21.A.243 Δεδομένα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21.A.245 Απαιτήσεις έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
21.A.247 Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21.A.249 Δυνατότητα μεταβίβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21.A.251 Όροι έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21.A.253 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/9
Σελίδα
21.A.257 Έρευνες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21.A.258 Πορίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
21.A.259 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
21.A.263 Προνόμια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
21.A.265 Υποχρεώσεις του κατόχου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
21.A.301 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
21.A.303 Συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
21.A.305 Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
21.A.307 Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21.A.431A Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21A0.431B Συνήθεις επισκευές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21.A.432A Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21.A.432B Απόδειξη ικανότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
21.A.433 Σχεδιασμός επισκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21.A.435 Ταξινόμηση επισκευών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21.A.437 Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21.A.439 Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21.A.441 Εκτέλεση επισκευής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
21.A.443 Περιορισμοί . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21.A.445 Μη αποκατασταθείσα βλάβη . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21.A.447 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21.A.449 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
21.A.451 Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.601 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.602A Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.602B Απόδειξη ικανότητας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.603 Αίτηση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.604 Αδειοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
21.A.605 Απαιτήσεις δεδομένων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
21.A.606 Έκδοση αδειοδότησης ETSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
21.A.607 Προνόμια αδειοδότησης ETSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
21.A.608 Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
21.A.609 Υποχρεώσεις των κατόχων αδειοδοτήσεων ETSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
21.A.610 Έγκριση για απόκλιση . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48EL L 224/10 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Σελίδα
21.A.611 Τροποποιήσεις σχεδιασμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
21.A.613 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
21.A.615 Επιθεώρηση από τον Οργανισμό . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
21.A.619 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
21.A.621 Δυνατότητα μεταβίβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
21.A.701 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
21.A.703 Επιλεξιμότητα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
21.A.705 Αρμόδια αρχή . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
21.A.707 Αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21.A.708 Συνθήκες πτήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21.A.709 Αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21.A.710 Έγκριση συνθηκών πτήσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
21.A.711 Έκδοση πτητικής αδείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
21.A.713 Αλλαγές . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
21.A.715 Γλώσσα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
21.A.719 Δυνατότητα μεταβίβασης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
21.A.721 Επιθεωρήσεις . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.723 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.725 Ανανέωση πτητικής αδείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.727 Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής αδείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.729 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.801 Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
21.A.803 Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21.A.804 Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21.A.805 Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
21.A.807 Προσδιορισμός ειδών ETSO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
ΕΝΟΤΗΤΑ B — ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.5 Πεδίο εφαρμογής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.20 Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.25 Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.30 Γραπτές διαδικασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.35 Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
21.B.40 Επίλυση διαφορών . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.B.45 Υποβολή αναφορών/συντονισμός . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.B.55 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.B.60 Οδηγίες αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/11
Σελίδα
ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.B.120 Έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
21.B.125 Πορίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
21.B.130 Έκδοση εγγράφου συμφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
21.B.135 Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
21.B.140 Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
21.B.145 Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
21.B.150 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
21.B.220 Έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
21.B.225 Πορίσματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
21.B.230 Έκδοση πιστοποιητικού . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
21.B.235 Συνεχής εποπτεία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
21.B.240 Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
21.B.245 Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
21.B.260 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ . . . . . . . 59
21.B.320 Έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
21.B.325 Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
21.B.326 Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
21.B.327 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
21.B.330 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας 61
21.B.345 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
21.B.420 Έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
21.B.425 Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
21.B.430 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
21.B.445 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ . . . . . . . . . . . . . 62
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
21.B.520 Έρευνα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
21.B.525 Έκδοση πτητικής αδείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63EL L 224/12 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Σελίδα
21.B.530 Ανάκληση πτητικής αδείας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
21.B.545 Τήρηση αρχείων . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Προσαρτήματα . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Προσάρτημα I — Έντυπο 1 του EASA — Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Προσάρτημα ΙΙ — Έντυπο 15α του EASA — Πιστοποιητικό επανεξέτασης της αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Προσάρτημα ΙΙΙ — Έντυπο 20α του EASA — Πτητική άδεια . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Προσάρτημα IV — Έντυπο 20β του EASA — Πτητική άδεια (εκδοθείσα από εγκεκριμένους φορείς) . . . . . . . . . . 72
Προσάρτημα V — Έντυπο 24 του EASA — Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Προσάρτημα VΙ — Έντυπο 25 του EASA — Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Προσάρτημα VII — Έντυπο 45 του EASA — Πιστοποιητικό θορύβου . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Προσάρτημα VΙΙΙ — Έντυπο 52 του EASA — Δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Προσάρτημα ΙΧ — Έντυπο 53 του EASA — Πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Προσάρτημα X — Έντυπο 55 του EASA — Πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Προσάρτημα XI — Έντυπο 65 του EASA — Έγγραφο συμφωνίας για παραγωγή χωρίς την έγκριση του φορέα παραγωγής. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/13
21.1 Γενικά
Για τους σκοπούς του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), αρμόδια αρχή είναι:
α) για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε κράτος μέλος, η αρχή που ορίζεται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή ο Οργανισμός εάν αυτό ζητείται από το εν λόγω κράτος μέλος· ή
β) για φορείς που έχουν την επιχειρηματική έδρα τους σε τρίτο κράτος, ο Οργανισμός.
ΕΝΟΤΗΤΑ A
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ
ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
21.A.1 Πεδίο εφαρμογής
Στην παρούσα ενότητα ορίζονται οι γενικές διατάξεις που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων οιουδήποτε πιστοποιητικού το οποίο έχει εκδοθεί ή πρόκειται να εκδοθεί, σύμφωνα με την παρούσα ενότητα.
21.A.2 Ανάληψη πιστοποιητικού από τρίτο πρόσωπο εκτός του αιτούντος ή του κατόχου
Οι ενέργειες και οι υποχρεώσεις τις οποίες απαιτείται να αναλάβει ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού για προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό σύμφωνα με την παρούσα ενότητα μπορούν να αναληφθούν, για λογαριασμό του, από τρίτο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, υπό τον όρο ότι ο κάτοχος ή ο αιτών για τη χορήγηση του εν λόγω πιστοποιητικού μπορεί να αποδείξει ότι έχει συνάψει συμφωνία με το τρίτο πρόσωπο, ώστε να εξασφαλίζεται ότι οι υποχρεώσεις του κατόχου τηρούνται και θα τηρηθούν δεόντως.
21.A.3Α Βλάβες, δυσλειτουργίες και ελαττώματα
α) Σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης στοιχείων.
Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO), έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό διαθέτει σύστημα συλλογής, διερεύνησης και ανάλυσης εκθέσεων και πληροφοριών σχετικά με βλάβες, δυσλειτουργίες, ελαττώματα ή άλλα συμβάντα τα οποία προκαλούν ή δύνανται να προκαλέσουν δυσμενείς επιπτώσεις στη διαρκή αξιοπλοΐα του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό. Πληροφορίες σχετικά με το σύστημα αυτό τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οποιουδήποτε προσώπου εξουσιοδοτημένου βάσει λοιπών σχετικών εκτελεστικών κανονισμών.
β) Υποβολή αναφορών στον Οργανισμό
1. Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορές σχετικά με οποιαδήποτε βλάβη, δυσλειτουργία, ελάττωμα ή οιοδήποτε άλλο συμβάν για το οποίο λαμβάνει γνώση και το οποίο αφορά προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό που καλύπτεται από το πιστοποιητικό τύπου, το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, την εξουσιοδότηση ETSO, την έγκριση σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας ή κάθε άλλη σχετική έγκριση που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό και η οποία οδηγεί ή ενδέχεται να οδηγήσει σε ανασφαλείς συνθήκες.
2. Οι εν λόγω αναφορές υποβάλλονται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό το συντομότερο δυνατό και, σε κάθε περίπτωση, αποστέλλονται το αργότερο εντός 72 ωρών από τον εντοπισμό των πιθανών ανασφαλών συνθηκών, εκτός εάν αυτό δεν είναι εφικτό λόγω ειδικών περιστάσεων.
γ) Διερεύνηση αναφερόμενων συμβάντων
1. Όταν ένα συμβάν, το οποίο αναφέρεται σύμφωνα με το στοιχείο β) ή σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.129 στοιχείο στ) σημείο 2 ή την παράγραφο 21.A.165 στοιχείο στ) σημείο 2, οφείλεται σε ατέλεια στον σχεδιασμό ή σε κατασκευαστική ατέλεια, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, διερευνά την αιτία της ατέλειας και υποβάλλει στον Οργανισμό αναφορά σχετικά με τα αποτελέσματα της έρευνάς του, καθώς και με κάθε ενέργεια στην οποία προβαίνει ή πρόκειται να προβεί προκειμένου να διορθώσει τη συγκεκριμένη ατέλεια.EL L 224/14 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
2. Εάν ο Οργανισμός κρίνει ότι απαιτούνται ενέργειες για τη διόρθωση της ατέλειας, ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, της εξουσιοδότησης ETSO ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή ο κατασκευαστής, ανάλογα με την περίπτωση, υποβάλλει στον Οργανισμό τα σχετικά στοιχεία.
21.A.3B Οδηγίες αξιοπλοΐας
α) Ως οδηγία αξιοπλοΐας νοείται το έγγραφο που εκδίδεται ή εγκρίνεται από τον Οργανισμό και ορίζει τις ενέργειες που πρέπει να εκτελεστούν σε ένα αεροσκάφος με σκοπό την αποκατάσταση ενός αποδεκτού επιπέδου ασφάλειας, όταν υπάρχουν στοιχεία ότι ειδάλλως διακυβεύεται το επίπεδο ασφάλειας του αεροσκάφους.
β) Ο Οργανισμός εκδίδει οδηγία αξιοπλοΐας όταν:
1. έχει διαπιστωθεί από τον Οργανισμό η ύπαρξη ανασφαλών συνθηκών σε ένα αεροσκάφος, ως αποτέλεσμα ατέλειας στο αεροσκάφος ή σε κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό που έχει εγκατασταθεί στο εν λόγω αεροσκάφος· και
2. οι εν λόγω συνθήκες είναι πιθανό να υφίστανται ή να εμφανιστούν σε άλλο αεροσκάφος.
γ) Όταν είναι αναγκαία η έκδοση οδηγίας αξιοπλοΐας από τον Οργανισμό για τη διόρθωση των ανασφαλών συνθηκών που αναφέρονται στο στοιχείο β) ή για την απαίτηση διεξαγωγής επιθεώρησης, ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας, εξουσιοδότησης ETSO, ή κάθε άλλης σχετικής έγκρισης που θεωρείται ότι έχει εκδοθεί σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό:
1. Προτείνει την κατάλληλη διορθωτική ενέργεια ή τις απαιτούμενες επιθεωρήσεις, ή και τα δύο, και υποβάλλει στον Οργανισμό στοιχεία των εν λόγω προτάσεων για έγκριση.
2. Κατόπιν της έγκρισης των προτάσεων που αναφέρονται στο σημείο 1 από τον Οργανισμό, θέτει στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών ή ιδιοκτητών του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε πρόσωπο καλείται να συμμορφωθεί με την οδηγία αξιοπλοΐας, τα κατάλληλα περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής.
δ) Μία οδηγία αξιοπλοΐας πρέπει να περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. προσδιορισμό των ανασφαλών συνθηκών,
2. τα στοιχεία αναγνώρισης του σχετικού αεροσκάφους,
3. την ή τις απαιτούμενες ενέργειες,
4. τη χρονική προθεσμία συμμόρφωσης προς την ή τις απαιτούμενες ενέργειες,
5. την ημερομηνία έναρξης ισχύος.
21.A.4 Συντονισμός σχεδιασμού και παραγωγής
Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, εξουσιοδότησης ETSO, έγκρισης τροποποίησης σχεδιασμού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού επισκευής συνεργάζεται δεόντως με τον φορέα παραγωγής προκειμένου να εξασφαλίζει:
α) τον ικανοποιητικό συντονισμό του σχεδιασμού και της παραγωγής που απαιτείται από την παράγραφο 21.Α.122 ή την παράγραφο 21.Α.133 ή την παράγραφο 21.Α.165 στοιχείο γ) σημείο 2, ανάλογα με την περίπτωση· και
β) την κατάλληλη υποστήριξη της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.
ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
21.A.11 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών τύπου για προϊόντα και περιορισμένων πιστοποιητικών τύπου για αεροσκάφη, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/15
21.A.13 Επιλεξιμότητα
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.14, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου, σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.
21.A.14 Απόδειξη ικανότητας
α) Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα Ι.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), όταν πρόκειται για ένα από τα ακόλουθα προϊόντα:
1. αεροσκάφος ELA2·
2. κινητήρας ή έλικα που έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφος ELA2·
3. εμβολοφόρο κινητήρα·
4. Έλικα σταθερού ή προσαρμοζόμενου βήματος.
γ) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), ο αιτών μπορεί να επιλέξει να διαβιβάσει στον Οργανισμό ως απόδειξη της ικανότητάς του το πρόγραμμα πιστοποίησης που απαιτείται βάσει της παραγράφου 21A.20 στοιχείο β) όταν το προϊόν είναι ένα από τα ακόλουθα:
1. αεροσκάφος ELA1·
2. κινητήρας ή έλικα που έχει εγκατασταθεί σε αεροσκάφος ELA1·
21.A.15 Αίτηση
α) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που καθορίζεται από τον Οργανισμό.
β) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους συνοδεύεται από σχέδιο τριών όψεων του εν λόγω αεροσκάφους, καθώς και από τα προκαταρκτικά βασικά στοιχεία, συμπεριλαμβανομένων των προτεινομένων χαρακτηριστικών και περιορισμών λειτουργίας.
γ) Η αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου που αφορά κινητήρα ή έλικα συνοδεύεται από σχέδιο γενικής διάταξης, περιγραφή των χαρακτηριστικών σχεδιασμού, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας και τους προτεινόμενους περιορισμούς λειτουργίας του κινητήρα ή του έλικα.
21.A.16A Κώδικες αξιοπλοΐας
Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, κώδικες αξιοπλοΐας ως τυποποιημένα μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς τις βασικές απαιτήσεις του παραρτήματος I (μέρος 2) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008. Οι εν λόγω κώδικες είναι επαρκώς λεπτομερείς και συγκεκριμένοι ώστε να υποδεικνύουν στους αιτούντες τους όρους υπό τους οποίους θα εκδίδονται τα πιστοποιητικά.
21.A.16B Ειδικοί όροι
α) Ο Οργανισμός καθορίζει ειδικές λεπτομερείς τεχνικές προδιαγραφές, οι οποίες ονομάζονται ειδικοί όροι, για ένα προϊόν εάν ο σχετικός κώδικας αξιοπλοΐας δεν περιλαμβάνει επαρκή ή κατάλληλα πρότυπα ασφάλειας για το προϊόν, διότι:
1. ο προϊόν έχει καινοτόμα ή ασυνήθη χαρακτηριστικά σχεδιασμού σε σχέση με τις πρακτικές σχεδιασμού στις οποίες βασίζεται ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας· ή
2. η χρήση για την οποία προορίζεται το προϊόν δεν είναι συμβατική· ή
3. η εμπειρία από τη λειτουργία άλλων παρόμοιων προϊόντων ή προϊόντων που έχουν παρόμοια χαρακτηριστικά σχεδιασμού έχει καταδείξει ότι ενδέχεται να δημιουργηθούν ανασφαλείς συνθήκες.EL L 224/16 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Οι ειδικοί όροι περιλαμβάνουν τα πρότυπα ασφαλείας που ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητα για την εξασφάλιση επιπέδου ασφάλειας ισοδύναμου με εκείνο που προβλέπει ο ισχύων κώδικας αξιοπλοΐας.
21.A.17 Βάση πιστοποίησης τύπου
α) Η βάση πιστοποίησης τύπου που κοινοποιείται για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποτελείται από:
1. τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας που έχει θεσπίσει ο Οργανισμός και ο οποίος ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για το εν λόγω πιστοποιητικό, εκτός εάν:
i) καθορίζεται διαφορετικά από τον Οργανισμό· ή
ii) επιλέγεται από τον αιτούντα ή απαιτείται σύμφωνα με τα στοιχεία γ) και δ) η συμμόρφωση προς προδιαγραφές πιστοποίησης μεταγενέστερων τροποποιήσων·
2. όλους τους ειδικούς όρους που καθορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.16B στοιχείο α).
β) Η αίτηση για πιστοποίηση τύπου μεγάλου αεροπλάνου και μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη ενώ η αίτηση για την έκδοση οιουδήποτε άλλου πιστοποιητικού τύπου ισχύει για τρία έτη, εκτός εάν ο αιτών αποδείξει κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης ότι ο σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η διενέργεια δοκιμών αναφορικά με το προϊόν του απαιτούν μεγαλύτερη χρονική περίοδο, την οποία ο Οργανισμός εγκρίνει.
γ) Στην περίπτωση που το πιστοποιητικό τύπου δεν έχει εκδοθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εκδοθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β), ο αιτών μπορεί:
1. να υποβάλει νέα αίτηση για χορήγηση πιστοποιητικού τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση, ή
2. να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τους κώδικες αξιοπλοΐας που ίσχυαν σε ημερομηνία που επιλέγει ο αιτών και η οποία δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται εκείνης της έκδοσης του πιστοποιητικού τύπου· οι ανωτέρω ενέργειες πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο στοιχείο β) για την αρχική αίτηση.
δ) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης τροποποίησης των κωδίκων αξιοπλοΐας που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.
21.A.18 Ορισμός των εφαρμοστέων απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας και προδιαγραφών πιστοποίησης
α) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για ένα αεροσκάφος καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του παραρτήματος 16 τόμος Ι μέρος ΙΙ κεφάλαιο 1 της σύμβασης του Σικάγου και:
1. για τα υποηχητικά αεριωθούμενα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 2, 3 και 4, κατά περίπτωση·
2. για τα ελικοφόρα αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 3, 4, 5, 6 και 10, κατά περίπτωση·
3. για τα ελικόπτερα, στον τόμο I μέρος II κεφάλαια 8, και 11, κατά περίπτωση, και
4. για τα υπερηχητικά αεροσκάφη, στον τόμο I μέρος II κεφάλαιο 12, κατά περίπτωση.
β) Οι ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών για την έκδοση πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος και κινητήρα καθορίζονται στο παράρτημα 16 της σύμβασης του Σικάγου:
1. για την πρόληψη της σκόπιμης απόρριψης καυσίμων, στον τόμο II μέρος II, κεφάλαιο 2,
2. για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υποηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II μέρος III κεφάλαιο 2, και
3. για τις εκπομπές στροβιλοκινητήρων και στροβιλοκινητήρων με ανεμιστήρα για πρόωση μόνο σε υπερηχητικές ταχύτητες, στον τόμο II μέρος III κεφάλαιο 3.
γ) Ο Οργανισμός εκδίδει, σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008, προδιαγραφές πιστοποίησης που προβλέπουν αποδεκτά μέσα για την απόδειξη της συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις θορύβου και εκπομπών που ορίζονται στα στοιχεία α) και β) αντίστοιχα.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/17
21.A.19 Μετατροπές που απαιτούν νέο πιστοποιητικό τύπου
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο προτείνει μετατροπή σε προϊόν υποβάλλει αίτηση για χορήγηση νέου πιστοποιητικού τύπου, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η μετατροπή στον σχεδιασμό, την ισχύ, την ώση ή τη μάζα είναι τόσο εκτεταμένη ώστε να απαιτείται ουσιαστικά πλήρης διερεύνηση της συμμόρφωσης προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου.
21.A.20 Συμμόρφωση με τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας
α) Ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει τη συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και παρέχει στον Οργανισμό τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση.
β) Ο αιτών διαβιβάζει στον Οργανισμό πρόγραμμα πιστοποίησης όπου αναλύονται τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση. Το έγγραφο αυτό επικαιροποιείται εφόσον χρειάζεται κατά τη διαδικασία πιστοποίησης.
γ) Ο αιτών καταχωρίζει τη δικαιολόγηση της συμμόρφωσης στα έγγραφα συμμόρφωσης σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης που θεσπίζεται στο στοιχείο β).
δ) Ο αιτών υποβάλλει δήλωση ότι έχει συμμορφωθεί προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, σύμφωνα με το πρόγραμμα πιστοποίησης του στοιχείου β).
ε) Όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, η δήλωση του στοιχείου δ) πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι.
21.A.21 Έκδοση πιστοποιητικού τύπου
Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό για ένα προϊόν αφού:
α) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.14·
β) υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21.A.20, στοιχείο δ), και
γ) αποδειχθεί ότι:
1. το προϊόν που πρόκειται να πιστοποιηθεί πληροί την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.17 και 21.A.18·
2. οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας·
3. κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση· και
4. ο αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου έχει δηλώσει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.44.
δ) Στην περίπτωση πιστοποιητικού τύπου αεροσκάφους, έχει εκδοθεί ή καθορισθεί για τον κινητήρα ή τον έλικα, ή και τα δύο, εφόσον είναι εγκατεστημένα στο αεροσκάφος, πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό.
21.A.23 Έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου
α) Για αεροσκάφος που δεν πληροί τις διατάξεις της παραγράφου 21.Α.21, στοιχείο γ), ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:
1. συμμορφώνεται προς την κατάλληλη βάση πιστοποίησης τύπου που ορίζεται από τον Οργανισμό για τη διασφάλιση επαρκούς ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·
2. δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.44.
β) Για κινητήρα ή έλικα που έχει εγκατασταθεί στο αεροσκάφος, ή και τα δύο, πρέπει:
1. να έχει εκδοθεί ή καθορισθεί πιστοποιητικό τύπου, σύμφωνα με τον παρόντα κανονισμό, ή
2. να έχει αποδειχθεί ότι συμμορφώνονται προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης που κρίνονται απαραίτητες για τη διασφάλιση της ασφαλούς πτήσης του αεροσκάφους.EL L 224/18 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.31 Σχεδιασμός τύπου
α) Ο σχεδιασμός τύπου περιλαμβάνει:
1. τα σχέδια και τις προδιαγραφές, καθώς και ένα κατάλογο των εν λόγω σχεδίων και προδιαγραφών, τα οποία είναι απαραίτητα για τον καθορισμό της διαμόρφωσης και των χαρακτηριστικών σχεδιασμού του προϊόντος που αποδεικνύεται ότι συμμορφώνεται προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας·
2. πληροφορίες σχετικά με τα υλικά και τις διαδικασίες καθώς και τις μεθόδους κατασκευής και συναρμολόγησης του προϊόντος, οι οποίες είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της συμβατότητας του προϊόντος·
3. εγκεκριμένο τμήμα οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται στους περιορισμούς της αξιοπλοΐας, όπως ορίζεται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας· και
4. κάθε άλλο στοιχείο που κρίνεται απαραίτητο για τον συγκριτικό καθορισμό της αξιοπλοΐας, των χαρακτηριστικών θορύβου, της απόρριψης καυσίμων και των εκπομπών καυσαερίων (κατά περίπτωση) μεταγενέστερων προϊόντων του ιδίου τύπου.
β) Κάθε σχεδιασμός τύπου πρέπει να ορίζεται επακριβώς.
21.A.33 Επιθεώρηση και δοκιμές
α) Ο αιτών διενεργεί όλες τις επιθεωρήσεις και τις δοκιμές που είναι απαραίτητες ώστε να αποδειχθεί η συμμόρφωση προς την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και προς όλες τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
β) Πριν από τη διενέργεια κάθε δοκιμής που απαιτείται βάσει του στοιχείου α), ο αιτών επιβεβαιώνει:
1. όσον αφορά το δοκίμιο:
i) ότι τα υλικά και οι διαδικασίες συμμορφώνονται επαρκώς προς τις προδιαγραφές του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου,
ii) ότι τα εξαρτήματα των προϊόντων συμμορφώνονται επαρκώς προς τα σχέδια του προτεινόμενου σχεδιασμού τύπου,
iii) ότι οι διαδικασίες παραγωγής, κατασκευής και συναρμολόγησης συμμορφώνονται επαρκώς προς αυτές που καθορίζονται στον προτεινόμενο σχεδιασμό τύπου, και
2. ότι ο εξοπλισμός δοκιμών και όλος εξοπλισμός μετρήσεων που χρησιμοποιείται για τις δοκιμές είναι επαρκής για τη δοκιμή και κατάλληλα βαθμονομημένος.
γ) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση και να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση είναι απαραίτητη για τον έλεγχο της συμμόρφωσης με το στοιχείο β).
δ) Ο αιτών παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να αναθεωρεί οιαδήποτε έκθεση ή να διενεργεί οιαδήποτε επιθεώρηση και να διενεργεί ή να παρίσταται σε οιαδήποτε πτητική δοκιμή και δοκιμή εδάφους η οποία είναι απαραίτητη προκειμένου να ελεγχθεί η εγκυρότητα της δήλωσης συμμόρφωσης που υποβάλλεται από τον αιτούντα σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.20, στοιχείο δ), και να εξασφαλιστεί ότι κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται πιστοποίηση.
ε) Για τις δοκιμές που διενεργούνται ή στις οποίες παρίσταται ο Οργανισμός βάσει του στοιχείου δ):
1. ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό δήλωση συμβατότητας προς το στοιχείο β), και
2. καμία μετατροπή σχετικά με τη δοκιμή η οποία θα επηρέαζε τη δήλωση συμβατότητας δεν επιτρέπεται να πραγματοποιηθεί σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό μεταξύ του χρόνου απόδειξης της συμμόρφωσης με το στοιχείο β) και του χρόνου κατά τον οποίο παρουσιάζεται στον Οργανισμό για δοκιμή.
21.A.35 Πτητικές δοκιμές
α) Οι πτητικές δοκιμές που διενεργούνται στο πλαίσιο της χορήγησης πιστοποιητικού τύπου διεξάγονται σύμφωνα με τους όρους που καθορίζει ο Οργανισμός για τις συγκεκριμένες πτητικές δοκιμές.
β) Ο αιτών διενεργεί όλες τις πτητικές δοκιμές τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί απαραίτητες:
1. ώστε να εξακριβωθεί η συμμόρφωση με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, και
2. ώστε να διαπιστωθεί με εύλογη βεβαιότητα ότι το αεροσκάφος, τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός του είναι αξιόπιστα και λειτουργούν κανονικά, όσον αφορά αεροσκάφος που πρόκειται να πιστοποιηθεί βάσει του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), εξαιρουμένων για,
i) ανεμόπτερα και μοτοανεμόπτερα,
ii) αερόστατα και αερόπλοια που καθορίζονται στα ELA1 ή ELA2,
iii) αεροπλάνα με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) κάτω των 2 722 kg.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/19
γ) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί)
δ) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί.)
ε) (Ενδέχεται να συμπληρωθεί.)
στ) Οι πτητικές δοκιμές που ορίζονται στο στοιχείο β) σημείο 2 περιλαμβάνουν:
1. όσον αφορά αεροσκάφος που φέρει στροβιλοκινητήρες ενός τύπου ο οποίος δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε αεροσκάφος που διαθέτει πιστοποιητικό τύπου, τουλάχιστον 300 ώρες πτητικής λειτουργίας με κινητήρες οι οποίοι στο σύνολό τους συμμορφώνονται με πιστοποιητικό τύπου· και
2. όσον αφορά όλα τα υπόλοιπα αεροσκάφη, τουλάχιστον 150 ώρες πτητικής λειτουργίας.
21.A.41 Πιστοποιητικό τύπου
Το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου θεωρούνται ότι περιλαμβάνουν τον σχεδιασμό τύπου, τους περιορισμούς λειτουργίας, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για την αξιοπλοΐα και τις εκπομπές, την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας βάσει των οποίων ο Οργανισμός καθορίζει τη συμμόρφωση, καθώς και κάθε άλλο όρο ή περιορισμό που ορίζουν οι ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και οι απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν. Το πιστοποιητικό τύπου καθώς και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου του αεροσκάφους περιλαμβάνουν, επιπλέον, το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου για τις εκπομπές θορύβου. Το φύλλο δεδομένων του πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα περιλαμβάνει αρχείο συμμόρφωσης προς τις εκπομπές.
21.A.44 Υποχρεώσεις του κατόχου
Κάθε κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου:
α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.3Α, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.55, 21.Α.57 και 21.A.61· και, για αυτό τον σκοπό, εξακολουθεί να πληροί τις απαιτήσεις αξιολόγησης επιλεξιμότητας σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.14· και
β) καθορίζει τη σήμανση σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ.
21.A.47 Δυνατότητα μεταβίβασης
Ένα πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένο πιστοποιητικού τύπου μπορεί να μεταβιβαστεί μόνο σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.44 και το οποίο έχει αποδείξει, για τον σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21.Α.14.
21.A.51 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου εκδίδονται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένουν σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:
1. ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν παράρτημα 1 (μέρος 21)· και
2. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό τύπου και το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου επιστρέφονται στον Οργανισμό.
21.A.55 Τήρηση αρχείων
Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν.EL L 224/20 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.57 Εγχειρίδια
Ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου ή περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν, και παρέχει αντίγραφα στον Οργανισμό, μετά από αίτησή του.
21.A.61 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά πλήρων οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρα ή έλικα· οι εν λόγω οδηγίες παρέχονται κατά την παράδοση του αεροσκάφους ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω οδηγίες στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.
β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις που πραγματοποιούνται στις οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος και, κατόπιν αίτησης, σε κάθε πρόσωπο το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.
(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
21.A.90A Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων σε σχεδιασμούς τύπου και πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων. Το παρόν τμήμα καθορίζει επίσης τις συνήθεις τροποποιήσεις που δεν υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος. Στο παρόν τμήμα οι αναφορές στα πιστοποιητικά τύπου αφορούν τα πιστοποιητικά τύπου και τα περιορισμένα πιστοποιητικά τύπου.
21A.90B Συνήθεις τροποποιήσεις
α) Συνήθεις τροποποιήσεις είναι οι μεταβολές στον σχεδιασμό τύπου:
1. που αφορούν:
i) αεροπλάνα με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 5 700 kg·
ii) στροφόπτερα με MTOM έως 3 175 kg·
iii) ανεμοπλάνα ή ανεμοπλάνα με κινητήρα, αερόστατα και αερόπλοιο, όπως ορίζονται στα ELA1 ή ELA2·
2. οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα σχεδιασμού περιλαμβανόμενα στις προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, περιέχουν αποδεκτές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές για την εκτέλεση και τον προσδιορισμό των συνήθων τροποποιήσεων, καθώς και τις σχετικές οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας· και
3. οι οποίες δεν αντίκεινται στα δεδομένα του κατόχου πιστοποιητικού τύπου.
β) Οι παράγραφοι 21A.91 έως 21A.109 δεν εφαρμόζονται για συνήθεις τροποποιήσεις.
21.A.91 Ταξινόμηση των τροποποιήσεων στον σχεδιασμό τύπου
Οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό τύπου ταξινομούνται ως ελάσσονος και μείζονος σημασίας. Ως «τροποποίηση ελάσσονος σημασίας» νοείται εκείνη που δεν επηρεάζει σημαντικά τη μάζα, τη ζυγοστάθμιση, τη δομική αντοχή, την αξιοπιστία, τα χαρακτηριστικά λειτουργίας, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων, τις εκπομπές καυσαερίων ή άλλα χαρακτηριστικά που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα του προϊόντος. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.A.19, κάθε άλλη τροποποίηση συνιστά «τροποποίηση μείζονος σημασίας» βάσει του παρόντος τμήματος. Οι τροποποιήσεις μείζονος και ελάσσονος σημασίας εγκρίνονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.95 ή 21.A.97, κατά περίπτωση, και προσδιορίζονται δεόντως.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/21
21.A.92 Επιλεξιμότητα
α) Μόνο ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου βάσει του παρόντος τμήματος· όλοι οι άλλοι αιτούντες για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου υποβάλουν αίτηση σύμφωνα με το τμήμα Ε.
β) Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση για έγκριση τροποποίησης ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.93 Αίτηση
Η αίτηση για έγκριση τροποποίησης σε σχεδιασμό τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει:
α) Περιγραφή της τροποποίησης η οποία καθορίζει:
1. όλα τα μέρη του σχεδιασμού τύπου και τα εγκεκριμένα εγχειρίδια που επηρεάζονται από την τροποποίηση· και
2. τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας σύμφωνα με τις οποίες έχει σχεδιασθεί η τροποποίηση ώστε να επιτυγχάνεται συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.Α.101.
β) Προσδιορισμό των ενδεχόμενων εκ νέου ερευνών οι οποίες είναι απαραίτητες προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση του τροποποιημένου προϊόντος προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
21.A.95 Τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας
Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου μπορούν να ταξινομηθούν και να εγκριθούν είτε:
α) από τον Οργανισμό· είτε
β) από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.
21.A.97 Τροποποιήσεις μείζονος σημασίας
α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας:
1. υποβάλλει στον Οργανισμό αποδεικτικά στοιχεία συνοδευόμενα από οιαδήποτε περιγραφικά στοιχεία κρίνονται απαραίτητα προκειμένου αυτά να περιληφθούν στον σχεδιασμό τύπου·
2. αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101·
3. συμμορφώνεται με την παράγραφο 21A.20 στοιχεία β), γ) και δ)· και
4. όταν ο αιτών διαθέτει κατάλληλη έγκριση φορέα σχεδιασμού, υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στο σημείο 21A.20 στοιχείο δ) σύμφωνα με τις διατάξεις του τμήματος Ι·
5. συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.33 και, κατά την περίπτωση, προς την 21.A.35.
β) Η έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου περιορίζεται στη συγκεκριμένη ή στις συγκεκριμένες διαμορφώσεις του σχεδιασμού τύπου επί των οποίων πραγματοποιείται η τροποποίηση.
21.A.101 Ορισμός των ισχυουσών προδιαγραφών πιστοποίησης και των απαιτήσεων περιβαλλοντικής προστασίας
α) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που εφαρμόζεται για το τροποποιημένο προϊόν και τίθεται σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για τροποποίηση, εκτός εάν ο αιτών επιλέξει τη συμμόρφωση προς προδιαγραφές πιστοποίησης προς μεταγενέστερες τροποποιήσεις ή εφόσον απαιτείται βάσει των στοιχείων ε) και στ), καθώς και προς τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.18.EL L 224/22 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ο αιτών μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν συμμορφώνεται με παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας που ορίζεται στο στοιχείο α) και οιωνδήποτε άλλων προδιαγραφών πιστοποίησης τις οποίες ο Οργανισμός θεωρεί ότι έχουν άμεση συνάφεια. Ωστόσο, η παλαιότερη τροποποίηση του κώδικα αξιοπλοΐας δεν θα πρέπει να είναι προγενέστερη του αντίστοιχου κώδικα αξιοπλοΐας που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ο αιτών μπορεί να αποδείξει συμμόρφωση προς παλαιότερη τροποποίηση κώδικα αξιοπλοΐας για οποιοδήποτε από τα ακόλουθα:
1. Τροποποίηση η οποία δεν κρίνεται σημαντική από τον Οργανισμό. Προκειμένου να προσδιοριστεί εάν συγκεκριμένη τροποποίηση είναι σημαντική, ο Οργανισμός εξετάζει την εν λόγω τροποποίηση στο πλαίσιο όλων των προηγούμενων σχετικών τροποποιήσεων σχεδιασμού και όλων των σχετικών αναθεωρήσεων των προδιαγραφών πιστοποίησης που ισχύουν και οι οποίες ενσωματώνονται στο πιστοποιητικό τύπου για το προϊόν. Οι τροποποιήσεις που πληρούν ένα από τα ακόλουθα κριτήρια θεωρούνται αυτοδικαίως σημαντικές:
i) δεν διατηρείται η γενική διαμόρφωση ή οι αρχές κατασκευής·
ii) οι υποθέσεις που ελήφθησαν υπόψη για την πιστοποίηση του προϊόντος που πρόκειται να τροποποιηθεί δεν παραμένουν σε ισχύ.
2. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που ο Οργανισμός κρίνει ότι δεν επηρεάζεται από την τροποποίηση.
3. Κάθε τμήμα, σύστημα, εξάρτημα ή εξοπλισμός που επηρεάζεται από την τροποποίηση και για το οποίο ο Οργανισμός κρίνει ότι η συμμόρφωση προς τον κώδικα αξιοπλοΐας που περιγράφεται στο στοιχείο α) δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.
γ) Ο αιτών για έγκριση τροποποίησης σε αεροσκάφος (εκτός των στροφόπτερων) μέγιστου βάρους 2 722 kg (6 000 lbs ή μικρότερου ή σε μη στροβιλοκίνητο στροφειόπτερο μέγιστου βάρους 1 361 kg (3 000 lbs) ή μικρότερου μπορεί να αποδείξει ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τη βάση πιστοποίησης τύπου που ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου. Ωστόσο, εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι η τροποποίηση είναι σημαντική σε ένα τμήμα, μπορεί να υποδείξει τη συμμόρφωση προς την τροποποίηση της βάσης πιστοποίησης τύπου η οποία ενσωματώνεται δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου, με έναρξη ισχύος κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, καθώς και τη συμμόρφωση προς οιεσδήποτε προδιαγραφές πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι έχουν άμεση συνάφεια, εκτός εάν ο ίδιος κρίνει επίσης ότι η συμμόρφωση προς την εν λόγω τροποποίηση ή τις προδιαγραφές πιστοποίησης δεν θα συνέβαλλε σημαντικά στο επίπεδο ασφαλείας του τροποποιημένου προϊόντος ή δεν θα ήταν πρακτικά εφαρμόσιμη.
δ) Εφόσον ο Οργανισμός κρίνει ότι ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση δεν παρέχει επαρκή πρότυπα αναφορικά με την προτεινόμενη τροποποίηση, ο αιτών συμμορφώνεται προς οιουσδήποτε ειδικούς όρους, και τροποποιήσεις των εν λόγω ειδικών όρων, που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 21.Α.16Β, ώστε να εξασφαλίζεται ένα επίπεδο ασφαλείας ισοδύναμο με αυτό που ορίζει ο κώδικας αξιοπλοΐας που ισχύει κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για την τροποποίηση.
ε) Η αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου μεγάλων αεροπλάνων και μεγάλου στροφόπτερου ισχύει για πέντε έτη, ενώ η αίτηση για τροποποίηση σε οιοδήποτε άλλο πιστοποιητικό τύπου ισχύει για τρία έτη. Σε περίπτωση που η τροποποίηση δεν έχει εγκριθεί ή είναι προφανές ότι δεν θα εγκριθεί εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο, ο αιτών μπορεί:
1. να υποβάλει νέα αίτηση για τροποποίηση σε πιστοποιητικό τύπου και να συμμορφωθεί προς όλες τις διατάξεις του στοιχείου α) που ισχύουν για την αρχική αίτηση τροποποίησης· ή
2. να ζητήσει παράταση της αρχικής αίτησης και να συμμορφωθεί προς τις διατάξεις του στοιχείου α) σχετικά με την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της αίτησης, η οποία επιλέγεται από τον αιτούντα και δεν είναι προγενέστερη της ημερομηνίας που προηγείται της ημερομηνίας έγκρισης της τροποποίησης εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο παρόν στοιχείο για την αρχική αίτηση τροποποίησης.
στ) Εάν ο αιτών επιλέξει να συμμορφωθεί με προδιαγραφή πιστοποίησης περιλαμβανόμενη σε τροποποίηση των κωδίκων αξιοπλοΐας που τέθηκε σε ισχύ μετά την υποβολή της αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού τύπου, τότε ο αιτών πρέπει επίσης να συμμορφωθεί προς κάθε άλλη προδιαγραφή πιστοποίησης που ο Οργανισμός κρίνει ότι σχετίζεται άμεσα.
21.A.103 Έκδοση της έγκρισης
α) Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει από τον Οργανισμό την έγκριση τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου αφού:
1. υποβάλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21.A., 20 στοιχείο δ) · και
2. αποδεικνύεται ότι:
i) το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101·
ii) οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και
iii) κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/23
β) Τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.95 μόνο εφόσον αποδειχθεί ότι το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.A.101.
21.A.105 Τήρηση αρχείων
Για κάθε τροποποίηση, ο αιτών θέτει στη διάθεση του Οργανισμού όλες τις σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και τις εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το τροποποιημένο προϊόν που υπεβλήθη σε δοκιμές· τα ανωτέρω έγγραφα φυλάσσονται με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του τροποποιημένου προϊόντος και τη συμμόρφωσή του με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας.
21.A.107 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών, εφόσον υπάρχουν, των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών ή κινητήρων ή ελίκων όπου ενσωματώνεται η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας· οι εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών παρέχονται κατά την παράδοση, ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, ενώ στη συνέχεια ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου, κατόπιν αίτησης, θέτει τις εν λόγω παραλλαγές των οδηγιών στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών.
β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος στο οποίο έχει ενσωματωθεί η τροποποίηση ελάσσονος σημασίας και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες.
21.A.109 Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA
Ο κάτοχος έγκρισης για τροποποίηση ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου:
α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.4, 21.A.105 και 21.A.107· και
β) καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA («ευρωπαϊκή έγκριση εξαρτήματος»), σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804, στοιχείο α).
ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
21.A.111 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έγκρισης τροποποιήσεων μείζονος σημασίας στον σχεδιασμό τύπου σύμφωνα με τις διαδικασίες που εφαρμόζονται για τα συμπληρωματικά πιστοποιητικά τύπου, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πιστοποιητικών.
21.A.112A Επιλεξιμότητα
Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας»), το οποίο έχει αποδείξει ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.112B, κρίνεται επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.
21.A.112B Απόδειξη ικανότητας
α) Οιοσδήποτε φορέας υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα Ι.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.EL L 224/24 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
γ) Κατά παρέκκλιση από τα στοιχεία α) και β), ο αιτών μπορεί να επιλέξει ως απόδειξη της ικανότητάς του την έγκριση προγράμματος πιστοποίησης από τον Οργανισμό, όπου αναλύονται τα μέσα με τα οποία αποδεικνύεται η συμμόρφωση για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα και έλικα όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21A.14 στοιχείο γ).
21.A.113 Αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου
α) Η αίτηση για χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό.
β) Η αίτηση για τη χορήγηση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου περιλαμβάνει τις περιγραφές και τον προσδιορισμό που απαιτούνται από την παράγραφο 21.Α.93. Επιπλέον, η αίτηση αυτή περιλαμβάνει στοιχεία που τεκμηριώνουν την επάρκεια των πληροφοριών που αποτελούν τη βάση του ανωτέρω προσδιορισμού· τα εν λόγω στοιχεία παρέχονται είτε από τον ίδιο τον αιτούντα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου.
21.A.114 Απόδειξη συμμόρφωσης
Ο αιτών για συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.A.97.
21.A.115 Έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου
Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου από τον Οργανισμό αφού:
α) υποβάλλει τη δήλωση που αναφέρεται στην παράγραφο 21A.20 στοιχείο δ)· και
β) αποδειχθεί ότι:
1. το τροποποιημένο προϊόν πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21A.101·
2. οιαδήποτε διάταξη περί αξιοπλοΐας προς την οποία δεν υπάρχει συμμόρφωση αντισταθμίζεται με παράγοντες που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφάλειας· και
3. κανένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό δεν καθιστά το προϊόν ανασφαλές για τις χρήσεις για τις οποίες ζητείται η πιστοποίηση.
γ) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.112Β·
δ) εφόσον, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.113 στοιχείο β), ο αιτών έχει προβεί σε διακανονισμό με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου,
1. ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου έχει γνωστοποιήσει ότι δεν έχει αντιρρήσεις τεχνικού χαρακτήρα ως προς τις πληροφορίες που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.93· και
2. ο κάτοχος πιστοποιητικού τύπου έχει συμφωνήσει να συνεργασθεί με τον κάτοχο του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου προκειμένου να εξασφαλίσει την εκτέλεση όλων των υποχρεώσεων που αφορούν τη διαρκή αξιοπλοΐα του τροποποιημένου προϊόντος μέσω της συμμόρφωσης προς τις παραγράφους 21.A.44 και 21.A.118A.
21.A.116 Δυνατότητα μεταβίβασης
Ένα συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου μεταβιβάζεται μόνο σε ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ικανό να αναλάβει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.118Α και το οποίο έχει αποδείξει, για τον σκοπό αυτό, ότι πληροί τους όρους των κριτηρίων της παραγράφου 21.Α.112Β με εξαίρεση για αεροσκάφος ELA1 για το οποίο το φυσικό ή το νομικό πρόσωπο έχει ζητήσει την συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών καθοριστικών για τις δραστηριότητές του ώστε να αναλάβει τις εν λόγω υποχρεώσεις.
21.A.117 Τροποποιήσεις σε εξάρτημα προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου
α) Οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου, ταξινομούνται και εγκρίνονται σύμφωνα με το τμήμα Δ.
β) Κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εγκρίνεται ως χωριστό συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου σύμφωνα με το παρόν τμήμα.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/25
γ) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου β), κάθε τροποποίηση μείζονος σημασίας στο εξάρτημα ενός προϊόντος που καλύπτεται από συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και η οποία υποβάλλεται από τον ίδιο τον κάτοχο συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου μπορεί να εγκριθεί ως τροποποίηση στο υφιστάμενο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου.
21.A.118A Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA
Κάθε κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου:
α) αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:
1. που καθορίζονται στις παραγράφους 21.A.3Α, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.105, 21.A.119 και 21.A.120·
2. που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.115 στοιχείο γ) σημείο 2)·
και για τον σκοπό αυτό συνεχίζει να πληροί τα κριτήρια που καθορίζονται στην παράγραφο 21.A.112Β·
β) καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804 στοιχείο α).
21.A.118B Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:
1. ο κάτοχος εξακολουθεί να συμμορφώνεται προς τον παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21)· και
2. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει ορίσει ο Οργανισμός.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου επιστρέφεται στον Οργανισμό.
21.A.119 Εγχειρίδια
Ο κάτοχος συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα των παραλλαγών τα οποία περιέχονται στα εγχειρίδια που απαιτούνται από την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας για το προϊόν και τα οποία είναι αναγκαία για την κατοχύρωση των τροποποιήσεων που εισάγονται σύμφωνα με το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου· επίσης παρέχει στον Οργανισμό αντίγραφα των εν λόγω εγχειριδίων, μετά από αίτησή του.
21.A.120 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου για αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα παρέχει τουλάχιστον μία σειρά των σχετικών παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες έχουν συνταχθεί σύμφωνα με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου, σε κάθε γνωστό ιδιοκτήτη ενός ή περισσοτέρων αεροσκαφών, κινητήρα ή έλικα όπου έχουν ενσωματωθεί τα στοιχεία του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου· οι εν λόγω παραλλαγές παρέχονται κατά την παράδοση ή κατά την έκδοση του πρώτου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του συγκεκριμένου αεροσκάφους, ανάλογα με ποιο γεγονός από τα ανωτέρω λαμβάνει χώρα σε μεταγενέστερο χρόνο, και στη συνέχεια ο κάτοχος του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου θέτει, κατόπιν αίτησης, τις εν λόγω παραλλαγές στη διάθεση κάθε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιοδήποτε όρο των εν λόγω οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε υπηρεσία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.
β) Επιπλέον, οι τροποποιήσεις των ανωτέρω παραλλαγών των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας τίθενται στη διάθεση όλων των γνωστών χρηστών του προϊόντος που καλύπτεται από το συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου και, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση κάθε προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιαδήποτε από τις εν λόγω οδηγίες. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των τροποποιήσεων στις παραλλαγές των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.A.121 Πεδίο εφαρμογής
α) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία απόδειξης της συμβατότητας προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού ενός προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που πρόκειται να κατασκευαστεί χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής, σύμφωνα με το τμήμα Ζ.EL L 224/26 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Το παρόν τμήμα ορίζει τους κανόνες που διέπουν τις υποχρεώσεις του κατασκευαστή προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.122 Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο μπορεί να υποβάλει αίτηση προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον:
α) είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης με την οποία κατοχυρώνεται ο σχεδιασμός του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού· ή
β) έχει διασφαλίσει τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του εν λόγω σχεδιασμού.
21.A.124 Αίτηση
α) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση συγκατάθεσης όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλεται σε μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή.
β) Η αίτηση αυτή περιλαμβάνει:
1. στοιχεία που αποδεικνύουν, κατά περίπτωση, ότι:
i) η έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με τμήμα Ζ δεν θα ήταν ενδεδειγμένη· ή
ii) απαιτείται πιστοποίηση ή έγκριση προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, πριν από την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ζ.
2. παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.125Α στοιχείο β).
21.A.125A Έκδοση εγγράφου συμφωνίας
Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εγγράφου συμφωνίας από την αρμόδια αρχή, με το οποίο η τελευταία συγκατατίθεται όσον αφορά την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού σύμφωνα με το παρόν τμήμα, εφόσον ο αιτών:
α) έχει καθιερώσει σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο διασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·
β) έχει υποβάλει εγχειρίδιο το οποίο περιέχει:
1. περιγραφή του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής το οποίο απαιτείται βάσει του στοιχείου α)·
2. περιγραφή των μέσων για τον προσδιορισμό του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής·
3. περιγραφή των δοκιμών που αναφέρονται στις παραγράφους 21.A.127 και 21.A.128, καθώς και τα ονοματεπώνυμα των προσώπων που έχουν εξουσιοδοτηθεί για τους σκοπούς της παραγράφου 21.A.130 στοιχείο α)·
γ) έχει αποδείξει την ικανότητά του να παρέχει αρωγή, σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.3Α και 21.A.129 στοιχείο δ).
21.A.125B Πορίσματα
α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου ενός εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:
1. πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·
2. πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.
β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21.B.125:
1. στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/27
2. στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 6 μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων.
3. για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας.
δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.145. Ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.
21.A.125Γ Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Το έγγραφο συμφωνίας εκδίδεται με περιορισμένη διάρκεια ισχύος που δεν υπερβαίνει το ένα έτος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:
1. ο κάτοχος του εγγράφου συμφωνίας δεν συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος· ή
2. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο κατασκευαστής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού βάσει της συμφωνίας· ή
3. ο κατασκευαστής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21.Α.122· ή
4. το έγγραφο συμφωνίας έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης, ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.145, ή έχει παύσει να ισχύει.
β) Στην περίπτωση παραίτησης, ανάκλησης ή λήξης της ισχύος, το έγγραφο συμφωνίας επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.
21.A.126 Σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής
α) Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α) αποτελεί ένα μέσο με το οποίο προσδιορίζεται ότι:
1. τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους, και τα οποία χρησιμοποιούνται στο τελικό προϊόν ακολουθούν τις προδιαγραφές των ισχυόντων δεδομένων σχεδιασμού·
2. τα εισερχόμενα υλικά, καθώς και τα εξαρτήματα που έχουν αγορασθεί ή κατασκευασθεί από υπεργολάβους έχουν προσδιοριστεί επαρκώς·
3. οι διαδικασίες, οι τεχνικές κατασκευής και οι μέθοδοι συναρμολόγησης που επηρεάζουν την ποιότητα και την ασφάλεια του τελικού προϊόντος εφαρμόζονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν γίνει δεκτές από την αρμόδια αρχή·
4. οι τροποποιήσεις στον σχεδιασμό, συμπεριλαμβανομένων των αντικαταστάσεων υλικών, έχουν εγκριθεί σύμφωνα με το τμήμα Δ ή E και έχουν ελεγχθεί πριν από την ενσωμάτωσή τους στο τελικό προϊόν.
β) Το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α) πρέπει επίσης να εξασφαλίζει ότι:
1. τα εξαρτήματα που υπόκεινται σε επεξεργασία επιθεωρούνται προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού στα στάδια της παραγωγής όπου είναι δυνατή η εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων·
2. τα υλικά που υφίστανται ζημίες και φθορές αποθηκεύονται κατάλληλα και προστατεύονται επαρκώς·
3. τα ισχύοντα σχέδια κατασκευής βρίσκονται ανά πάσα στιγμή στη διάθεση του προσωπικού κατασκευής και επιθεώρησης και χρησιμοποιούνται όταν κρίνεται απαραίτητο·
4. τα απορριπτόμενα υλικά και εξαρτήματα διαχωρίζονται και ταξινομούνται κατά τρόπο που αποκλείει την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν·
5. τα υλικά και τα εξαρτήματα που παρακρατούνται λόγω των παρεκκλίσεων που εμφανίζουν σε σχέση με τα δεδομένα ή τις προδιαγραφές σχεδιασμού και τα οποία πρόκειται να εξετασθούν για την τοποθέτησή τους στο τελικό προϊόν, υπόκεινται σε εγκεκριμένη διαδικασία μηχανολογικής και κατασκευαστικής επιθεώρησης. Τα υλικά και τα εξαρτήματα που κρίνονται ως κατάλληλα προς χρήση, βάσει της ανωτέρω διαδικασίας, προσδιορίζονται δεόντως και επιθεωρούνται εκ νέου εφόσον απαιτούνται περαιτέρω εργασίες ή επιδιορθώσεις σε αυτά. Τα υλικά και εξαρτήματα που απορρίπτονται βάσει της ανωτέρω διαδικασίας λαμβάνουν ειδική σήμανση και απομακρύνονται προκειμένου να εξασφαλιστεί ότι δεν θα ενσωματωθούν στο τελικό προϊόν·
6. οι καταχωρίσεις αρχείου που προκύπτουν στο πλαίσιο του συστήματος επιθεώρησης της παραγωγής τηρούνται, συνδέονται με το τελικό προϊόν ή εξάρτημα, εφόσον είναι εφικτό και φυλάσσονται από τον κατασκευαστή ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του προϊόντος.
21.A.127 Δοκιμές: αεροσκάφος
α) Κάθε κατασκευαστής αεροσκάφους, το οποίο κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, θεσπίζει εγκεκριμένη διαδικασία δοκιμών παραγωγής εδάφους και πτητικών δοκιμών παραγωγής, καθώς και έντυπα ελέγχου και υποβάλλει κάθε παραγόμενο αεροσκάφος σε δοκιμές, σύμφωνα με τα εν λόγω έντυπα, προκειμένου να διαπιστωθεί η συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.A.125Α στοιχείο α).EL L 224/28 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Κάθε διαδικασία δοκιμής παραγωγής περιλαμβάνει τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. έλεγχο των χαρακτηριστικών χειρισμού·
2. έλεγχο των πτητικών επιδόσεων (με χρήση συνήθων αεροπορικών οργάνων)·
3. έλεγχο ορθής λειτουργίας όλου του εξοπλισμού και των συστημάτων του αεροσκάφους·
4. εξακρίβωση της ορθής σήμανσης όλων των οργάνων και της τοποθέτησης όλων των πινακίδων και των απαιτούμενων εγχειριδίων πτήσης μετά την πτητική δοκιμή·
5. έλεγχο των χαρακτηριστικών λειτουργίας του αεροσκάφους στο έδαφος·
6. έλεγχο κάθε άλλου ιδιαίτερου μέρους του αεροσκάφους που υποβάλλεται σε δοκιμές.
21.A.128 Δοκιμές: κινητήρες και έλικες
Στο πλαίσιο της συμμόρφωσης προς την παράγραφο 21.A.125A στοιχείο α), κάθε κατασκευαστής κινητήρων ή ελίκων, οι οποίοι κατασκευάζονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, υποβάλλει κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος σε αποδεκτές δοκιμές λειτουργίας, όπως ορίζεται στα έγγραφα πιστοποιητικού τύπου του κατόχου, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν λειτουργεί ορθά σε όλο το εύρος λειτουργίας για την οποία έχει λάβει πιστοποιητικό τύπου.
21.A.129 Υποχρεώσεις του κατασκευαστή
Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα:
α) θέτει στη διάθεση της αρμόδιας αρχής κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό προς επιθεώρηση·
β) φυλάσσει στον χώρο κατασκευής τα τεχνικά δεδομένα και τα σχέδια που είναι απαραίτητα ώστε να διαπιστωθεί η συμμόρφωση του προϊόντος με τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου·
γ) διατηρεί το σύστημα επιθεώρησης της παραγωγής, το οποίο εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν συμμορφώνεται προς τον ισχύοντα σχεδιασμό τύπου και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·
δ) παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·
ε) καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·
στ) 1. αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο κατασκευαστής έχει παραδώσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου, του περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες·
2. αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1. Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.3Α στοιχείο β) σημείο 2 ή που γίνεται αποδεκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·
3. στις περιπτώσεις που ο κατασκευαστής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού.
21.A.130 Δήλωση συμμόρφωσης
α) Κάθε κατασκευαστής προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού που κατασκευάζεται σύμφωνα με το παρόν τμήμα, συντάσσει δήλωση συμμόρφωσης, ένα Έντυπο 52 του EASA (βλ. προσάρτημα VIII), για πλήρες αεροσκάφος, ή ένα Έντυπο 1 του EASA (βλ. προσάρτημα I) για άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό. Η εν λόγω δήλωση υπογράφεται από εξουσιοδοτημένο πρόσωπο, το οποίο κατέχει υπεύθυνη θέση στον φορέα κατασκευής.
β) Η δήλωση συμμόρφωσης περιλαμβάνει:
1. για κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, δήλωση ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός είναι σύμφωνο με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·
2. για κάθε αεροσκάφος, δήλωση ότι το εν λόγω αεροσκάφος έχει υποβληθεί σε δοκιμές εδάφους και πτητικές δοκιμές σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.127 στοιχείο α)· καιEL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/29
3. για κάθε κινητήρα ή έλικα μεταβλητού βήματος, δήλωση ότι ο κινητήρας ή ο έλικας έχει υποβληθεί σε τελική δοκιμή λειτουργίας από τον κατασκευαστή, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.128, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, μία διαβεβαίωση, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, ότι κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα.
γ) Κάθε κατασκευαστής τέτοιου προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού:
1. κατά τον χρόνο που ο ίδιος μεταβιβάζει για πρώτη φορά την κυριότητα του εν λόγω προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού, ή
2. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας του αεροσκάφους, ή
3. κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησης για την αρχική έκδοση εγγράφου διάθεσης σε υπηρεσία όσον αφορά την αξιοπλοΐα για κινητήρα, έλικα, εξάρτημα ή εξοπλισμό,
προσκομίζει ισχύουσα δήλωση συμμόρφωσης προς επικύρωση από την αρμόδια αρχή.
δ) Η αρμόδια αρχή επικυρώνει τη δήλωση συμμόρφωσης προσυπογράφοντάς την, εφόσον κρίνει μετά τη διενέργεια επιθεώρησης ότι το προϊόν, το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.
ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.A.131 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει:
α) τη διαδικασία έκδοσης έγκρισης φορέα παραγωγής για φορέα παραγωγής που αποδεικνύει τη συμμόρφωση προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·
β) τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του αιτούντος και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.
21.A.133 Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας») είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος. Ο αιτών:
α) τεκμηριώνει τους λόγους για τους οποίους, για ένα καθορισμένο πεδίο εργασιών, η χορήγηση έγκρισης σύμφωνα με το παρόν τμήμα είναι κατάλληλη προκειμένου να αποδειχθεί η συμμόρφωση με συγκεκριμένο σχεδιασμό· και
β) είναι κάτοχος ή έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση έγκρισης του εν λόγω συγκεκριμένου σχεδιασμού· ή
γ) διασφαλίζει, μέσω κατάλληλου διακανονισμού με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης του συγκεκριμένου σχεδιασμού, τον ικανοποιητικό συντονισμό μεταξύ παραγωγής και σχεδιασμού.
21.A.134 Αίτηση
Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα παραγωγής υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την εν λόγω αρχή και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.151.
21.A.135 Έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής
Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής από την αρμόδια αρχή εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.139 Σύστημα ποιότητας
α) Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και είναι σε θέση να διατηρήσει ένα σύστημα ποιότητας. Το σύστημα ποιότητας τεκμηριώνεται εγγράφως. Το εν λόγω σύστημα ποιότητας είναι κατάλληλο ώστε να επιτρέπει στον φορέα να εξασφαλίζει ότι κάθε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός που παράγεται από τον φορέα ή από τους συνεταίρους του ή το οποίο ο φορέας αναθέτει υπεργολαβικά ή προμηθεύεται από τρίτα μέρη, συμμορφώνεται προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και κατά συνέπεια ο φορέας μπορεί να ασκεί τα προνόμια που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.163.EL L 224/30 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Το σύστημα ποιότητας περιλαμβάνει:
1. κατά περίπτωση και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισης, διαδικασίες ελέγχου για:
i) έκδοση, έγκριση ή τροποποίηση εγγράφων·
ii) αξιολόγηση, λογιστικό έλεγχο και γενικό έλεγχο πωλητών και υπεργολάβων·
iii) επαλήθευση της συμμόρφωσης των εισερχόμενων προϊόντων, εξαρτημάτων, υλικών και εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων νέων ή μεταχειρισμένων μερών τα οποία προμηθεύουν αγοραστές προϊόντων, προς τις προδιαγραφές που ορίζονται στα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·
iv) αναγνώριση και δυνατότητα εντοπισμού προέλευσης·
v) διαδικασίες κατασκευής·
vi) επιθεώρηση και δοκιμή, συμπεριλαμβανομένων των πτητικών δοκιμών στο πλαίσιο της παραγωγής·
vii) βαθμονόμηση εργαλείων, οδηγών εργαλειομηχανής και εξοπλισμού δοκιμών·
viii) έλεγχο μη συμβατών τεμαχίων·
ix) συντονισμό αξιοπλοΐας με τον αιτούντα ή τον κάτοχο έγκρισης σχεδιασμού·
x) συμπλήρωση και φύλαξη αρχείων·
xi) τις ικανότητες και τα προσόντα του προσωπικού·
xii) έκδοση εγγράφων αποδέσμευσης όσον αφορά την αξιοπλοΐα·
xiii) χειρισμό, αποθήκευση και συσκευασία·
xiv) εσωτερικούς ελέγχους ποιότητας και παρεπόμενες διορθωτικές ενέργειες·
xv) εργασίες οι οποίες εκτελούνται στο πλαίσιο των όρων έγκρισης σε οιαδήποτε τοποθεσία εκτός των εγκεκριμένων εγκαταστάσεων·
xvi) εργασίες οι οποίες εκτελούνται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής αλλά πριν από την παράδοση, προκειμένου να διατηρείται το αεροσκάφος σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας·
xvii) έκδοση πτητικής αδείας και έγκριση σχετικών συνθηκών πτήσης.
Οι διαδικασίες ελέγχου πρέπει να περιλαμβάνουν ειδικές διατάξεις για τον έλεγχο των κρίσιμων εξαρτημάτων.
2. Ανεξάρτητη λειτουργία διασφάλισης ποιότητας για την παρακολούθηση της συμμόρφωσης προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος ποιότητας, καθώς και της επάρκειας των εν λόγω διαδικασιών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει ένα σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2 και, ως τελικό αποδέκτη, προς τον διευθυντή που ορίζεται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 1, ώστε να διασφαλίζονται οι απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες.
21.A.143 Εγχειρίδιο λειτουργίας
α) Ο φορέας υποβάλλει στην αρμόδια αρχή εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής, το οποίο παρέχει τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπόλογο διευθυντή, η οποία βεβαιώνει τη συνεχή συμμόρφωση με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής και οιαδήποτε συναφή εγχειρίδια τα οποία καθορίζουν τη συμμόρφωση του εγκεκριμένου φορέα προς το παρόν τμήμα.
2. τον τίτλο ή τους τίτλους και τα ονόματα των διευθυντών που έχει εγκρίνει η αρμόδια αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2·
3. τα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες του διευθυντή ή των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημείο 2, συμπεριλαμβανομένων των θεμάτων τα οποία θα μπορούν να χειρίζονται απευθείας με την αρμόδια αρχή για λογαριασμό του φορέα·
4. οργανόγραμμα που παρουσιάζει τη σχετική αλληλουχία αρμοδιοτήτων των διευθυντών, όπως ορίζονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο γ) σημεία 1 και 2·
5. κατάλογο προσωπικού πιστοποίησης, όπως αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.145 στοιχείο δ)·
6. γενική περιγραφή των ανθρώπινων πόρων·
7. γενική περιγραφή των εγκαταστάσεων που βρίσκονται σε κάθε τοποθεσία που αναφέρεται στο πιστοποιητικό έγκρισης του φορέα παραγωγής·
8. γενική περιγραφή του πεδίου εργασιών του φορέα παραγωγής αναφορικά με τους όρους έγκρισης·
9. τη διαδικασία κοινοποίησης στην αρμόδια αρχή των αλλαγών οργανωτικού χαρακτήρα·
10. τη διαδικασία τροποποίησης του εγχειριδίου λειτουργίας του φορέα παραγωγής·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/31
11. περιγραφή του συστήματος ποιότητας και των διαδικασιών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.139 στοιχείο β) σημείο 1·
12. κατάλογο των τρίτων μερών που αναφέρονται στην παράγραφο 21.Α.139 στοιχείο α).
β) Το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής τροποποιείται κατάλληλα ώστε να τηρείται επικαιροποιημένη η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στην αρμόδια αρχή.
21.A.145 Απαιτήσεις έγκρισης
Ο φορέας παραγωγής αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143:
α) όσον αφορά τις γενικές απαιτήσεις έγκρισης, ότι οι εγκαταστάσεις, οι συνθήκες εργασίας, ο εξοπλισμός και τα εργαλεία, οι διαδικασίες και τα σχετικά υλικά, ο αριθμός και τα προσόντα του προσωπικού, καθώς και η γενική οργάνωση είναι επαρκή για την εκτέλεση των υποχρεώσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.165·
β) όσον αφορά όλα τα απαιτούμενα δεδομένα σχετικά με την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων:
1. ότι ο φορέας παραγωγής έχει παραλάβει τα εν λόγω δεδομένα από τον Οργανισμό καθώς και από τον κάτοχο ή τον αιτούντα για τη χορήγηση πιστοποιητικού τύπου, περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης σχεδιασμού, ώστε να διαπιστώσει τη συμμόρφωση με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·
2. ότι ο φορέας παραγωγής έχει καθιερώσει μία διαδικασία βάσει της οποίας εξασφαλίζεται ότι τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων ενσωματώνονται ορθά στα δεδομένα παραγωγής του·
3. ότι τα ανωτέρω δεδομένα ενημερώνονται και τίθενται στη διάθεση του συνόλου του προσωπικού που είναι αναγκαίο να έχει πρόσβαση σε αυτά προκειμένου να εκτελέσει τα καθήκοντά του·
γ) όσον αφορά τη διοίκηση και το προσωπικό:
1. ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει έναν διευθυντή, ο οποίος είναι υπόλογος στην αρμόδια αρχή. Τα καθήκοντά του στο πλαίσιο του φορέα είναι να εξασφαλίζει ότι το σύνολο της διαδικασίας παραγωγής εκτελείται σύμφωνα με τα απαιτούμενα πρότυπα και ότι ο φορέας παραγωγής συμμορφώνεται διαρκώς προς τα δεδομένα και τις διαδικασίες που ορίζονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.143·
2. ότι ο φορέας παραγωγής έχει διορίσει ένα πρόσωπο ή μία ομάδα προσώπων προκειμένου να διασφαλίσει τη συμμόρφωση του φορέα προς τις απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος, και ότι έχει προσδιορίσει τα πρόσωπα αυτά καθώς και την έκταση των αρμοδιοτήτων τους. Το εν λόγω πρόσωπο ή πρόσωπα ενεργεί(-ούν) υπό την άμεση εποπτεία του υπόλογου διευθυντή που αναφέρεται στο σημείο 1. Τα διοριζόμενα πρόσωπα είναι σε θέση να αποδείξουν ότι διαθέτουν τις κατάλληλες γνώσεις, το υπόβαθρο και την πείρα για την εκτέλεση των καθηκόντων τους·
3. ότι έχουν δοθεί οι κατάλληλες εξουσίες στα μέλη του προσωπικού όλων των βαθμίδων ώστε να μπορούν να εκτελούν τα επιμέρους καθήκοντά τους και ότι υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός στο πλαίσιο του φορέα παραγωγής σχετικά με θέματα σχετικά με τα δεδομένα που αφορούν την αξιοπλοΐα, τον θόρυβο, την απόρριψη καυσίμων και τις εκπομπές καυσαερίων·
δ) όσον αφορά το προσωπικό πιστοποίησης, το οποίο εξουσιοδοτείται από τον φορέα παραγωγής για την υπογραφή των εγγράφων που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.163, στο πλαίσιο του πεδίου εφαρμογής ή των όρων της έγκρισης:
1. ότι οι γνώσεις, το υπόβαθρο (συμπεριλαμβανομένων των λοιπών καθηκόντων εντός του φορέα) και η πείρα του προσωπικού που είναι αρμόδιο για την πιστοποίηση είναι κατάλληλα για την εκτέλεση των επιμέρους καθηκόντων τους·
2. ότι ο φορέας παραγωγής τηρεί αρχείο όλου του προσωπικού πιστοποίησης, στο οποίο περιλαμβάνονται στοιχεία σχετικά με το πεδίο εφαρμογής των εξουσιοδοτήσεών τους·
3. ότι το προσωπικό πιστοποίησης διαθέτει τα τεκμήρια που προσδιορίζουν το πεδίο εφαρμογής της εξουσιοδότησής του.
21.A.147 Τροποποιήσεις στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής
α) Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα παραγωγής, κάθε τροποποίηση στον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής, η οποία είναι σημαντική για την απόδειξη της συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού, ειδικότερα δε οι τροποποιήσεις στο σύστημα ποιότητας, εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται γραπτώς προς την αρμόδια αρχή και ο φορέας αποδεικνύει στην αρμόδια αρχή, πριν από την εφαρμογή της τροποποίησης, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
β) Η αρμόδια αρχή καθορίζει τους όρους βάσει των οποίων ένας φορέας παραγωγής, ο οποίος έχει εγκριθεί σύμφωνα με το παρόν τμήμα, μπορεί να λειτουργήσει ενόσω θα εισάγονται οι εν λόγω τροποποιήσεις, εκτός εάν η αρμόδια αρχή αποφασίσει ότι η έγκριση πρέπει να ανασταλεί.EL L 224/32 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.148 Αλλαγές όσον αφορά τον τόπο εγκατάστασης
Η αλλαγή του τόπου εγκατάστασης των κατασκευαστικών εγκαταστάσεων του εγκεκριμένου φορέα παραγωγής θεωρείται σημαντική και πρέπει κατά συνέπεια να συμμορφώνεται προς την παράγραφο 21.Α.147.
21.A.149 Δυνατότητα μεταβίβασης
Η έγκριση φορέα παραγωγής δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21.Α.147.
21.A.151 Όροι έγκρισης
Οι όροι της έγκρισης προσδιορίζουν το πεδίο εργασιών, καθώς επίσης τα προϊόντα ή τις κατηγορίες των εξαρτημάτων και εξοπλισμού, ή και τα δύο, για τα οποία ο κάτοχος δικαιούται να ασκεί τα προνόμια που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.163.
Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα παραγωγής.
21.A.153 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης
Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από την αρμόδια αρχή. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή. Ο αιτών συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
21.A.157 Έρευνες
Ο φορέας παραγωγής προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στην αρμόδια αρχή τη διεξαγωγή οιωνδήποτε ερευνών, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
21.A.158 Πορίσματα
α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:
1. πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·
2. πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.
β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.225,
1. στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·
2. στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από την αρμόδια αρχή αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικό σχέδιο διορθωτικών μέτρων για το οποίο έχει δώσει την έγκρισή του.
3. για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής·
δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα παραγωγής δύναται να αποτελέσει αντικείμενο περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.245. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης περιορισμού, αναστολής ή ανάκλησης του εγγράφου συμφωνίας.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/33
21.A.159 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Η έγκριση φορέα παραγωγής εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:
1. ο φορέας παραγωγής πάψει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος, ή
2. ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει την αρμόδια αρχή να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.157, ή
3. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι ο φορέας παραγωγής δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου της διαδικασίας κατασκευής των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού σύμφωνα με την έγκριση, ή
4. ο φορέας παραγωγής δεν πληροί πλέον τις απαιτήσεις της παραγράφου 21.Α.133 ή
5. το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.245.
β) Στην περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.
21.A.163 Προνόμια
Σύμφωνα με τους όρους της έγκρισης που εκδίδεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.135, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής μπορεί:
α) να εκτελεί δραστηριότητες παραγωγής σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)·
β) στην περίπτωση πλήρους αεροσκάφους και αφού προσκομισθεί δήλωση συμβατότητας (Έντυπο 52 του EASA) σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.174, να λάβει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας και πιστοποιητικό θορύβου του αεροσκάφους χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·
γ) στην περίπτωση άλλων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, να εκδώσει πιστοποιητικά εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA) χωρίς περαιτέρω υποχρέωση απόδειξης·
δ) να συντηρεί καινούριο αεροσκάφος, το οποίο έχει κατασκευάσει ο ίδιος, και να εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 53 του EASA) σε σχέση με τη συγκεκριμένη συντήρηση·
ε) με βάση διαδικασίες που έχουν συμφωνηθεί με την αρμόδια αρχή παραγωγής, για αεροσκάφος που παρήγαγε και όταν ο ίδιος ο φορέας παραγωγής ελέγχει βάσει της δικής του ΕΦΠ [έγκριση φορέα παραγωγής (ΡΟΑ)] τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση, να εκδώσει πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.711 στοιχείο γ), καθώς και έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710 στοιχείο β).
21.A.165 Υποχρεώσεις του κατόχου
Ο κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής:
α) εξασφαλίζει ότι το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής που προσκομίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.143 καθώς και τα έγγραφα στα οποία αυτό αναφέρεται χρησιμοποιούνται ως βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο του φορέα·
β) φροντίζει ώστε ο φορέας παραγωγής να συμμορφώνεται με τα εγκεκριμένα δεδομένα και τις διαδικασίες που αφορούν την έγκριση φορέα παραγωγής·
γ) 1. διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος συμμορφώνεται προς τον σχεδιασμό τύπου και εάν πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την υποβολή δηλώσεων συμμόρφωσης προς την αρμόδια αρχή· ή
2. διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός είναι πλήρη και σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA για την πιστοποίηση της συμμόρφωσης με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και επιπλέον στην περίπτωση των κινητήρων, διαπιστώνει, σύμφωνα με τα δεδομένα που παρέχονται από τον κάτοχο πιστοποιητικού τύπου του κινητήρα, εάν κάθε ολοκληρωμένος κινητήρας είναι σύμφωνος με τις απαιτήσεις εκπομπών που ισχύουν, όπως καθορίζονται στην παράγραφο 21.Α.18 στοιχείο β), κατά την ημερομηνία κατασκευής του κινητήρα, προκειμένου να πιστοποιήσει τη συμμόρφωση προς τις εκπομπές· ή
3. διαπιστώνει εάν άλλα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός συμμορφώνονται προς τα ισχύοντα δεδομένα πριν από την έκδοση του Εντύπου 1 του EASA ως πιστοποιητικού συμμόρφωσης·
δ) καταχωρίζει σε αρχείο όλες τις λεπτομέρειες των εκτελούμενων εργασιών·
ε) καθιερώνει και τηρεί ένα εσωτερικό σύστημα αναφοράς συμβάντων για λόγους ασφάλειας, το οποίο καθιστά δυνατή τη συλλογή και αξιολόγηση αναφορών συμβάντων ώστε να εντοπίζονται αρνητικές τάσεις ή να αντιμετωπίζονται ατέλειες και να εξάγονται συμβάντα που μπορούν να αναφερθούν. Το σύστημα αυτό περιλαμβάνει αξιολόγηση των σχετικών πληροφοριών που αφορούν τα συμβάντα καθώς και τη διάδοση των εν λόγω πληροφοριών·EL L 224/34 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
στ) 1. αναφέρει στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες ο φορέας παραγωγής έχει αποδεσμεύσει προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμός για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και διερευνά σε συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού ώστε να εντοπίσει τις αποκλίσεις εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες·
2. αναφέρει στον Οργανισμό και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τις αποκλίσεις που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε ανασφαλείς συνθήκες και οι οποίες εντοπίζονται σύμφωνα με το σημείο 1. Οι εν λόγω αναφορές πραγματοποιούνται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.3Α στοιχείο β) σημείο 2 ή που γίνεται αποδεκτός από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους·
3. στις περιπτώσεις που ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής ενεργεί ως προμηθευτής τρίτου φορέα παραγωγής, αναφέρει επίσης στον τρίτο φορέα όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχει παραδώσει στον εν λόγω φορέα προϊόντα, εξαρτήματα ή εξοπλισμό για τα οποία στη συνέχεια διαπιστώθηκε ότι εμφάνιζαν πιθανές αποκλίσεις από τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού·
ζ) παρέχει αρωγή στον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή της έγκρισης σχεδιασμού στο πλαίσιο οιασδήποτε ενέργειας για διαρκή αξιοπλοΐα που σχετίζεται με τα προϊόντα, τα εξαρτήματα ή τον εξοπλισμό που έχουν παραχθεί·
η) καθιερώνει ένα σύστημα αρχειοθέτησης, στο οποίο είναι ενσωματωμένες οι απαιτήσεις που επιβάλλονται στους συνεταίρους, τους προμηθευτές και τους υπεργολάβους του, και το οποίο διασφαλίζει τη διατήρηση των δεδομένων που χρησιμοποιούνται για την τεκμηρίωση της συμμόρφωσης των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού. Τα εν λόγω δεδομένα τίθενται στη διάθεση της αρμόδιας αρχής και φυλάσσονται ώστε να παρέχουν τις απαραίτητες πληροφορίες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού·
θ) σε περίπτωση που, σύμφωνα με τους όρους της έγκρισής του, ο κάτοχος εκδίδει πιστοποιητικό διάθεσης σε υπηρεσία, πριν από την έκδοση του πιστοποιητικού, διαπιστώνει εάν κάθε πλήρες αεροσκάφος έχει υποβληθεί στην απαραίτητη συντήρηση και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας·
ι) αναλόγως, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.163 στοιχείο ε), καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια·
ια) κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.163 στοιχείο ε), διαπιστώνει τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21.A.711 στοιχεία γ) και ε) πριν την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος.
ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ
21.A.171 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
21.A.172 Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρισθεί ή πρόκειται να καταχωρισθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.173 Ταξινόμηση
Τα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας ταξινομούνται ως εξής:
α) πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη τα οποία συμμορφώνονται προς ένα πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)·
β) περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας εκδίδονται για αεροσκάφη:
1. τα οποία συμμορφώνονται προς ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου που έχει εκδοθεί σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)· ή
2. για τα οποία έχει αποδειχθεί στον Οργανισμό ότι συμμορφώνονται προς συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, οι οποίες διασφαλίζουν επαρκές επίπεδο ασφάλειας.
21.A.174 Αίτηση
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.172, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/35
β) Κάθε αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας περιλαμβάνει:
1. την κατηγορία του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για το οποίο υποβάλλεται η αίτηση·
2. όσον αφορά νέα αεροσκάφη:
i) δήλωση συμμόρφωσης:
— εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.163 στοιχείο β), ή
— εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή, ή
— όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό·
ii) έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης,
iii) το εγχειρίδιο πτήσης, εφόσον απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος·
3. όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:
i) προερχόμενα από κράτος μέλος, πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος M,
ii) προερχόμενα από τρίτο κράτος:
— δήλωση από την αρμόδια αρχή του κράτους στο οποίο είναι, ή ήταν, νηολογημένο το αεροσκάφος, σχετικά με την κατάσταση της αξιοπλοΐας του αεροσκάφους στο νηολόγιο κατά τον χρόνο μεταβίβασης·
— έκθεση σχετικά με το βάρος και τη ζυγοστάθμιση, η οποία συνοδεύεται από πρόγραμμα φόρτωσης·
— το εγχειρίδιο πτήσης, εάν το εν λόγω υλικό απαιτείται από τον ισχύοντα κώδικα αξιοπλοΐας για το συγκεκριμένο αεροσκάφος·
— αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους, βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους, συμπεριλαμβανομένων όλων των περιορισμών που συνδέονται με την έκδοση περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας σύμφωνα με την παράγραφο 21.B.327 στοιχείο γ) ·
— σύσταση για την έκδοση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας καθώς και πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας κατόπιν επιθεώρησης για την εξακρίβωση της αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το μέρος Μ.
γ) Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β), σημεία 2 i) και 3 ii) εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.175 Γλώσσα
Τα εγχειρίδια, οι πινακίδες, οι κατάλογοι και οι σημάνσεις οργάνων, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης παρουσιάζονται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Κοινότητας Ένωσης οι οποίες είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.177 Τροποποίηση ή μετατροπή
Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.179 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών
α) Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:
1. εφόσον το αεροσκάφος παραμείνει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος·
2. εφόσον το αεροσκάφος νηολογηθεί σε άλλο κράτους μέλος, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, ή το περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που συμμορφώνεται μόνο με ένα περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, εκδίδεται:
i) με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας και ενός ισχύοντος πιστοποιητικού επιθεώρησης αξιοπλοΐας, το οποίο εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος Μ· και
ii) εφόσον πληρούνται οι όροι της παραγράφου 21.A.175.EL L 224/36 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας αεροσκάφους, το οποίο διαθέτει περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας μη σύμφωνο προς το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας του μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, ή εκδίδεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους νηολόγησης στο οποίο μεταβιβάζεται.
21.A.180 Επιθεωρήσεις
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό αξιοπλοΐας, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.181 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:
1. διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις διαρκούς αξιοπλοΐας· και
2. το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο· και
3. το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.51·
4. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.330.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.182 Ταυτοποίηση αεροσκάφους
Κάθε αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, σύμφωνα με το παρόν τμήμα, αποδεικνύει ότι τα στοιχεία του αεροσκάφους του προσδιορίζονται όπως ορίζεται στο τμήμα ΙΖ.
ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ
21.A.201 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών θορύβου.
21.A.203 Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο όνομα του οποίου έχει καταχωρισθεί ή πρόκειται να καταχωρισθεί ένα αεροσκάφος στο νηολόγιο ενός κράτους μέλους (κράτος μέλος νηολόγησης), ή ο αντίκλητος αυτού, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου για το εν λόγω αεροσκάφος, σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.204 Αίτηση
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.203, η αίτηση για τη χορήγηση πιστοποιητικού θορύβου υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
β) Κάθε αίτηση περιλαμβάνει:
1. όσον αφορά νέα αεροσκάφη:
i) δήλωση συμμόρφωσης:
— εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.163 στοιχείο β), ή
— εκδοθείσα σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.130 και επικυρωμένη από την αρμόδια αρχή· ή
— όσον αφορά εισαγόμενο αεροσκάφος, δήλωση υπογεγραμμένη από την αρχή που είναι υπεύθυνη για την εξαγωγή ότι το αεροσκάφος συμμορφώνεται προς σχεδιασμό που έχει εγκριθεί από τον Οργανισμό· καιEL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/37
ii) τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου·
2. όσον αφορά μεταχειρισμένα αεροσκάφη:
i) τα στοιχεία θορύβου, όπως ορίζονται σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις εκπομπών θορύβου· και
ii) αρχεία αναφορικά με το ιστορικό του αεροσκάφους βάσει των οποίων προσδιορίζονται τα πρότυπα παραγωγής, μετατροπής και συντήρησης του αεροσκάφους.
γ) Με την επιφύλαξη διαφορετικής συμφωνίας, οι δηλώσεις που αναφέρονται στο στοιχείο β) σημείο 1, εκδίδονται το αργότερο 60 ημέρες πριν από την παρουσίαση του αεροσκάφους στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.207 Τροποποίηση ή μετατροπή
Το πιστοποιητικό θορύβου μπορεί να τροποποιηθεί μόνο από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.A.209 Δυνατότητα μεταβίβασης και επανέκδοση εντός κρατών μελών
Σε περίπτωση αλλαγής της ιδιοκτησίας ενός αεροσκάφους:
α) εφόσον το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, το πιστοποιητικό θορύβου μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος· ή
β) εφόσον το αεροσκάφος μεταφέρεται στο νηολόγιο άλλου κράτους μέλους, το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με την προσκόμιση του προηγούμενου πιστοποιητικού θορύβου.
21.A.210 Επιθεωρήσεις
Ο κάτοχος του πιστοποιητικού θορύβου παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος για το οποίο έχει εκδοθεί το εν λόγω πιστοποιητικό θορύβου, κατόπιν αίτησης από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης ή από τον Οργανισμό για επιθεώρηση.
21.A.211 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Το πιστοποιητικό θορύβου εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, υπό τον όρο ότι:
1. διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τις ισχύουσες απαιτήσεις για τον σχεδιασμό τύπου καθώς και με τις ισχύουσες απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας και διαρκούς αξιοπλοΐας· και
2. το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο· και
3. το πιστοποιητικό τύπου ή το περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου βάσει του οποίου έχει εκδοθεί, δεν έχει καταστεί άκυρο στο παρελθόν, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.51·
4. το πιστοποιητικό δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.430.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
21.A.231 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης φορέων σχεδιασμού, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.
21.A.233 Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο («φορέας») είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος:
α) σύμφωνα με τις παραγράφους 21.A.14, 21.A.112B, 21.A.432B ή 21.A.602Β· ή
β) για την έγκριση σχεδιασμών τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας ή επισκευών μείζονος σημασίας, όταν ζητείται για την απόκτηση των προνομίων που ορίζονται στην παράγραφο 21.A.263.EL L 224/38 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.234 Αίτηση
Κάθε αίτηση για χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.243, καθώς και τους όρους της έγκρισης για την οποία υποβάλλεται η αίτηση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.251.
21.A.235 Έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού
Ένας φορέας δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού από τον Οργανισμό εφόσον αποδείξει συμμόρφωση προς τις ισχύουσες απαιτήσεις σύμφωνα με το παρόν τμήμα.
21.A.239 Σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού
α) Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει καθιερώσει και ότι μπορεί να διατηρήσει ένα σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού για τον έλεγχο και την επίβλεψη του σχεδιασμού, καθώς και των τροποποιήσεων σχεδιασμού των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού που καλύπτει η αίτηση. Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού καθιστά τον φορέα ικανό:
1. να εξασφαλίζει ότι ο σχεδιασμός των προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού ή η τροποποίηση του σχεδιασμού αυτών συμμορφώνεται με την ισχύουσα βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας· και
2. να εξασφαλίζει την προσήκουσα εκτέλεση των καθηκόντων του, σύμφωνα με:
i) τις σχετικές διατάξεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21)· και
ii) τους όρους έγκρισης που εκδίδονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.251·
3. να παρακολουθεί, κατά ανεξάρτητο τρόπο, τη συμμόρφωση προς τις γραπτές διαδικασίες του συστήματος και το βαθμό επάρκειας αυτών. Η εν λόγω παρακολούθηση περιλαμβάνει σύστημα ανατροφοδότησης στοιχείων προς το πρόσωπο ή την ομάδα προσώπων που έχει την ευθύνη εκτέλεσης διορθωτικών ενεργειών.
β) Το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού περιλαμβάνει έναν ανεξάρτητο μηχανισμό ελέγχου των αποδείξεων συμμόρφωσης, βάσει των οποίων ο φορέας υποβάλει δηλώσεις συμμόρφωσης και σχετικά έγγραφα στον Οργανισμό.
γ) Ο αιτών προσδιορίζει τον τρόπο βάσει του οποίου το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού εξασφαλίζει την αποδοχή των εξαρτημάτων ή του εξοπλισμού που σχεδιάζονται ή των εργασιών που εκτελούνται από συνεταίρους ή υπεργολάβους, σύμφωνα με τις μεθόδους που αναφέρονται στις γραπτές διαδικασίες.
21.A.243 Δεδομένα
α) Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει στον Οργανισμό ένα εγχειρίδιο το οποίο περιγράφει, είτε άμεσα είτε με παραπομπές, την οργάνωση, τις σχετικές διαδικασίες και τα προϊόντα ή τις τροποποιήσεις επί των προϊόντων που προτίθεται να σχεδιάσει.
β) Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οιαδήποτε εξαρτήματα ή εξοπλισμός ή οιεσδήποτε τροποποιήσεις στα προϊόντα σχεδιάζονται από συνεργαζόμενους φορείς ή υπεργολάβους, το εγχειρίδιο περιλαμβάνει δήλωση σχετικά με την ικανότητα του φορέα σχεδιασμού να εξασφαλίζει, για όλα τα εξαρτήματα και τον εξοπλισμό, τη συμμόρφωση που απαιτείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.239 στοιχείο β) και επίσης περιλαμβάνει, άμεσα ή με παραπομπές, περιγραφές και πληροφορίες όσον αφορά τις δραστηριότητες σχεδιασμού και την οργάνωση των εν λόγω συνεταίρων ή υπεργολάβων, όπως είναι αναγκαίο ώστε να τεκμηριώνεται η ανωτέρω δήλωση.
γ) Το εγχειρίδιο τροποποιείται, όποτε κρίνεται απαραίτητο, ώστε να ενημερώνεται η περιγραφή του φορέα, ενώ αντίγραφα των τροποποιήσεων υποβάλλονται στον Οργανισμό.
δ) Ο φορέας σχεδιασμού υποβάλλει δήλωση των προσόντων και της πείρας του διευθυντικού προσωπικού και των υπολοίπων προσώπων που είναι υπεύθυνα για τη λήψη αποφάσεων που επηρεάζουν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος στον φορέα.
21.A.245 Απαιτήσεις έγκρισης
Ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει, βάσει των πληροφοριών που υποβάλλονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.243 ότι, πέραν της συμμόρφωσης με την παράγραφο 21.Α.239:
α) το προσωπικό όλων των τεχνικών τμημάτων είναι επαρκές σε αριθμό, διαθέτει επαρκή πείρα και είναι κατάλληλα εξουσιοδοτημένο ώστε να εκτελεί τα επιμέρους καθήκοντά του και τα εν λόγω καθήκοντα, σε συνδυασμό με τις εγκαταστάσεις, τα μέσα και τον εξοπλισμό είναι επαρκή για να καταστήσουν το προσωπικό ικανό να επιτύχει τους στόχους που αφορούν την αξιοπλοΐα και την προστασία του περιβάλλοντος για το προϊόν·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/39
β) υπάρχει πλήρης και αποτελεσματικός συντονισμός μεταξύ των τμημάτων, καθώς και εντός των τμημάτων, όσον αφορά θέματα αξιοπλοΐας και προστασίας του περιβάλλοντος.
21.A.247 Τροποποιήσεις στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού
Μετά την έκδοση έγκρισης φορέα σχεδιασμού, κάθε τροποποίηση στο σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού η οποία κρίνεται ως σημαντική για την απόδειξη συμμόρφωσης ή για την αξιοπλοΐα του προϊόντος και την περιβαλλοντική προστασία που παρέχει, εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση για χορήγηση έγκρισης υποβάλλεται εγγράφως στον Οργανισμό, ενώ ο φορέας σχεδιασμού αποδεικνύει στον Οργανισμό, στο πλαίσιο της υποβολής προτεινόμενων τροποποιήσεων στο εγχειρίδιο και πριν από την εφαρμογή των τροποποιήσεων αυτών, ότι θα εξακολουθήσει να συμμορφώνεται προς τον παρόν τμήμα και μετά την εφαρμογή των τροποποιήσεων.
21.A.249 Δυνατότητα μεταβίβασης
Η έγκριση φορέα σχεδιασμού δεν μεταβιβάζεται, εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας, η οποία θεωρείται σημαντική για τους σκοπούς της παραγράφου 21.Α.247.
21.A.251 Όροι έγκρισης
Οι όροι έγκρισης ορίζουν τους τύπους των εργασιών σχεδιασμού, τις κατηγορίες προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού για τα οποία ο φορέας σχεδιασμού διαθέτει έγκριση φορέα σχεδιασμού, καθώς και τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντα για την άσκηση των οποίων ο φορέας έχει λάβει σχετική έγκριση, αναφορικά με την αξιοπλοΐα και τα χαρακτηριστικά εκπομπών θορύβου, απόρριψης καυσίμων και εκπομπών καυσαερίων των προϊόντων. Για τη χορήγηση έγκρισης φορέα σχεδιασμού που καλύπτει πιστοποίηση τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU), οι όροι έγκρισης περιλαμβάνουν επιπλέον ένα κατάλογο των προϊόντων ή των APU. Οι εν λόγω όροι αποτελούν μέρος της έγκρισης του φορέα σχεδιασμού.
21.A.253 Τροποποιήσεις των όρων έγκρισης
Κάθε τροποποίηση των όρων έγκρισης εγκρίνεται από τον Οργανισμό. Η αίτηση τροποποίησης των όρων έγκρισης υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό. Ο φορέας σχεδιασμού συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
21.A.257 Έρευνες
α) Ο φορέας σχεδιασμού προβαίνει στις ρυθμίσεις που επιτρέπουν στον Οργανισμό να διεξάγει οιεσδήποτε έρευνες, συμπεριλαμβανομένων ερευνών που αφορούν συνεταίρους και υπεργολάβους, οι οποίες είναι απαραίτητες για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης και της συνεχούς συμμόρφωσης προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος.
β) Ο φορέας σχεδιασμού παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα να επανεξετάζει οιαδήποτε έκθεση καθώς και να διενεργεί οιεσδήποτε επιθεωρήσεις και να εκτελεί ή να παρίσταται σε πτητικές δοκιμές και δοκιμές εδάφους που είναι απαραίτητες για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δηλώσεων συμμόρφωσης οι οποίες υποβάλλονται από τον αιτούντα, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.239 στοιχείο β).
21.A.258 Πορίσματα
α) Εάν υπάρχουν αντικειμενικά στοιχεία που αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα σχεδιασμού προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21), το πόρισμα ταξινομείται ως εξής:
1. πόρισμα πρώτου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη μη συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις και να επηρεάσει την ασφάλεια του αεροσκάφους·
2. πόρισμα δευτέρου επιπέδου για οιαδήποτε μη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21), η οποία δεν ταξινομείται ως πρώτου επιπέδου.
β) Πόρισμα τρίτου επιπέδου για οιοδήποτε στοιχείο το οποίο, βάσει αντικειμενικών αποδεικτικών στοιχείων, έχει κριθεί ικανό να προκαλέσει πιθανά προβλήματα που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε μη συμμόρφωση προς τα προβλεπόμενα στο στοιχείο α).
γ) Μετά την παραλαβή της κοινοποίησης των πορισμάτων σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός
1. στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού αποδεικνύει ότι έχει προβεί σε διορθωτικές ενέργειες, στον απαιτούμενο από την αρμόδια αρχή βαθμό, εντός περιόδου 21 εργάσιμων ημερών κατά το μέγιστο μετά την έγγραφη επιβεβαίωση του πορίσματος·EL L 224/40 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
2. στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η περίοδος για την ανάληψη διορθωτικών ενεργειών που χορηγείται από τον Οργανισμό αντιστοιχεί στη φύση του πορίσματος, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν υπερβαίνει αρχικά τους τρεις μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις και αναλόγως με τη φύση του πορίσματος ο Οργανισμός μπορεί να παρατείνει την περίοδο των τριών μηνών, εφόσον κρίνει ότι υπάρχει ικανοποιητικός προγραμματισμός διορθωτικών ενεργειών·
3. για τα πορίσματα τρίτου επιπέδου δεν απαιτείται άμεση ενέργεια από τον κάτοχο της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.
δ) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η έγκριση φορέα σχεδιασμού δύναται να ανασταλεί ή να ανακληθεί, εν μέρει ή πλήρως, σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός. Ο κάτοχος της έγκρισης φορέα σχεδιασμού παρέχει εγκαίρως επιβεβαίωση της παραλαβής της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης της έγκρισης φορέα σχεδιασμού.
21.A.259 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Η έγκριση φορέα σχεδιασμού εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:
1. ο φορέας σχεδιασμού παύσει να συμμορφώνεται προς τις σχετικές απαιτήσεις του παρόντος τμήματος· ή
2. ο κάτοχος ή οιοσδήποτε από τους συνεταίρους ή υπεργολάβους του εμποδίζει τον Οργανισμό να διεξάγει τις έρευνες που προβλέπονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.257· ή
3. υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού δεν μπορεί να διατηρήσει ικανοποιητικό επίπεδο ελέγχου και εποπτείας του σχεδιασμού των προϊόντων ή τροποποιήσεων αυτών σύμφωνα με την έγκριση· ή
4. το πιστοποιητικό έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον Οργανισμό.
21.A.263 Προνόμια
α) Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται να εκτελεί δραστηριότητες σχεδιασμού βάσει του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21) και εντός του πεδίου εφαρμογής της έγκρισής του.
β) Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.A.257 στοιχείο β), ο οργανισμός αποδέχεται χωρίς περαιτέρω έλεγχο τα έγγραφα τεκμηρίωσης της συμμόρφωσης που υποβάλλει ο αιτών με σκοπό να του χορηγηθεί:
1. έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης που απαιτείται για πτητική άδεια· ή
2. πιστοποιητικού τύπου ή έγκρισης τροποποίησης μείζονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου· ή
3. συμπληρωματικό πιστοποιητικού τύπου· ή
4. αδειοδότηση βάσει ευρωπαϊκών οδηγιών τεχνικών προδιαγραφών (ETSO) σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.602B στοιχείο β) σημείο 1· ή
5. έγκριση σχεδιασμού μείζονος επισκευής.
γ) Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού δικαιούται, στο πλαίσιο των όρων της έγκρισής του και σύμφωνα με τις σχετικές διαδικασίες του συστήματος διασφάλισης σχεδιασμού:
1. να ταξινομεί τροποποιήσεις σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ως «μείζονος σημασίας» ή «ελάσσονος σημασίας»·
2. να εγκρίνει τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας σε σχεδιασμό τύπου και επισκευές ελάσσονος σημασίας·
3. να παρέχει πληροφορίες ή οδηγίες που περιέχουν την ακόλουθη δήλωση: «Το τεχνικό περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου εγκρίνεται σύμφωνα με την ΕΦΣ αριθ. EASA. 21J. [XXXX].»·
4. να εγκρίνει ελάσσονος σημασίας αναθεωρήσεις στο εγχειρίδιο πτήσης του αεροσκάφους και των συμπληρωμάτων του και να εκδίδει τις αναθεωρήσεις αυτές με την ακόλουθη δήλωση: «Η αναθεώρηση αριθ. [YY] του εγχειριδίου πτήσεως αεροπλάνου (AFM) (ή του συμπληρώματός του) αριθ. [ZZ] εγκρίνεται βάσει του DOA αριθ. EASA. 21J. [XXXX].»·
5. να εγκρίνει τον σχεδιασμό επισκευών μείζονος σημασίας σε προϊόντα ή εφεδρικές μονάδες ισχύος για τα οποία κατέχει πιστοποιητικό τύπου ή συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή εξουσιοδότηση ETSO.
6. να εγκρίνει τις προϋποθέσεις με βάση τις οποίες μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710 στοιχείο α) σημείο 2, εξαιρουμένων των πτητικών αδειών που πρέπει να εκδοθούν για τους σκοπούς της παραγράφου 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/41
7. να εκδίδει πτητική άδεια σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.711 στοιχείο β) για αεροσκάφος που έχει σχεδιάσει ή τροποποιήσει, ή για το οποίο έχει εγκρίνει βάσει της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 6 τους όρους έκδοσης της πτητικής αδείας, και όταν ο ίδιος ο φορέας σχεδιασμού ελέγχει βάσει της δικής του έγκρισης φορέα σχεδιασμού τη διαμόρφωση του αεροσκάφους και βεβαιώνει τη συμμόρφωση προς τις προϋποθέσεις σχεδιασμού που έχουν εγκριθεί για την πτήση.
21.A.265 Υποχρεώσεις του κατόχου
Ο κάτοχος έγκρισης φορέα σχεδιασμού:
α) διατηρεί το εγχειρίδιο σε συμφωνία με το σύστημα διασφάλισης σχεδιασμού·
β) διασφαλίζει ότι το εν λόγω εγχειρίδιο χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο εργασίας στο πλαίσιο του φορέα·
γ) διαπιστώνει εάν ο σχεδιασμός των προϊόντων ή των τροποποιήσεων ή επισκευών αυτών, κατά περίπτωση, συμμορφώνεται προς τις ισχύουσες απαιτήσεις και δεν παρουσιάζει κανένα χαρακτηριστικό που να θέτει σε κίνδυνο την ασφάλεια·
δ) με εξαίρεση τροποποιήσεις ή επισκευές ελάσσονος σημασίας που εγκρίνονται βάσει του προνομίου της παραγράφου 21.Α.263, παρέχει στον Οργανισμό δηλώσεις και σχετικά έγγραφα που επιβεβαιώνουν τη συμμόρφωσή του με το στοιχείο γ)·
ε) παρέχει στον Οργανισμό πληροφορίες ή οδηγίες σχετικά με απαιτούμενες ενέργειες βάσει της παραγράφου 21.Α.3Β·
στ) κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 6, καθορίζει τους όρους υπό τους οποίους μπορεί να εκδοθεί πτητική άδεια·
ζ) κατά περίπτωση, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 7, διαπιστώνει τη συμμόρφωση προς τις παραγράφους 21.A.711 στοιχεία β) και ε) πριν από την έκδοση πτητικής αδείας για αεροσκάφος.
ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
21.A.301 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία σχετικά με την έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού.
21.A.303 Συμμόρφωση προς τις εφαρμοστέες απαιτήσεις
Η συμμόρφωση εξαρτημάτων και εξοπλισμού που πρόκειται να εγκατασταθούν σε προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου αποδεικνύεται:
α) σε συνδυασμό με τις διαδικασίες πιστοποίησης τύπου των τμημάτων B, Δ ή E για το προϊόν στο οποίο πρόκειται να εγκατασταθούν· ή
β) κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διαδικασίες εξουσιοδότησης ETSO του τμήματος ΙΕ· ή
γ) στην περίπτωση τυποποιημένων εξαρτημάτων, σύμφωνα με επισήμως αναγνωρισμένα πρότυπα.
21.A.305 Έγκριση εξαρτημάτων και εξοπλισμού
Σε όλες τις περιπτώσεις όπου η έγκριση ενός εξαρτήματος ή εξοπλισμού απαιτείται ρητώς από το δίκαιο της Ένωσης ή τα μέτρα που θεσπίζει ο Οργανισμός, το εν λόγω εξάρτημα ή ο εξοπλισμός οφείλει να συμμορφώνεται με τις ισχύουσες προδιαγραφές ETSO ή με τις προδιαγραφές που αναγνωρίζονται από τον Οργανισμό ως ισοδύναμες στη συγκεκριμένη περίπτωση.
21.A.307 Διάθεση εξαρτημάτων και εξοπλισμού προς εγκατάσταση
Ένα εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι επιλέξιμο να εγκατασταθεί σε προϊόν το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου όταν πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας, και:
α) συνοδεύεται από πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία (έντυπο 1 του EASA), με το οποίο πιστοποιείται ότι το τεμάχιο έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και ότι έχει σημανθεί σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ· ή
β) τυποποιημένο εξάρτημα· ή
γ) για την περίπτωση αεροσκάφους ELA1 ή ELA2, είναι εξάρτημα ή εξοπλισμός που:
1. δεν είναι περιορισμένης διάρκειας, ούτε μέρος πρωτεύουσας δομής, ούτε, ούτε των χειριστηρίων πτήσης·
2. έχει κατασκευασθεί σύμφωνα με τον εφαρμοστέο σχεδιασμό·EL L 224/42 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
3. έχει σημανθεί σύμφωνα με το τμήμα ΙΖ·
4. έχει προσδιορισθεί ότι θα εγκατασταθεί στο συγκεκριμένο αεροσκάφος·
5. πρόκειται να εγκατασταθεί σε αεροσκάφος του οποίου ο ιδιοκτήτης έχει εξακριβώσει τη συμμόρφωση προς τους όρους 1 έως 4 και έχει αναλάβει την ευθύνη της εν λόγω συμμόρφωσης.
(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
21.A.431A Πεδίο εφαρμογής
α) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω εγκρίσεων.
β) Το παρόν τμήμα καθορίζει τις συνήθεις επισκευές που δεν υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης βάσει του παρόντος τμήματος.
γ) Ως «επισκευή» νοείται η διόρθωση των ζημιών και/ή η αποκατάσταση της αξιοπλοΐας κατόπιν της αρχικής θέσης σε λειτουργία οιουδήποτε προϊόντος, εξαρτήματος ή εξοπλισμού από τον κατασκευαστή.
δ) Η διόρθωση ζημιών με την αντικατάσταση εξαρτημάτων ή εξοπλισμού, χωρίς να είναι απαραίτητη οιαδήποτε δραστηριότητα σχεδιασμού, θεωρείται ως εργασία συντήρησης και, ως εκ τούτου, δεν απαιτείται για την εκτέλεσή της έγκριση βάσει του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21).
ε) Η επισκευή ενός είδους ETSO εξαιρούμενης της εφεδρικής μονάδας ισχύος (APU) αντιμετωπίζεται ως τροποποίηση στον σχεδιασμό ETSO και εκτελείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.611.
21A0.431B Συνήθεις επισκευές
α) Συνήθεις επισκευές είναι οι επισκευές:
1. οι οποίες αφορούν:
i) αεροπλάνα με μέγιστη μάζα απογείωσης (MTOM) έως 5 700 kg·
ii) στροφόπτερα με MTOM έως 3 175 kg·
iii) ανεμοπλάνα και ανεμοπλάνα με κινητήρα, αερόστατα και αερόπλοιο, όπως ορίζονται στα ELA1 ή ELA2·
2. οι οποίες βασίζονται σε δεδομένα σχεδιασμού περιλαμβανόμενα στις προδιαγραφές πιστοποίησης που έχει εκδώσει ο Οργανισμός, περιέχουν αποδεκτές μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές για την εκτέλεση και τον προσδιορισμό των συνήθων επισκευών, καθώς και τις σχετικές οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας· και
3. οι οποίες δεν αντίκεινται στα δεδομένα του κατόχου πιστοποιητικού τύπου.
β) Οι παράγραφοι 21A.432Α έως 21A.451 δεν εφαρμόζονται για συνήθεις επισκευές.
21.A.432A Επιλεξιμότητα
α) Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο έχει αποδείξει, ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει, την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.432B, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας σύμφωνα με τους όρους του παρόντος τμήματος.
β) Οιοδήποτε ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας.
21.A.432B Απόδειξη ικανότητας
α) Ο αιτών για τη χορήγηση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας αποδεικνύει την ικανότητά του με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί από τον Οργανισμό, σύμφωνα με το τμήμα Ι.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), ως εναλλακτική διαδικασία απόδειξης της ικανότητάς του, ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν τμήμα.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/43
γ) Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) και β), ο αιτών μπορεί να ζητήσει τη συγκατάθεση του Οργανισμού για τη χρήση διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21) για επισκευή προϊόντος καθοριζόμενου στην παράγραφο 21A.14 στοιχείο γ).
21.A.433 Σχεδιασμός επισκευής
α) Ο αιτών για έγκριση σχεδιασμού επισκευής:
1. αποδεικνύει τη συμμόρφωση προς τη βάση πιστοποίησης τύπου και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας που έχουν ενσωματωθεί δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου ή στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή στην εξουσιοδότηση ETSO για APU, κατά περίπτωση, ή προς αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (για την έγκριση σχεδιασμού επισκευής), συμπεριλαμβανομένων οιωνδήποτε τροποποιήσεων των εν λόγω προδιαγραφών πιστοποίησης ή των ειδικών όρων που κρίνονται από τον Οργανισμό απαραίτητα για την εξασφάλιση ενός επιπέδου ασφαλείας ισοδύναμου με αυτό που ορίζεται από τη βάση πιστοποίησης τύπου που έχει ενσωματωθεί δια παραπομπής στο πιστοποιητικό τύπου ή στο συμπληρωματικό πιστοποιητικό τύπου ή στην εξουσιοδότηση ETSO για APU·
2. υποβάλλει όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία, εφόσον ζητηθεί από τον Οργανισμό·
3. δηλώνει τη συμμόρφωση προς τις προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας του στοιχείου α) σημείο 1.
β) Εάν ο αιτών δεν είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή της εξουσιοδότησης ETSO για APU, κατά περίπτωση, ο αιτών μπορεί να αποδείξει τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις στοιχείου α) με δικά του μέσα ή μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού και εξουσιοδότησης ETSO APU, κατά περίπτωση.
21.A.435 Ταξινόμηση επισκευών
α) Μια επισκευή μπορεί να είναι «μείζονος σημασίας» ή «ελάσσονος σημασίας». Η ταξινόμηση γίνεται σύμφωνα με τα κριτήρια της παραγράφου 21.A.91 σχετικά με την τροποποίηση στον σχεδιασμό τύπου.
β) Μια επισκευή μπορεί να ταξινομηθεί ως «μείζονος σημασίας» ή «ελάσσονος σημασίας» είτε:
1. από τον Οργανισμό· ή
2. από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.
21.A.437 Έκδοση έγκρισης σχεδιασμού επισκευής
Εφόσον δηλωθεί και αποδειχτεί ότι ο σχεδιασμός επισκευής πληροί τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης και τις απαιτήσεις περιβαλλοντικής προστασίας της παραγράφου 21.A.433 στοιχείο α) σημείο 1, εγκρίνεται:
α) από τον Οργανισμό· ή
β) από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα που είναι επίσης ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή της εξουσιοδότησης ETSO της APU, βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό· ή
γ) όσον αφορά επισκευές ελάσσονος μόνο σημασίας, από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.
21.A.439 Παραγωγή εξαρτημάτων επισκευής
Τα εξαρτήματα και ο εξοπλισμός που πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την επισκευή είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με δεδομένα παραγωγής βασιζόμενα σε όλα τα απαραίτητα δεδομένα σχεδιασμού, όπως αυτά έχουν διατεθεί από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής:
α) σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ· ή
β) από φορέα κατάλληλα εγκεκριμένο σύμφωνα με το τμήμα Ζ· ή
γ) από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα συντήρησης.
21.A.441 Εκτέλεση επισκευής
α) Η εκτέλεση επισκευής πραγματοποιείται σύμφωνα με το μέρος-M ή το μέρος-145, αναλόγως, ή από φορέα παραγωγής κατάλληλα εγκεκριμένο σύμφωνα με το τμήμα Ζ, βάσει του προνομίου που ορίζεται στην παράγραφο 21A.163 στοιχείο δ).
β) Ο φορέας σχεδιασμού διαβιβάζει στον φορέα που εκτελεί την επισκευή όλες τις απαραίτητες οδηγίες εγκατάστασης.EL L 224/44 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.443 Περιορισμοί
Η έγκριση ενός σχεδιασμού επισκευής δύναται να υπόκειται σε περιορισμούς, και στην περίπτωση αυτή η έγκριση σχεδιασμού επισκευής περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες οδηγίες και περιορισμούς. Οι εν λόγω οδηγίες και περιορισμοί διαβιβάζονται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής στον χρήστη σύμφωνα με διαδικασία που συμφωνείται με τον Οργανισμό.
21.A.445 Μη αποκατασταθείσα βλάβη
α) Σε περίπτωση μη αποκατάστασης της ζημίας σε προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, και όταν αυτή δεν καλύπτεται από δεδομένα που έχουν εγκριθεί σε προγενέστερο στάδιο, η αξιολόγηση της ζημίας ως προς τις συνέπειές της για την αξιοπλοΐα διεξάγεται μόνο:
1. από τον Οργανισμό· ή
2. από κατάλληλα εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού βάσει διαδικασίας που συμφωνείται με τον Οργανισμό.
Τυχόν απαιτούμενοι περιορισμοί αντιμετωπίζονται σύμφωνα με τις διαδικασίες που ορίζονται στην παράγραφο 21.A.443.
β) Εάν ο φορέας που αξιολογεί τη ζημία βάσει του στοιχείου α) δεν είναι ούτε ο Οργανισμός ούτε ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή της εξουσιοδότησης ETSO της APU, ο εν λόγω φορέας οφείλει να τεκμηριώσει την επάρκεια των πληροφοριών στις οποίες βασίζεται η αξιολόγηση είτε με δικά του μέσα είτε μέσω διακανονισμού με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου ή της εξουσιοδότησης ETSO της APU, ή τον κατασκευαστή, κατά περίπτωση.
21.A.447 Τήρηση αρχείων
Για κάθε επισκευή, όλες οι σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια, οι εκθέσεις δοκιμών, οι οδηγίες και οι περιορισμοί που ενδέχεται να εκδοθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.443, τα στοιχεία τεκμηρίωσης της ταξινόμησης, καθώς και τα αποδεικτικά στοιχεία της έγκρισης σχεδιασμού:
α) τίθενται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής στη διάθεση του Οργανισμού· και
β) φυλάσσονται από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής με σκοπό να παράσχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας των επισκευασμένων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού.
21.A.449 Οδηγίες διαρκούς αξιοπλοΐας
α) Ο κάτοχος της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής παρέχει τουλάχιστον μία πλήρη σειρά των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας, οι οποίες προκύπτουν από τον σχεδιασμό της επισκευής και οι οποίες περιλαμβάνουν περιγραφικά στοιχεία και οδηγίες εφαρμογής και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες απαιτήσεις, σε κάθε χρήστη αεροσκάφους στο οποίο εκτελείται η επισκευή. Το επισκευασμένο προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμός μπορεί να τεθεί σε λειτουργία προτού ολοκληρωθούν οι τροποποιήσεις στις εν λόγω οδηγίες, μόνο όμως για περιορισμένη περίοδο λειτουργίας και κατόπιν συμφωνίας με τον Οργανισμό. Οι εν λόγω τροποποιήσεις των οδηγιών τίθενται, κατόπιν αίτησης, στη διάθεση οιουδήποτε τρίτου προσώπου το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιουσδήποτε όρους των εν λόγω τροποποιήσεων των οδηγιών. Η διαθεσιμότητα κάποιου εγχειριδίου ή μέρους των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας το οποίο αναφέρεται σε εργασίες γενικής επισκευής ή άλλες μορφές μείζονος συντήρησης μπορεί να καθυστερήσει έως ότου το προϊόν τεθεί σε λειτουργία, αλλά διατίθεται προτού οποιοδήποτε από τα προϊόντα φθάσει στη σχετική ηλικία ή ώρες/κύκλους πτήσης.
β) Σε περίπτωση έκδοσης ενημερωμένων τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας από τον κάτοχο της έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μετά την αρχική έγκριση της επισκευής, οι εν λόγω ενημερωμένες εκδόσεις τίθενται στη διάθεση κάθε χρήστη και, κατόπιν αίτησης, σε οιοδήποτε τρίτο πρόσωπο το οποίο καλείται να συμμορφωθεί προς οιουσδήποτε όρους των εν λόγω τροποποιήσεων των οδηγιών. Υποβάλλεται στον Οργανισμό πρόγραμμα όπου παρουσιάζεται ο τρόπος διανομής των ενημερωμένων εκδόσεων των τροποποιήσεων των οδηγιών διαρκούς αξιοπλοΐας.
21.A.451 Υποχρεώσεις και επισήμανση EPA
α) Κάθε κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού επισκευής μείζονος σημασίας:
1. αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις:
i) που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.3Α, 21.A.3B, 21.A.4, 21.A.439, 21.A.441, 21.A.443, 21.A.447 και 21.A.449·
ii) που απορρέουν από τη συνεργασία με τον κάτοχο του πιστοποιητικού τύπου ή του συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου και της εξουσιοδότησης ETSO της APU, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.433 στοιχείο β), κατά περίπτωση·
2. καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804 στοιχείο α).EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/45
β) Με εξαίρεση τους κατόχους πιστοποιητικού τύπου ή τους κατόχους εξουσιοδότησης για APU για τους οποίους ισχύει η παράγραφος 21.A.44, ο κάτοχος έγκρισης σχεδιασμού επισκευής ελάσσονος σημασίας:
1. αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις που ορίζονται στις παραγράφους 21.A.4, 21.Α.447 και 21.Α.449 και
2. καθορίζει τη σήμανση, συμπεριλαμβανομένων των γραμμάτων EPA, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.804 στοιχείο α).
(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
21.A.601 Πεδίο εφαρμογής
Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία για την έκδοση εξουσιοδοτήσεων ETSO, καθώς και τους κανόνες που διέπουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων ή των κατόχων των εν λόγω εξουσιοδοτήσεων.
21.A.602A Επιλεξιμότητα
Οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο παράγει ή πρόκειται να προχωρήσει σε παραγωγή ενός είδους ETSO και το οποίο έχει αποδείξει ή έχει κινήσει διαδικασίες ώστε να αποδείξει την ικανότητά του βάσει της παραγράφου 21.A.602B, είναι επιλέξιμο ως αιτών για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO.
21.A.602B Απόδειξη ικανότητας
Οιοσδήποτε υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO αποδεικνύει την ικανότητά του ως εξής:
α) όσον αφορά την παραγωγή, με την κατοχή έγκρισης φορέα παραγωγής, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με τις διαδικασίες που αναφέρονται στο τμήμα Ζ, ή μέσω της συμμόρφωσης προς τις διαδικασίες του τμήματος ΣΤ· και
β) όσον αφορά τον σχεδιασμό:
1. για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, με την κατοχή έγκρισης φορέα σχεδιασμού, η οποία έχει εκδοθεί σύμφωνα με το τμήμα Ι·
2. για όλα τα άλλα είδη, μέσω των διαδικασιών που ορίζουν τις συγκεκριμένες πρακτικές σχεδιασμού, τους πόρους και τη σειρά ενεργειών που απαιτούνται για τη συμμόρφωση προς το παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21).
21.A.603 Αίτηση
α) Η αίτηση για τη χορήγηση εξουσιοδότησης ETSO υποβάλλεται υπό μορφή και κατά τρόπο που ορίζεται από τον Οργανισμό και περιλαμβάνει μία παρουσίαση των πληροφοριών που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.605.
β) Εφόσον προβλέπεται η διενέργεια μίας σειράς τροποποιήσεων ελάσσονος σημασίας, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.611, ο αιτών αναγράφει στην αίτησή του τον βασικό αριθμό μοντέλου του είδους, καθώς και τον σχετικούς κωδικούς εξαρτημάτων τοποθετώντας κενές αγκύλες μετά από αυτόν, προκειμένου να υποδείξει ότι θα προστίθενται κατά διαστήματα πρόσθετα γράμματα ή αριθμοί τροποποίησης (ή συνδυασμοί αυτών).
21.A.604 Αδειοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος (APU)
Όσον αφορά την εξουσιοδότηση ETSO για βοηθητική μονάδα ισχύος:
α) ισχύουν οι παράγραφοι 21.A.15, 21.A.16B, 21.A.17, 21.A.20, 21.A.21, 21.A.31, 21.A.33, 21.A.44 κατά παρέκκλιση των παραγράφων 21.A.603, 21.A.606 στοιχείο γ), 21.A.610 και 21.A.615, με εξαίρεση ότι αντί πιστοποιητικού τύπου εκδίδεται εξουσιοδότηση ETSO σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.606·
β) εφαρμόζεται το τμήμα Δ ή το τμήμα Ε για την έγκριση τροποποιήσεων σχεδιασμού κατά παρέκκλιση της παραγράφου 21.A.611. Όταν χρησιμοποιείται το τμήμα Ε, εκδίδεται χωριστή εξουσιοδότηση ETSO αντί συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου·
γ) το τμήμα M εφαρμόζεται για την έγκριση του σχεδιασμού επισκευών.EL L 224/46 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.605 Απαιτήσεις δεδομένων
Ο αιτών υποβάλλει στον Οργανισμό τα ακόλουθα έγγραφα:
α) δήλωση συμμόρφωσης, η οποία πιστοποιεί ότι ο αιτών έχει εκπληρώσει τις απαιτήσεις του παρόντος τμήματος·
β) δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP)·
γ) αντίγραφο των τεχνικών δεδομένων που απαιτούνται από τη σχετική ETSΟ·
δ) το εγχειρίδιο λειτουργίας (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο λειτουργίας) που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.143 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ζ, ή το εγχειρίδιο (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο) που αναφέρεται στην παράγραφο 21.A.125A στοιχείο β) για την κατασκευή, σύμφωνα με το τμήμα ΣΤ, χωρίς την έγκριση φορέα παραγωγής·
ε) στην περίπτωση βοηθητικής μονάδας ισχύος, το εγχειρίδιο (ή παραπομπή στο εγχειρίδιο) που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.243 για την απόκτηση κατάλληλης έγκρισης φορέα παραγωγής σύμφωνα με το τμήμα Ι·
στ) για όλα τα άλλα είδη, τις διαδικασίες που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.602B στοιχείο β) σημείο 2.
21.A.606 Έκδοση εξουσιοδότησης ETSO
Ο αιτών δικαιούται να εξασφαλίσει την έκδοση εξουσιοδότησης ETSO από τον Οργανισμό εφόσον:
α) αποδείξει την ικανότητά του σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.602B, και
β) αποδείξει ότι το είδος συμμορφώνεται προς τους τεχνικούς όρους της εφαρμοστέας ΕΤSO και υποβάλει την αντίστοιχη δήλωση συμμόρφωσης·
γ) δηλώνει ρητώς ότι έχει λάβει τα κατάλληλα μέτρα προκειμένου να συμμορφωθεί προς την παράγραφο 21.A.609.
21.A.607 Προνόμια εξουσιοδότησης ETSO
Ο κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO δικαιούται να παράγει το συγκεκριμένο είδος και να επιθέτει σε αυτό την κατάλληλη σήμανση ETSO.
21.A.608 Δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP)
α) Η δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων (DDP) περιέχει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. πληροφορίες που ανταποκρίνονται στην παράγραφο 21.Α.31 στοιχεία α) και β), βάσει των οποίων προσδιορίζεται το είδος και τα πρότυπα σχεδιασμού και δοκιμών·
2. τις βαθμονομημένες επιδόσεις του είδους, κατά περίπτωση, είτε άμεσα είτε δια παραπομπής σε άλλα συμπληρωματικά έγγραφα·
3. δήλωση συμβατότητας που πιστοποιεί ότι το είδος συμμορφώνεται με την κατάλληλη ETSΟ·
4. παραπομπή σε σχετικές εκθέσεις δοκιμών·
5. παραπομπή στα κατάλληλα εγχειρίδια συντήρησης, επιθεωρήσεων και επισκευών·
6. τα επίπεδα συμμόρφωσης, εφόσον η ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών επιτρέπει διάφορα επίπεδα συμμόρφωσης·
7. κατάλογο αποδεκτών αποκλίσεων σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.610.
β) Η δήλωση σχεδιασμού και επιδόσεων κυρώνεται με την αναγραφή της ημερομηνίας και την υπογραφή του κατόχου της εξουσιοδότησης ETSO ή του εξουσιοδοτημένου αντικλήτου του.
21.A.609 Υποχρεώσεις των κατόχων εξουσιοδοτήσεων ETSO
Σύμφωνα με το παρόν τμήμα, ο κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO:
α) κατασκευάζει κάθε είδος σύμφωνα με τις διαδικασίες που προβλέπονται στο τμήμα Ζ ή στο τμήμα ΣΤ, οι οποίες διασφαλίζουν ότι κάθε ολοκληρωμένο είδος συμμορφώνεται προς τα δεδομένα σχεδιασμού του και είναι ασφαλές για εγκατάσταση·
β) συντάσσει και τηρεί ενημερωμένο φάκελο πλήρων τεχνικών δεδομένων και αρχείων, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.613, για κάθε μοντέλο του κάθε είδους για το οποίο έχει εκδοθεί εξουσιοδότηση ETSΟ·
γ) συντάσσει, τηρεί και ενημερώνει τα πρωτότυπα όλων των εγχειριδίων που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης για το είδος·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/47
δ) θέτει στη διάθεση των χρηστών του είδους και στον Οργανισμό, κατόπιν αίτησης, τα εγχειρίδια συντήρησης, επιθεωρήσεων και επισκευών που είναι απαραίτητα για τη χρήση και τη συντήρηση του είδους, καθώς και τις τροποποιήσεις των εν λόγω εγχειριδίων·
ε) τοποθετεί σήμανση σε κάθε είδος, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.807·
στ) συμμορφώνεται προς τις παραγράφους 21.A.3Α, 21.Α.3Β και 21.A.4·
ζ) εξακολουθεί να ικανοποιεί τις απαιτήσεις σχετικά με τα προσόντα που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.602Β.
21.A.610 Έγκριση για απόκλιση
α) Κάθε κατασκευαστής που ζητεί έγκριση προκειμένου να αποκλίνει από οιοδήποτε πρότυπο επιδόσεων ευρωπαϊκής οδηγίας τεχνικών προδιαγραφών, οφείλει να αποδείξει ότι τα πρότυπα από τα οποία ζητείται η απόκλιση, αντισταθμίζονται από παράγοντες ή χαρακτηριστικά σχεδιασμού που παρέχουν ισοδύναμο επίπεδο ασφαλείας.
β) Η αίτηση για έγκριση απόκλισης, συνοδευόμενη από όλα τα σχετικά στοιχεία, υποβάλλεται στον Οργανισμό.
21.A.611 Τροποποιήσεις σχεδιασμού
α) Ο κάτοχος της εξουσιοδότησης ETSO μπορεί να προβεί σε τροποποιήσεις σχεδιασμού ελάσσονος σημασίας (κάθε τροποποίηση που δεν συνιστά τροποποίηση μείζονος σημασίας) χωρίς περαιτέρω εξουσιοδότηση από τον Οργανισμό. Σε αυτή την περίπτωση, το είδος το οποίο έχει υποστεί τροποποιήσεις διατηρεί τον αρχικό αριθμό μοντέλου (οι τροποποιήσεις ελάσσονος σημασίας προσδιορίζονται μέσω των τροποποιήσεων στον κωδικό των εξαρτημάτων), ενώ ο κάτοχος διαβιβάζει στον Οργανισμό οιαδήποτε αναθεωρημένα δεδομένα που είναι απαραίτητα για τη συμμόρφωση προς την παράγραφο 21.Α.603 στοιχείο β).
β) Οιαδήποτε τροποποίηση σχεδιασμού από τον κάτοχο της εξουσιοδότησης ETSO, η οποία είναι αρκετά εκτεταμένη ώστε να απαιτεί ουσιαστικά πλήρη διερεύνηση για την εξακρίβωση της συμμόρφωσης προς μία ευρωπαϊκή οδηγία τεχνικών προδιαγραφών, συνιστά τροποποίηση μείζονος σημασίας. Πριν από την εκτέλεση της εν λόγω τροποποίησης, ο κάτοχος ορίζει νέα ονομασία τύπου ή μοντέλου για το είδος και υποβάλλει αίτηση για τη χορήγηση νέας εξουσιοδότησης, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.603.
γ) Καμία τροποποίηση σχεδιασμού από οιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, εκτός του κατόχου της εξουσιοδότησης ETSO που υπέβαλε τη δήλωση συμβατότητας για το είδος, δεν είναι επιλέξιμη για έγκριση σύμφωνα με το παρόν τμήμα ΙΕ, εκτός εάν το πρόσωπο που ζητεί την έγκριση υποβάλει αίτηση σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.603 για χωριστή εξουσιοδότηση ETSO.
21.A.613 Τήρηση αρχείων
Πέραν των απαιτήσεων τήρησης αρχείων οι οποίες είναι οι ενδεδειγμένες για το σύστημα ποιότητας ή σχετίζονται με αυτό, όλες οι σχετικές πληροφορίες σχεδιασμού, τα σχέδια και οι εκθέσεις δοκιμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης για το είδος το οποίο υποβάλλεται σε δοκιμή, τίθενται στη διάθεση του Οργανισμού και φυλάσσονται με σκοπό να παρέχουν τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη διασφάλιση της διαρκούς αξιοπλοΐας του είδους και του προϊόντος το οποίο διαθέτει πιστοποιητικό τύπου και στο οποίο είναι τοποθετημένο το είδος.
21.A.615 Επιθεώρηση από τον Οργανισμό
Κατόπιν αίτησης του Οργανισμού, κάθε αιτών ή κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO για ένα είδος παρέχει στον Οργανισμό τη δυνατότητα:
α) να παρίσταται σε οιαδήποτε δοκιμή·
β) να επιθεωρεί τους φακέλους τεχνικών δεδομένων του εν λόγω είδους.
21.A.619 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Η εξουσιοδότηση ETSO εκδίδεται με απεριόριστη διάρκεια ισχύος. Παραμένει σε ισχύ, εκτός εάν:
1. οι όροι για τη χορήγηση της εξουσιοδότησης ETSO δεν τηρούνται πλέον· ή
2. ο κάτοχος δεν εκπληρώνει πλέον τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 21.Α.609· ή
3. η λειτουργία του είδους εγκυμονεί αποδεδειγμένα ανεπίτρεπτους κινδύνους· ή
4. η εξουσιοδότηση έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης σύμφωνα με τις ισχύουσες διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
β) Σε περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, το πιστοποιητικό επιστρέφεται στον Οργανισμό.EL L 224/48 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.A.621 Δυνατότητα μεταβίβασης
Εκτός από την περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας του κατόχου, η οποία θεωρείται ως σημαντική τροποποίηση και πρέπει συνεπώς να συμμορφώνεται προς τις παραγράφους 21.Α.147 και 21.Α.247, κατά περίπτωση, η εξουσιοδότηση ETSO που εκδίδεται σύμφωνα με το παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21) δεν μεταβιβάζεται.
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
21.A.701 Πεδίο εφαρμογής
α) Πτητικές άδειες εκδίδονται σύμφωνα με το παρόν τμήμα για αεροσκάφη, τα οποία δεν πληρούν, ή δεν έχει αποδειχτεί ότι πληρούν, τις ισχύουσες προδιαγραφές αξιοπλοΐας αλλά είναι εντούτοις ικανά να εκτελούν ασφαλή πτήση υπό καθορισμένες συνθήκες και για τους ακόλουθους σκοπούς:
1. ανάπτυξη·
2. απόδειξη της συμμόρφωσης με κανονισμούς ή προδιαγραφές πιστοποίησης·
3. εκπαίδευση πληρωμάτων φορέων σχεδιασμού ή παραγωγής·
4. δοκιμαστικές πτήσεις αεροσκαφών νέας παραγωγής·
5. πτήση αεροσκάφους υπό παραγωγή στον εναέριο χώρο μεταξύ των εγκαταστάσεων παραγωγής·
6. πτήση για την αποδοχή του αεροσκάφους από πελάτες·
7. παράδοση ή εξαγωγή αεροσκάφους·
8. πτήση για την αποδοχή του αεροσκάφους από την αρμόδια αεροναυτική αρχή·
9. μελέτη αγοράς, καθώς και εκπαίδευση του πληρώματος του πελάτη·
10. εκθέσεις και αεροπορικές επιδείξεις·
11. πτήση του αεροσκάφους με προορισμό εγκατάσταση όπου θα υποβληθεί σε εργασίες συντήρησης ή θα εξετασθεί η αξιοπλοΐα του ή θα τεθεί σε υπόστεγο·
12. πτήση του αεροσκάφους με βάρος άνω του μέγιστου πιστοποιημένου βάρους απογείωσης για πτήση πέραν της κανονικής του εμβέλειας επάνω από ύδατα, ή επάνω από εδάφη όπου δεν υπάρχουν εγκαταστάσεις προσγείωσης ή δεν διατίθενται κατάλληλα καύσιμα·
13. κατάρριψη επιδόσεων, αεροπορικοί αγώνες ή παρόμοιοι διαγωνισμοί·
14. ήδη ιπτάμενα αεροσκάφη που πληρούν τις εφαρμοστέες απαιτήσεις αξιοπλοΐας πριν διαπιστωθεί η συμμόρφωσή τους προς τις περιβαλλοντικές απαιτήσεις·
15. μη εμπορική πτητική δραστηριότητα μεμονωμένων μη σύνθετων αεροσκαφών ή τύπων, για τα οποία δεν χρειάζεται πιστοποιητικό αξιοπλοΐας ή περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας.
β) Το παρόν τμήμα ορίζει τη διαδικασία έκδοσης πτητικής αδείας και έγκρισης των σχετικών συνθηκών πτήσης, και ορίζει επίσης τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των αιτούντων και των κατόχων των εν λόγω πτητικών αδειών και εγκρίσεων συνθηκών πτήσης.
21.A.703 Επιλεξιμότητα
α) Οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο κρίνεται επιλέξιμο να υποβάλει αίτηση πτητικής αδείας εξαιρουμένης της πτητικής αδείας για τους σκοπούς της παραγράφου 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15, για την οποία απαιτείται ο υποψήφιος να είναι και κάτοχος.
β) Οιοδήποτε ή νομικό πρόσωπο είναι επιλέξιμο ως αιτών για την έγκριση των συνθηκών πτήσης.
21.A.705 Αρμόδια αρχή
Με την επιφύλαξη της παραγράφου 21.1 του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21), για τον σκοπό του παρόντος παραρτήματος, ως «αρμόδια αρχή» νοείται:
α) η αρχή που καθορίζεται από το κράτος μέλος νηολόγησης, ή
β) για τα μη νηολογημένα αεροσκάφη, η αρχή την οποία έχει ορίσει το κράτος μέλος που καθόρισε τα σήματα αναγνώρισης.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/49
21.A.707 Αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.703 και όταν δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα το προνόμιο έκδοσης πτητικής αδείας, υποβάλλεται αίτηση για χορήγηση πτητικής άδειας στην αρμόδια αρχή με τη μορφή και τον τρόπο που έχει ορίσει η εν λόγω αρχή.
β) Σε κάθε αίτηση για τη χορήγηση πτητικής άδειας αναφέρονται:
1. ο (οι) σκοπός(-οί) της πτήσης(-εων), σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.701·
2. οι τρόποι με τους οποίους το αεροσκάφος δεν είναι σύμφωνο με τις ισχύουσες απαιτήσεις αξιοπλοΐας·
3. οι εγκεκριμένες συνθήκες πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710.
γ) Εφόσον δεν έχουν εγκριθεί οι συνθήκες πτήσης μέχρι την υποβολή της αίτησης για τη χορήγηση πτητικής αδείας, υποβάλλεται αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.709.
21.A.708 Συνθήκες πτήσης
Οι συνθήκες πτήσης περιλαμβάνουν:
α) τη (τις) διαμόρφωση(-εις) για την οποία (τις οποίες) ζητείται πτητική άδεια·
β) κάθε προϋπόθεση ή περιορισμό απαραίτητο για την ασφαλή λειτουργία του αεροσκάφους, όπου περιλαμβάνεται:
1. οι απαιτούμενοι όροι ή περιορισμοί για διαδρομές ή εναέριο χώρο, ή και τα δύο, για την (τις) πτήση(-εις)·
2. οι απαιτούμενοι όροι ή περιορισμοί για το ιπτάμενο πλήρωμα του αεροσκάφους·
3. οι περιορισμοί για τη μεταφορά ατόμων εκτός του ιπτάμενου πληρώματος·
4. οι απαιτούμενοι επιχειρησιακοί περιορισμοί, ειδικές διαδικασίες ή τεχνικές προϋποθέσεις·
5. το ειδικό πρόγραμμα δοκιμαστικής πτήσης (κατά περίπτωση)·
6. οι ειδικές ρυθμίσεις διαρκούς αξιοπλοΐας, καθώς και οι οδηγίες και το σύστημα συντήρησης με βάση τις οποίες θα εκτελεσθούν·
γ) τεκμηρίωση ότι το αεροσκάφος μπορεί να εκτελέσει ασφαλή πτήση με βάση τους όρους ή τους περιορισμούς του στοιχείου β)·
δ) τη μέθοδο που χρησιμοποιείται για να ελέγχεται η διαμόρφωση του αεροσκάφους, έτσι ώστε να πληροί πάντοτε τους καθορισμένους όρους.
21.A.709 Αίτηση για έγκριση των συνθηκών πτήσης
α) Σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.707 στοιχείο γ) και όταν δεν έχει χορηγηθεί στον αιτούντα το προνόμιο έγκρισης των συνθηκών πτήσης, υποβάλλεται αίτηση για έγκριση συνθηκών πτήσης:
1. όταν η έγκριση των συνθηκών πτήσης συνδέεται με την ασφάλεια σχεδιασμού, στον οργανισμό με τη μορφή και τον τρόπο που ορίζει αυτός· ή
2. όταν η έγκριση των συνθηκών πτήσης δεν συνδέεται με την ασφάλεια σχεδιασμού, στην αρμόδια αρχή με τη μορφή και τον τρόπο που ορίζει αυτή.
β) Σε κάθε αίτηση για τη χορήγηση πτητικής άδειας αναφέρονται:
1. οι προτεινόμενες συνθήκες πτήσης·
2. η τεκμηρίωση προς υποστήριξη των συνθηκών αυτών· και
3. δήλωση ότι το αεροσκάφος μπορεί να εκτελέσει ασφαλή πτήση με βάση τους όρους ή τους περιορισμούς της παραγράφου 21.A.708 στοιχείο β).
21.A.710 Έγκριση προϋποθέσεων πτήσης
α) Όταν η έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης συνδέεται με την ασφάλεια σχεδιασμού, οι προϋποθέσεις πτήσης εγκρίνονται από:
1. τον Οργανισμό· ή
2. δεόντως εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 6.EL L 224/50 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
β) Όταν η έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης συνδέεται με την ασφάλεια σχεδιασμού, οι συνθήκες πτήσης εγκρίνονται από την αρμόδια αρχή, ή τον δεόντως εγκεκριμένο φορέα σχεδιασμού, που θα εκδώσει και την πτητική άδεια.
γ) Πριν από την έγκριση των προϋποθέσεων πτήσης, ο οργανισμός, η αρμόδια αρχή ή ο εγκεκριμένος φορέας πρέπει να διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι ικανό να εκτελεί ασφαλώς πτήση με βάση τους καθορισμένους όρους και περιορισμούς. Ο οργανισμός ή η αρμόδια αρχή μπορεί να διενεργήσει ή να ζητήσει από τον αιτούντα να διενεργήσει κάθε αναγκαία επιθεώρηση ή δοκιμή προς τον σκοπό αυτό.
21.A.711 Έκδοση πτητικής αδείας
α) Επιτρέπεται η έκδοση πτητικής αδείας (έντυπο 20α του EASA, βλέπε προσάρτημα III) από την αρμόδια αρχή υπό τους όρους της παραγράφου 21.B.525.
β) Δεόντως εγκεκριμένος φορέας σχεδιασμού επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα IV) με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.263 στοιχείο γ) σημείο 7, εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710.
γ) Δεόντως εγκεκριμένος φορέας παραγωγής επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα IV) με βάση το προνόμιο της παραγράφου 21.A.163 στοιχείο ε), εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710.
δ) Δεόντως εγκεκριμένος φορέας διαχείρισης της διαρκούς αξιοπλοΐας επιτρέπεται να εκδώσει πτητική άδεια (έντυπο 20β του EASA, βλέπε προσάρτημα IV) με βάση το προνόμιο της παραγράφου M.A.711 του παρατήματος I (μέρος M) του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003 της Επιτροπής ( 1 ), εφόσον οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.708 εγκριθούν σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710.
ε) Στην πτητική άδεια προσδιορίζεται ο σκοπός και κάθε όρος ή περιορισμός εγκεκριμένος σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710.
στ) Για άδειες εκδιδόμενες βάσει των στοιχείων β), γ) ή δ), υποβάλλεται στην αρμόδια αρχή αντίγραφο της πτητικής αδείας και των σχετικών προϋποθέσεων πτήσης, το συντομότερο δυνατόν και το αργότερο εντός 3 ημερών.
ζ) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι πτητική άδεια, την οποία έχει εκδώσει φορέας σύμφωνα με τα στοιχεία β), γ) ή δ), δεν πληροί οποιονδήποτε από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 21.A.723 στοιχείο α), ο εν λόγω φορέας προβαίνει σε ανάκληση της πτητικής αδείας και ενημερώνει αμέσως την αρμόδια αρχή.
21.A.713 Αλλαγές
α) Κάθε αλλαγή, η οποία ακυρώνει τις συνθήκες πτήσης ή τη σχετική τεκμηρίωση που ορίζονται στην πτητική άδεια, εγκρίνεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710. Εφόσον χρειάζεται, η αίτηση υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.709.
β) Κάθε αλλαγή, η οποία επηρεάζει το περιεχόμενο της πτητικής αδείας, συνεπάγεται την έκδοση νέας πτητικής αδείας σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.711.
21.A.715 Γλώσσα
Τα εγχειρίδια, οι πινακίδες, οι κατάλογοι και οι σημάνσεις οργάνων, καθώς και οι λοιπές αναγκαίες πληροφορίες που απαιτούνται από τις ισχύουσες προδιαγραφές πιστοποίησης, συντάσσονται σε μία ή περισσότερες από τις επίσημες γλώσσες της Ένωσης που είναι αποδεκτές από την αρμόδια αρχή.
21.A.719 Δυνατότητα μεταβίβασης
α) Οι πτητικές άδειες δεν μεταβιβάζονται.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), όταν πρόκειται για πτητική άδεια που εκδίδεται για τον σκοπό της παραγράφου 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15, σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας αεροσκάφους, η πτητική άδεια μεταβιβάζεται μαζί με το αεροσκάφος, με την προϋπόθεση ότι το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο, ή η άδεια εκδίδεται μόνο κατόπιν ρητής συγκατάθεσης της αρμόδιας αρχής του κράτους μέλους νηολόγησης στο οποίο μεταβιβάζεται.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/51
( 1 ) ΕΕ L 315 της 28.11.2003, σ. 1.
21.A.721 Επιθεωρήσεις
Ο κάτοχος πτητικής αδείας, ή ο αιτών, παρέχει πρόσβαση στο αεροσκάφος εφόσον τη ζητήσει η αρμόδια αρχή.
21.A.723 Διάρκεια ισχύος και συνεχής ισχύς
α) Πτητική άδεια εκδίδεται για 12 μήνες κατ’ ανώτατο όριο και εξακολουθεί να ισχύει εφόσον:
1. τηρούνται οι σχετικοί όροι και περιορισμοί της παραγράφου 21.A.711 στοιχείο ε) που αφορούν την πτητική άδεια·
2. η πτητική άδεια δεν έχει αποτελέσει αντικείμενο παραίτησης ή ανάκλησης·
3. το αεροσκάφος παραμένει στο ίδιο νηολόγιο.
β) Κατά παρέκκλιση του στοιχείου α), μια άδεια που εκδίδεται για τον σκοπό της παραγράφου 21.A.701 στοιχείο α) σημείο 15 μπορεί να είναι αορίστου διαρκείας.
γ) Στην περίπτωση παραίτησης ή ανάκλησης, η πτητική άδεια επιστρέφεται στην αρμόδια αρχή.
21.A.725 Ανανέωση πτητικής αδείας
Η ανανέωση πτητικής αδείας διεκπεραιώνεται ως αλλαγή σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.713.
21.A.727 Υποχρεώσεις του κατόχου πτητικής αδείας
Ο κάτοχος πτητικής αδείας εξασφαλίζει ότι πληρούνται και διατηρούνται όλοι οι όροι και περιορισμοί που συνδέονται με την πτητική άδεια.
21.A.729 Τήρηση αρχείων
α) Ο κάτοχος της πτητικής αδείας τηρεί στη διάθεση του οργανισμού και της αρμόδιας αρχής όλα τα έγγραφα που προσκομίζει προς απόδειξη και αιτιολόγηση των συνθηκών πτήσης και τα φυλάσσει, έτσι ώστε να παρέχει τις πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.
β) Όλα τα έγγραφα που συνδέονται με την έκδοση πτητικών αδειών με βάση το προνόμιο των εγκεκριμένων οργανισμών, συμπεριλαμβανομένων των αρχείων επιθεώρησης, των εγγράφων υποστήριξης της έγκρισης των συνθηκών πτήσης και της ίδιας της πτητικής αδείας, τηρούνται από τον αντίστοιχο εγκεκριμένο φορέα στη διάθεση του οργανισμού ή της αρμόδιας αρχής και φυλάσσονται, έτσι ώστε να παρέχονται οι πληροφορίες που είναι αναγκαίες για να εξασφαλίζεται η διαρκής αξιοπλοΐα του αεροσκάφους.
ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
21.A.801 Προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων
α) Ο προσδιορισμός της ταυτότητας των προϊόντων περιλαμβάνει τουλάχιστον τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. το όνομα του κατασκευαστή,
2. την ονομασία του προϊόντος,
3. τον αριθμό σειράς του κατασκευαστή,
4. κάθε άλλη πληροφορία που ο Οργανισμός θεωρεί κατάλληλη.
β) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει ένα αεροσκάφος ή κινητήρα σύμφωνα με το τμήμα Ζ ή το τμήμα ΣΤ προσδιορίζει το εν λόγω αεροσκάφος ή τον κινητήρα μέσω πυρίμαχης πινακίδας, η οποία φέρει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α) χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταλλογραφίας, αποτύπωσης, χάραξης ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο πυρίμαχης σήμανσης. Η πινακίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας ασφαλίζεται έτσι ώστε να είναι προσιτή και ευανάγνωστη και να μην υφίσταται κίνδυνος παραμόρφωσης ή αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, ή απώλειας ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.
γ) Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που κατασκευάζει έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα σύμφωνα με το τμήμα Ζ ή το τμήμα ΣΤ, καθορίζει τα στοιχεία ταυτότητας του προϊόντος του μέσω πινακίδας, αποτύπωσης, χάραξης, μεταλλογραφίας ή άλλης εγκεκριμένης μεθόδου πυρίμαχου προσδιορισμού στοιχείων ταυτότητας, η οποία τοποθετείται σε μη κρίσιμη επιφάνεια ενός από τα παραπάνω, και περιέχει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α)· παράλληλα φροντίζει να μειώνει τις πιθανότητες παραμόρφωσης ή η αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας ή απώλειας, ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.EL L 224/52 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
δ) Όσον αφορά τα επανδρωμένα αερόστατα, η πινακίδα προσδιορισμού των στοιχείων ταυτότητας που ορίζεται στο στοιχείο β) τοποθετείται με ασφάλεια στο περίβλημα του αερόστατου και, ει δυνατόν, σε θέση τέτοια ώστε να είναι αναγνώσιμη από τον χρήστη όταν το αερόστατο πληρούται με αέρα. Επιπλέον, το καλάθι, το συγκρότημα του πλαισίου φόρτωσης και κάθε μηχανισμός παραγωγής θερμότητας φέρουν μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση με το όνομα του κατασκευαστή, τον κωδικό εξαρτήματος, ή ισοδύναμο, και τον αριθμό σειράς, ή ισοδύναμο.
21.A.803 Χειρισμός των στοιχείων ταυτοποίησης
α) Απαγορεύεται η αφαίρεση, η τροποποίηση ή η τοποθέτηση των πληροφοριών προσδιορισμού ταυτότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.801 στοιχείο α) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα, ή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.807 στοιχείο α) σε βοηθητική μονάδα ισχύος, χωρίς την έγκριση του Οργανισμού.
β) Απαγορεύεται η αφαίρεση ή η εγκατάσταση οιασδήποτε πινακίδας ταυτότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.801, ή στην παράγραφο 21.Α.807 για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, χωρίς την έγκριση του Οργανισμού.
γ) Κατά παρέκκλιση των στοιχείων α) και β), τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που εκτελούν εργασίες συντήρησης σύμφωνα με τους ισχύοντες σχετικούς εκτελεστικούς κανόνες μπορούν, εφαρμόζοντας μεθόδους, τεχνικές και πρακτικές που ορίζονται από τον Οργανισμό:
1. να αφαιρούν, να τροποποιούν ή να τοποθετούν τις πληροφορίες προσδιορισμού ταυτότητας που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.801, στοιχείο α) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα, ή τις πληροφορίες που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.807 στοιχείο α) σε βοηθητική μονάδα ισχύος· ή
2. να αφαιρούν την πινακίδα ταυτότητας που αναφέρεται στην παράγραφο 21.Α.801, ή στην παράγραφο 21.Α.807 για τις βοηθητικές μονάδες ισχύος, εφόσον κρίνεται αναγκαίο κατά τη διάρκεια των εργασιών συντήρησης.
δ) Δεν επιτρέπεται η τοποθέτηση πινακίδας προσδιορισμού στοιχείων ταυτότητας που αφαιρέθηκε σύμφωνα με το στοιχείο γ) σημείο 2) σε οιοδήποτε αεροσκάφος, κινητήρα, έλικα, πτερύγιο έλικα ή πλήμνη έλικα εκτός από αυτό από το οποίο αφαιρέθηκε.
21.A.804 Προσδιορισμός εξαρτημάτων και εξοπλισμού
α) Κάθε εξάρτημα ή εξοπλισμός φέρει μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση με:
1. το όνομα, εμπορικό σήμα ή σύμβολο αναγνώρισης του κατασκευαστή με τρόπο συγκρίσιμο με τα εφαρμοστέα δεδομένα σχεδιασμού· και
2. τον κωδικό εξαρτήματος, όπως ορίζεται στα εφαρμοστέα δεδομένα σχεδιασμού· και
3. τα γράμματα EPA για εξαρτήματα ή εξοπλισμό που παράγονται σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού των οποίων ο κύριος δεν είναι ο κάτοχος του πιστοποιητικού τύπου του σχετικού προϊόντος, με εξαίρεση τα είδη ETSO.
β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), εφόσον ο Οργανισμός συμφωνεί ότι ένα εξάρτημα ή εξοπλισμός είναι πολύ μικρός ή δεν είναι πρακτικά δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να σημανθεί το εξάρτημα ή ο εξοπλισμός με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο α), το έγγραφο εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία που συνοδεύει το εξάρτημα ή τον εξοπλισμό ή η συσκευασία του περιλαμβάνει τις πληροφορίες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν με σήμανση επί του μέρους.
21.A.805 Προσδιορισμός κρίσιμων εξαρτημάτων
Επιπλέον των απαιτήσεων που ορίζονται στην παράγραφο 21.Α.804, κάθε κατασκευαστής εξαρτήματος το οποίο πρόκειται να τοποθετηθεί σε προϊόν που διαθέτει πιστοποιητικό τύπου και έχει χαρακτηριστεί ως κρίσιμο εξάρτημα, τοποθετεί μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση στο εν λόγω εξάρτημα συνοδευόμενη από τον κωδικό εξαρτήματος και τον αριθμό σειράς.
21.A.807 Προσδιορισμός ειδών ETSO
α) Κάθε κάτοχος εξουσιοδότησης ETSO σύμφωνα με το τμήμα ΙΕ τοποθετεί μόνιμη και ευανάγνωστη σήμανση σε κάθε είδος με τις ακόλουθες πληροφορίες:
1. το όνομα και τη διεύθυνση του κατασκευαστή,
2. το όνομα, τον τύπο, τον κωδικό εξαρτήματος ή την ονομασία του μοντέλου του είδους,
3. τον αριθμό σειράς ή την ημερομηνία κατασκευής του είδους, ή και τα δύο και
4. τον σχετικό αριθμό ETSO.
β) Κατά παρέκκλιση από το στοιχείο α), εφόσον ο Οργανισμός συμφωνεί ότι ένα εξάρτημα είναι πολύ μικρό ή δεν είναι πρακτικά δυνατόν, για οποιονδήποτε λόγο, να σημανθεί το εξάρτημα με οποιαδήποτε από τις πληροφορίες που απαιτούνται από το στοιχείο α), το έγγραφο εγκεκριμένης διάθεσης σε υπηρεσία που συνοδεύει το εξάρτημα ή η συσκευασία του περιλαμβάνει τις πληροφορίες που δεν μπορούν να τοποθετηθούν με σήμανση επί του εξαρτήματος.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/53
γ) Κάθε πρόσωπο που κατασκευάζει μία βοηθητική μονάδα ισχύος σύμφωνα με το τμήμα Ζ ή το τμήμα ΣΤ προσδιορίζει την εν λόγω βοηθητική μονάδα ισχύος μέσω πυρίμαχης πινακίδας, η οποία φέρει τις πληροφορίες που καθορίζονται στο στοιχείο α) χρησιμοποιώντας μεθόδους μεταλλογραφίας, αποτύπωσης, χάραξης ή άλλη εγκεκριμένη μέθοδο πυρίμαχης σήμανσης. Η πινακίδα που φέρει τα στοιχεία ταυτότητας ασφαλίζεται έτσι ώστε να είναι προσιτή και ευανάγνωστη και να μην υφίσταται κίνδυνος παραμόρφωσης ή αφαίρεσής της κατά τη διάρκεια κανονικής λειτουργίας, ή απώλειας ή καταστροφής της σε περίπτωση ατυχήματος.
ΕΝΟΤΗΤΑ B
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΡΜΟΔΙΕΣ ΑΡΧΕΣ
ΤΜΗΜΑ A — ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
21.B.5 Πεδίο εφαρμογής
α) Η παρούσα ενότητα ορίζει τη διαδικασία που πρέπει να ακολουθείται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους κατά την άσκηση των καθηκόντων και των αρμοδιοτήτων της σε σχέση με την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων που αναφέρονται στο παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21).
β) Ο Οργανισμός καταρτίζει σύμφωνα με το άρθρο 19 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008 προδιαγραφές πιστοποίησης και υλικό καθοδήγησης προκειμένου να συνδράμει τα κράτη μέλη στην εφαρμογή της παρούσας ενότητας.
21.B.20 Υποχρεώσεις της αρμόδιας αρχής
Κάθε αρμόδια αρχή κράτους μέλους είναι υπεύθυνη για την εφαρμογή των τμημάτων ΣΤ, Ζ, Η, Θ και ΙΣΤ της ενότητας Α αποκλειστικά από αιτούντες, ή κατόχους, των οποίων η έδρα δραστηριοτήτων βρίσκεται εντός της επικράτειάς του.
21.B.25 Απαιτήσεις για την οργάνωση της αρμόδιας αρχής
α) Γενικά:
Το κράτος μέλος ορίζει μια αρμόδια αρχή με επιμέρους καθήκοντα για την εφαρμογή των τμημάτων ΣΤ, Ζ, Η, Θ και ΙΣΤ της ενότητας Α με γραπτές διαδικασίες, οργανωτική δομή και προσωπικό.
β) Πόροι:
1. το προσωπικό πρέπει να επαρκεί για την εκτέλεση των καθηκόντων που του ανατίθενται·
2. η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διορίζει έναν διευθυντή, ή διευθυντές, οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για την εκτέλεση των σχετικών καθηκόντων στο πλαίσιο της αρχής, συμπεριλαμβανομένης της επικοινωνίας με τον Οργανισμό και με άλλες εθνικές αρχές, κατά περίπτωση.
γ) Προσόντα και κατάρτιση:
Το σύνολο του προσωπικού πρέπει να διαθέτει τα κατάλληλα προσόντα και να έχει επαρκείς γνώσεις, εμπειρία και κατάρτιση για την εκτέλεση της εργασίας που του ανατίθεται.
21.B.30 Γραπτές διαδικασίες
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους θεσπίζει γραπτές διαδικασίες για την περιγραφή της οργάνωσης, των μέσων και των μεθόδων της με στόχο την ικανοποίηση των απαιτήσεων του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21). Οι διαδικασίες πρέπει να ενημερώνονται και να λειτουργούν ως τα βασικά έγγραφα εργασίας στο πλαίσιο της αρχής για όλες τις σχετικές δραστηριότητες.
β) Ένα αντίγραφο των διαδικασιών και των τροποποιήσεών τους διατίθεται στον Οργανισμό.
21.B.35 Τροποποιήσεις στην οργάνωση και τις διαδικασίες
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωστοποιεί στον Οργανισμό οιαδήποτε σημαντική τροποποίηση στην οργάνωση και στις γραπτές διαδικασίες της.
β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους οφείλει να ενημερώνει εγκαίρως τις γραπτές διαδικασίες της για κάθε τροποποίηση στους κανονισμούς ώστε να διασφαλίζεται η αποτελεσματική εφαρμογή.EL L 224/54 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.B.40 Επίλυση διαφορών
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους, στο πλαίσιο των γραπτών διαδικασιών οργάνωσής της, θεσπίζει μία διαδικασία για την επίλυση διαφορών.
β) Σε περίπτωση μη επιλύσιμης διαφοράς μεταξύ των αρμόδιων αρχών των κρατών μελών, αποτελεί ευθύνη των διευθυντών, όπως ορίζονται στην παράγραφο 21.Β.25 στοιχείο β) σημείο 2, να θέσουν το ζήτημα ενώπιον του Οργανισμού για διαμεσολάβηση.
21.B.45 Υποβολή αναφορών/συντονισμός
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους διασφαλίζει τον συντονισμό, κατά περίπτωση, με άλλες σχετικές ομάδες πιστοποίησης, έρευνας, έγκρισης ή εξουσιοδότησης της ίδιας της αρχής, άλλων κρατών μελών και του Οργανισμού προκειμένου να διασφαλιστεί η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με την ασφάλεια των προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού.
β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους γνωστοποιεί στον Οργανισμό τυχόν δυσκολίες που εμφανίζονται κατά την εφαρμογή του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21).
21.B.55 Τήρηση αρχείων
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους τηρεί ή παρέχει πρόσβαση σε κατάλληλα αρχεία των πιστοποιητικών, εγκρίσεων και εξουσιοδοτήσεων που έχει χορηγήσει σύμφωνα με τους αντίστοιχους εθνικούς κανονισμούς· η ευθύνη για τα εν λόγω αρχεία μεταβιβάζεται στον Οργανισμό, εφόσον τα εν λόγω αρχεία δεν έχουν μεταβιβαστεί στον Οργανισμό.
21.B.60 Οδηγίες αξιοπλοΐας
Όταν η αρμόδια αρχή ενός κράτους μέλους λαμβάνει μια οδηγία περί αξιοπλοΐας από αρμόδια αρχή τρίτου κράτους, η εν λόγω οδηγία αξιοπλοΐας διαβιβάζεται στον Οργανισμό προς διάδοση σύμφωνα με το άρθρο 20 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 216/2008.
ΤΜΗΜΑ Β — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
(ΤΜΗΜΑ Γ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ Δ — ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
ΤΜΗΜΑ Ε — ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΤΥΠΟΥ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
ΤΜΗΜΑ ΣΤ — ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΧΩΡΙΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.B.120 Έρευνα
α) Η αρμόδια αρχή διορίζει μία ομάδα έρευνας για κάθε αιτούντα ή κάτοχο εγγράφου συμφωνίας για την εκτέλεση όλων των εργασιών που σχετίζονται με το εν λόγω έγγραφο συμφωνίας· η ομάδα έρευνας αποτελείται από έναν επικεφαλής που διευθύνει και καθοδηγεί την ομάδα και, εφόσον είναι απαραίτητο, από ένα ή περισσότερα μέλη. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρεται στον διευθυντή που είναι αρμόδιος για τη δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.Β.25 στοιχείο β) σημείο 2.
β) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο εγγράφου συμφωνίας προκειμένου να αιτιολογήσει συστάσεις για έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/55
γ) Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται διαδικασίες έρευνας για τους αιτούντες ή κατόχους εγγράφου συμφωνίας ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων,
2. καθορισμός της ομάδας έρευνας,
3. προετοιμασία και σχεδιασμός της έρευνας,
4. αξιολόγηση της τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο, διαδικασίες κ.λπ.),
5. έλεγχος και επιθεώρηση,
6. παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών, και
7. σύσταση για έκδοση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας.
21.B.125 Πορίσματα
α) Εφόσον με έλεγχο ή άλλο τρόπο η αρμόδια αρχή διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν μη συμμόρφωση του κατόχου εγγράφου συμφωνίας προς τις σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α του παρόντος παραρτήματος, το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.125Β στοιχείο α).
β) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα εξής μέτρα:
1. στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος πρώτου επιπέδου, το έγγραφο συμφωνίας, έως ότου ο φορέας ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·
2. για πόρισμα δεύτερου επιπέδου, η αρμόδια αρχή χορηγεί χρονικό διάστημα για την λήψη διορθωτικών μέτρων ανάλογο με τη φύση του πορίσματος, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο τέλος αυτής της περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, εφόσον κρίνει ότι είναι ικανοποιητικό το σχέδιο διορθωτικών μέτρων του φορέα·
γ) Η αρμόδια αρχή προχωρεί σε ολική ή μερική αναστολή του εγγράφου συμφωνίας εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορηγήθηκε.
21.B.130 Έκδοση εγγράφου συμφωνίας
α) Εφόσον διαπιστώσει τη συμμόρφωση του κατασκευαστή με τις σχετικές απαιτήσεις του τμήματος ΣΤ, ενότητα Α, η αρμόδια αρχή εκδίδει έγγραφο συμφωνίας σχετικά με την απόδειξη της συμμόρφωσης μεμονωμένων προϊόντων, εξαρτημάτων και εξοπλισμού (Έντυπο 65 του EASA, βλέπε προσάρτημα XI) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
β) Το έγγραφο συμφωνίας αναφέρει το πεδίο εφαρμογής της συμφωνίας, μία ημερομηνία λήξης και, κατά περίπτωση, τους ισχύοντες περιορισμούς σχετικά με την εξουσιοδότηση.
γ) Η διάρκεια ισχύος του εγγράφου συμφωνίας δεν υπερβαίνει το έτος.
21.B.135 Διατήρηση του εγγράφου συμφωνίας
Η αρμόδια αρχή διατηρεί το έγγραφο συμφωνίας εφόσον:
α) ο κατασκευαστής χρησιμοποιεί δεόντως το Έντυπο 52 του EASA (βλέπε προσάρτημα VIII) ως δήλωση συμβατότητας για πλήρες αεροσκάφος και το Έντυπο 1 του ΕΑSA (βλέπε προσάρτημα I) για προϊόντα εκτός των πλήρων αεροσκαφών, εξαρτήματα και εξοπλισμό· και
β) οι επιθεωρήσεις που διενήργησε η αρμόδια αρχή πριν από την επικύρωση του Εντύπου 52 του EASA (βλέπε προσάρτημα VIII) ή του Εντύπου 1 του EASA (βλέπε προσάρτημα I), σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.130 στοιχείο γ), δεν αποκάλυψαν στοιχεία μη συμμόρφωσης προς τις απαιτήσεις ή τις διαδικασίες που περιέχονται στο εγχειρίδιο που παρέχεται από τον κατασκευαστή, ή μη συμμόρφωσης των αντίστοιχων προϊόντων, εξαρτημάτων ή εξοπλισμού. Στο πλαίσιο των επιθεωρήσεων αυτών ελέγχεται τουλάχιστον εάν:
1. Η συμφωνία καλύπτει το υπό επικύρωση προϊόν, εξάρτημα ή εξοπλισμό, και παραμένει σε ισχύ.
2. Το εγχειρίδιο που περιγράφεται στην παράγραφο 21.A.125A στοιχείο β) και το καθεστώς τροποποίησής του που αναφέρεται στο έγγραφο συμφωνίας χρησιμοποιείται ως βασικό έγγραφο εργασίας από τον κατασκευαστή. Σε αντίθετη περίπτωση, η επιθεώρηση διακόπτεται και τα πιστοποιητικά διάθεσης σε υπηρεσία δεν επικυρώνονται.EL L 224/56 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
3. Η παραγωγή πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο έγγραφο συμφωνίας και ολοκληρώθηκε επιτυχώς.
4. Οι επιθεωρήσεις και οι δοκιμές (συμπεριλαμβανομένων των πτητικών δοκιμών, κατά περίπτωση), σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.130 στοιχείο β) σημεία 2 και/ή 3, διενεργήθηκαν σύμφωνα με τους όρους που προβλέπονται στο έγγραφο συμφωνίας και ολοκληρώθηκαν επιτυχώς.
5. Οι επιθεωρήσεις της αρμόδιας αρχής που περιγράφονται ή αναφέρονται στο έγγραφο συμφωνίας διενεργήθηκαν και κρίθηκαν αποδεκτές.
6. Η δήλωση συμβατότητας είναι σύμφωνη με την παράγραφο 21.A.130 και οι παρεχόμενες πληροφορίες δεν δημιουργούν προσκόμματα στην επικύρωσή της, και
γ) Δεν έχει επέλθει η ημερομηνία λήξης του εγγράφου συμφωνίας.
21.B.140 Τροποποίηση εγγράφου συμφωνίας
α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί έρευνα, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.120 για κάθε τροποποίηση του εγγράφου συμφωνίας.
β) Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις της ενότητας Α τμήμα ΣΤ, τροποποιεί αναλόγως το έγγραφο συμφωνίας.
21.B.145 Περιορισμός, αναστολή και ανάκληση εγγράφου συμφωνίας
α) Ο περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση του εγγράφου συμφωνίας κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας. Η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους του περιορισμού, της αναστολής ή της ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του εγγράφου συμφωνίας σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.
β) Όταν ένα έγγραφο συμφωνίας ανασταλεί, επανέρχεται σε ισχύ μόνο εφόσον αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην ενότητα Α τμήμα ΣΤ.
21.B.150 Τήρηση αρχείων
α) Η αρμόδια αρχή καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου εγγράφου συμφωνίας.
β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. Τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών ή ο κάτοχος εγγράφου συμφωνίας.
2. Τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και των επιθεωρήσεων και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21.B.120.
3. Το έγγραφο συμφωνίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων. και
4. Τα πρακτικά των συναντήσεων με τον κατασκευαστή.
γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μια ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά τη λήξη ισχύος του εγγράφου συμφωνίας.
δ) Η αρμόδια αρχή τηρεί επίσης αρχεία όλων των δηλώσεων συμμόρφωσης (Έντυπο 52 του EASA, βλέπε προσάρτημα VIII) και των εγκεκριμένων πιστοποιητικών διάθεσης σε υπηρεσία (Έντυπο 1 του EASA, βλέπε προσάρτημα I) που έχει επικυρώσει.
ΤΜΗΜΑ Ζ — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
21.B.220 Έρευνα
α) Η αρμόδια αρχή διορίζει μία ομάδα έγκρισης φορέα παραγωγής για κάθε αιτούντα ή κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής για την εκτέλεση όλων των εργασιών που σχετίζονται με την εν λόγω έγκριση· η ομάδα έγκρισης αποτελείται από έναν επικεφαλής που διευθύνει και καθοδηγεί την ομάδα και, εφόσον είναι απαραίτητο, από ένα ή περισσότερα μέλη. Ο επικεφαλής της ομάδας αναφέρεται στον διευθυντή που είναι αρμόδιος για τη δραστηριότητα, όπως ορίζεται στην παράγραφο 21.Β.25 στοιχείο β) σημείο 2.
β) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής προκειμένου να αιτιολογήσει συστάσεις για έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/57
γ) Η αρμόδια αρχή επεξεργάζεται διαδικασίες έρευνας της έγκρισης φορέα παραγωγής ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. αξιολόγηση των υποβαλλόμενων αιτήσεων,
2. ορισμός ομάδας έγκρισης φορέα παραγωγής,
3. προετοιμασία και σχεδιασμός της έρευνας,
4. αξιολόγηση της τεκμηρίωσης (εγχειρίδιο, λειτουργίας του φορέα παραγωγής, διαδικασίες κ.λπ.),
5. έλεγχος,
6. παρακολούθηση διορθωτικών ενεργειών,
7. σύσταση για έκδοση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση της έγκρισης φορέα παραγωγής.
8. συνεχή εποπτεία.
21.B.225 Πορίσματα
α) Εφόσον με έλεγχο ή άλλο τρόπο η αρμόδια αρχή διαθέτει αντικειμενικά στοιχεία τα οποία αποδεικνύουν τη μη συμμόρφωση του κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής προς τις σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α, το σχετικό πόρισμα ταξινομείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.158 στοιχείο α).
β) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει τα εξής μέτρα:
1. στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η αρμόδια αρχή λαμβάνει άμεσα μέτρα προκειμένου να περιορίσει, να αναστείλει ή να ανακαλέσει, εξ ολοκλήρου ή εν μέρει, ανάλογα με τη σημασία του πορίσματος πρώτου επιπέδου, την έγκριση φορέα παραγωγής, έως ότου ο φορέας ολοκληρώσει με επιτυχία κατάλληλα διορθωτικά μέτρα·
2. για πόρισμα δεύτερου επιπέδου, η αρμόδια αρχή χορηγεί χρονικό διάστημα για την λήψη διορθωτικών μέτρων ανάλογο με τη φύση του πορίσματος, το οποίο όμως σε καμία περίπτωση δεν υπερβαίνει τους 3 μήνες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, στο τέλος αυτής της περιόδου και ανάλογα με τη φύση του πορίσματος, η αρμόδια αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο των 3 μηνών, εφόσον κρίνει ότι είναι ικανοποιητικό το σχέδιο διορθωτικών μέτρων του φορέα·
γ) Η αρμόδια αρχή λαμβάνει μέτρα για την ολική ή μερική αναστολή της έγκρισης, εφόσον ο φορέας δεν συμμορφωθεί εντός του χρονικού διαστήματος που του χορήγησε.
21.B.230 Έκδοση πιστοποιητικού
α) Εφόσον διαπιστώσει τη συμμόρφωση του φορέα παραγωγής με τις σχετικές απαιτήσεις του τμήματος Ζ, ενότητα Α, η αρμόδια αρχή εκδίδει έγκριση φορέα παραγωγής (Έντυπο 55 του EASA, βλέπε προσάρτημα X) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.
β) Ο κωδικός περιλαμβάνεται στο έντυπο 55 του EASA έτσι όπως καθορίζει ο Οργανισμός.
21.B.235 Συνεχής εποπτεία
α) Για να αιτιολογήσει τη διατήρηση της έγκρισης φορέα παραγωγής, η αρμόδια αρχή διενεργεί συνεχή εποπτεία προκειμένου:
1. να εξακριβώσει εάν το σύστημα ποιότητας του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής εξακολουθεί να πληροί τους όρους της ενότητας Α του τμήματος Ζ·
2. να εξακριβώνει ότι η οργάνωση του κατόχου της έγκρισης φορέα παραγωγής λειτουργεί σύμφωνα με το εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής·
3. να επαληθεύει την αποτελεσματικότητα των διαδικασιών που περιγράφονται στο εγχειρίδιο λειτουργίας του φορέα παραγωγής· και
4. να ελέγχει δειγματοληπτικά τα πρότυπα επιδόσεων του προϊόντος, του εξαρτήματος ή του εξοπλισμού.
β) Η συνεχής εποπτεία διενεργείται σύμφωνα με την παράγραφο 21.B.220.
γ) Η αρμόδια αρχή εξασφαλίζει μέσω προγραμματισμένης συνεχούς εποπτείας τον πλήρη έλεγχο της έγκρισης φορέα παραγωγής όσον αφορά τη συμμόρφωσή της προς το παρόν παράρτημα I (μέρος 21) για μια περίοδο 24 μηνών. Η συνεχής εποπτεία μπορεί να συνίσταται σε περισσότερες από μία δραστηριότητες έρευνας κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου. Ο αριθμός των ελέγχων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με την πολυπλοκότητα του φορέα, τον αριθμό των τοποθεσιών και την κρισιμότητα της παραγωγής. Ως ελάχιστη προϋπόθεση, ο κάτοχος έγκρισης φορέα παραγωγής υποβάλλεται σε δραστηριότητα συνεχούς εποπτείας από την αρμόδια αρχή τουλάχιστον μία φορά ετησίως.EL L 224/58 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
21.B.240 Τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής
α) Η αρμόδια αρχή παρακολουθεί κάθε τροποποίηση ελάσσονος σημασίας μέσω των δραστηριοτήτων συνεχούς εποπτείας.
β) Η αρμόδια αρχή ερευνά, κατά περίπτωση, σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.220 οιαδήποτε σημαντική τροποποίηση έγκρισης φορέα παραγωγής ή αίτηση κατόχου έγκρισης φορέα παραγωγής για τροποποίηση του πεδίου εφαρμογής και των όρων της έγκρισης.
γ) Εφόσον η αρμόδια αρχή διαπιστώσει ότι εξακολουθούν να πληρούνται οι απαιτήσεις της ενότητας Α του τμήματος Ζ, τροποποιεί αναλόγως την έγκριση φορέα παραγωγής.
21.B.245 Αναστολή και ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής
α) Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου ή δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή προχωρά σε μερικό ή πλήρη περιορισμό, αναστολή ή ανάκληση έγκρισης φορέα παραγωγής ως εξής:
1. Στην περίπτωση πορίσματος πρώτου επιπέδου, η έγκριση φορέα παραγωγής περιορίζεται ή αναστέλλεται άμεσα. Εάν ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21.Α.158 στοιχείο γ) σημείο 1, η έγκριση φορέα παραγωγής ανακαλείται·
2. στην περίπτωση πορίσματος δευτέρου επιπέδου, η αρμόδια αρχή αποφασίζει σχετικά με οιοδήποτε περιορισμό στο πεδίο εφαρμογής της έγκρισης με προσωρινή αναστολή της έγκρισης φορέα παραγωγής ή μέρους αυτής. Εάν ο κάτοχος της έγκρισης φορέα παραγωγής δεν συμμορφώνεται με την παράγραφο 21.Α.158 στοιχείο γ) σημείο 2, η έγκριση φορέα παραγωγής ανακαλείται.
β) Ο περιορισμός, η αναστολή ή η ανάκληση της έγκρισης φορέα παραγωγής κοινοποιείται εγγράφως στον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής. Η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή της ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.
γ) Όταν μία έγκριση φορέα παραγωγής ανασταλεί, επανέρχεται σε ισχύ μόνο εφόσον αποκατασταθεί η συμμόρφωση προς όσα ορίζονται στην ενότητα Α τμήμα Ζ.
21.B.260 Τήρηση αρχείων
α) Η αρμόδια αρχή καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένης έγκρισης φορέα παραγωγής.
β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. τα έγγραφα που προσκομίζει ο αιτών ή ο κάτοχος πιστοποιητικού έγκρισης φορέα παραγωγής·
2. τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21.B.220, συμπεριλαμβανομένων των πορισμάτων που εξάγονται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Β.225·
3. το πρόγραμμα συνεχούς εποπτείας, συμπεριλαμβανομένων αρχείων σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν·
4. το πιστοποιητικό έγκρισης φορέα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων·
5. τα πρακτικά των συναντήσεων με τον κάτοχο της έγκρισης φορέα παραγωγής.
γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών.
ΤΜΗΜΑ Η — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ KAI ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ
21.B.320 Έρευνα
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο πιστοποιητικού αξιοπλοΐας προκειμένου να αιτιολογήσει την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού ή της άδειας.
β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης επεξεργάζεται διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του αιτούντος·
2. αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της αίτησης·
3. ταξινόμηση των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/59
4. αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση·
5. επιθεώρηση του αεροσκάφους·
6. καθορισμό των αναγκαίων όρων ή περιορισμών των πιστοποιητικών αξιοπλοΐας.
21.B.325 Έκδοση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει ή τροποποιεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (έντυπο 25 του EASA, βλέπε προσάρτημα VI) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 21B.326 και οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενότητας Α τμήμα Η του παρόντος παραρτήματος I (μέρος 21).
β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει ή τροποποιεί περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας (έντυπο 24 του EASA, βλέπε προσάρτημα V) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι απαιτήσεις της παραγράφου 21B.327 και οι εφαρμοστέες απαιτήσεις της ενότητας Α του παρόντος παραρτήματος Ι (μέρος 21).
γ) Για νέο αεροσκάφος ή μεταχειρισμένο αεροσκάφος προερχόμενο από τρίτο κράτος, πέραν του αντίστοιχου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας που αναφέρεται στα στοιχεία α) ή β), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει αρχικό πιστοποιητικό επιθεώρησης αξιοπλοΐας (έντυπο 15α του EASA, βλέπε προσάρτημα II).
21.B.326 Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:
α) νέα αεροσκάφη:
1. αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·
2. εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
β) μεταχειρισμένα αεροσκάφη:
1. αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:
i) το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό τύπου εγκεκριμένο βάσει πιστοποιητικού τύπου και τυχόν συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, με τροποποίηση ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παρόν παράρτημα I (μέρος 21)· και
ii) έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες οδηγίες αξιοπλοΐας· και
iii) το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος Μ) [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003]·
2. εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
21.B.327 Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκδίδει περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας για:
1. νέα αεροσκάφη:
i) αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται σύμφωνα με την παράγραφο 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 2·
ii) εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και ότι πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
2. μεταχειρισμένα αεροσκάφη:
i) αφού προσκομισθούν τα έγγραφα που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21.Α.174 στοιχείο β) σημείο 3, με τα οποία αποδεικνύεται ότι:
A. το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με σχεδιασμό εγκεκριμένο από τον Οργανισμό βάσει περιορισμένου πιστοποιητικού τύπου ή σύμφωνα με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας και τυχόν συμπληρωματικού πιστοποιητικού τύπου, με αλλαγή ή επισκευή εγκεκριμένη σύμφωνα με το παρόν παράρτημα Ι (μέρος 21)· καιEL L 224/60 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
B. έχει εξασφαλιστεί συμμόρφωση με τις εφαρμοστέες οδηγίες αξιοπλοΐας· και
Γ. το αεροσκάφος έχει επιθεωρηθεί σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις του παραρτήματος Ι (μέρος Μ) [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003]·
ii) εφόσον η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον εγκεκριμένο σχεδιασμό και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας. Προς τούτο επιτρέπεται να προϋποθέτει τη διενέργεια επιθεωρήσεων από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
β) Για αεροσκάφος που δεν είναι δυνατόν να πληροί τις βασικές απαιτήσεις που αναφέρονται στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 216/2008 και για το οποίο δεν είναι δυνατόν να χορηγηθεί περιορισμένο πιστοποιητικό τύπου, ο Οργανισμός, εφόσον κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ληφθούν υπόψη οι αποκλίσεις από τις εν λόγω βασικές απαιτήσεις:
1. εκδίδει πιστοποιητικό και ελέγχει τη συμμόρφωση με συγκεκριμένες προδιαγραφές αξιοπλοΐας, βάσει των οποίων διασφαλίζεται κατάλληλο επίπεδο ασφάλειας για τη χρήση για την οποία προορίζεται το αεροσκάφος, και
2. καθορίζει περιορισμούς σχετικά με τη χρήση του αεροσκάφους.
γ) Σε περιορισμούς χρήσης αντιστοιχούν περιορισμένα πιστοποιητικά αξιοπλοΐας, όπου συμπεριλαμβάνονται περιορισμοί σχετικοί με τον εναέριο χώρο, εφόσον κριθεί απαραίτητο προκειμένου να ληφθούν οι υπόψη οι αποκλίσεις από βασικές απαιτήσεις αξιοπλοΐας που ορίζει ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 216/2008.
21.B.330 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικών αξιοπλοΐας και περιορισμένων πιστοποιητικών αξιοπλοΐας
α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρούνται οι όροι που προβλέπονται στην παράγραφο 21.A.181 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης προβαίνει σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.
β) Μετά την έκδοση της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας ή περιορισμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης αιτιολογεί την αναστολή ή την ανάκληση και ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.
21.B.345 Τήρηση αρχείων
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων που παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου πιστοποιητικού αξιοπλοΐας.
β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα·
2. τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21.B.320 στοιχείο β)· και
3. αντίγραφο του πιστοποιητικού ή της άδειας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων.
γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά την απομάκρυνσή τους από το συγκεκριμένο εθνικό νηολόγιο.
ΤΜΗΜΑ Θ — ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΘΟΡΥΒΟΥ
21.B.420 Έρευνα
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης διενεργεί επαρκή έρευνα για έναν αιτούντα ή κάτοχο πιστοποιητικού θορύβου προκειμένου να αιτιολογήσει την έκδοση, διατήρηση, τροποποίηση, αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού.
β) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης επεξεργάζεται διαδικασίες αξιολόγησης ως μέρος των γραπτών διαδικασιών, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα εξής στοιχεία:
1. αξιολόγηση της επιλεξιμότητας,
2. αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση,
3. επιθεώρηση του αεροσκάφους.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/61
21.B.425 Έκδοση πιστοποιητικών θορύβου
Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης, κατά περίπτωση, εκδίδει ή τροποποιεί πιστοποιητικά θορύβου (Έντυπο 45 του EASA, βλέπε προσάρτημα VII) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, εφόσον διαπιστώσει ότι πληρούνται οι σχετικές απαιτήσεις της ενότητας Α του τμήματος Θ.
21.B.430 Αναστολή και ανάκληση πιστοποιητικού θορύβου
α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν πληρούνται ορισμένοι από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 21.A.211 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης προβαίνει σε αναστολή ή ανάκληση του πιστοποιητικού θορύβου.
β) Κατά την έκδοση της ειδοποίησης αναστολής ή ανάκλησης ενός πιστοποιητικού θορύβου, η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εκθέτει τους λόγους της αναστολής ή ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο του πιστοποιητικού σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.
21.B.445 Τήρηση αρχείων
α) Η αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης καθιερώνει ένα σύστημα τήρησης αρχείων με ελάχιστα κριτήρια διατήρησης, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα επαρκούς παρακολούθησης της διαδικασίας έκδοσης, διατήρησης, τροποποίησης, αναστολής ή ανάκλησης κάθε μεμονωμένου πιστοποιητικού θορύβου.
β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα·
2. τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21.B.420 στοιχείο β)·
3. αντίγραφο του πιστοποιητικού, συμπεριλαμβανομένων τυχόν τροποποιήσεων.
γ) Τα αρχεία φυλάσσονται για μία ελάχιστη περίοδο έξι ετών μετά την απομάκρυνσή τους από το συγκεκριμένο εθνικό νηολόγιο.
ΤΜΗΜΑ Ι — ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
ΤΜΗΜΑ ΙΑ — ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
(ΤΜΗΜΑ ΙΒ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΙΓ — ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.
(ΤΜΗΜΑ ΙΔ — ΑΝΕΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ)
ΤΜΗΜΑ ΙΕ — ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ ΒΑΣΕΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.EL L 224/62 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
ΤΜΗΜΑ ΙΣΤ — ΠΤΗΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ
21.B.520 Έρευνα
α) Η αρμόδια αρχή διενεργεί επαρκείς έρευνες προκειμένου να δικαιολογήσει την έκδοση ή την ανάκληση πτητικής άδειας.
β) Η αρμόδια αρχή προετοιμάζει διαδικασίες αξιολόγησης, οι οποίες καλύπτουν τουλάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
1. αξιολόγηση της επιλεξιμότητας του υποψηφίου·
2. αξιολόγηση της επιλεξιμότητας της αίτησης·
3. αξιολόγηση των εγγράφων που συνοδεύουν την αίτηση·
4. επιθεώρηση του αεροσκάφους·
5. έγκριση των συνθηκών πτήσης σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710 στοιχείο β).
21.B.525 Έκδοση πτητικής αδείας
Η αρμόδια αρχή εκδίδει πτητική άδεια (έντυπο 20α του EASA, βλέπε προσάρτημα III) χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση:
α) κατόπιν προσκόμισης των δεδομένων που απαιτούνται βάσει της παραγράφου 21.A.707· και
β) εφόσον εγκριθούν οι συνθήκες πτήσης που αναφέρονται στην παράγραφο 21.A.708, σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.710· και
γ) εφόσον η αρμόδια αρχή, με δικές της έρευνες, μεταξύ άλλων και με επιθεωρήσεις, ή με διαδικασίες που έχει συμφωνήσει με τον αιτούντα, διαπιστώσει ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τον σχεδιασμό που καθορίζεται στην 21.A.708 πριν από την πτήση.
21.B.530 Ανάκληση πτητικής αδείας
α) Εφόσον υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία ότι σε πτητική άδεια που έχει εκδώσει δεν πληρούνται ορισμένοι από τους όρους που προβλέπονται στην παράγραφο 21.A.723 στοιχείο α), η αρμόδια αρχή προβαίνει σε ανάκληση της πτητικής αδείας.
β) Μετά την έκδοση της ειδοποίησης ανάκλησης μιας πτητικής αδείας, η αρμόδια αρχή εκθέτει τους λόγους ανάκλησης και ενημερώνει τον κάτοχο της πτητικής αδείας σχετικά με το δικαίωμα προσφυγής που διαθέτει.
21.B.545 Τήρηση αρχείων
α) Η αρμόδια αρχή διαθέτει σύστημα τήρησης αρχείων, το οποίο εξασφαλίζει την ιχνηλασιμότητα της διαδικασίας έκδοσης και ανάκλησης κάθε μεμονωμένης πτητικής αδείας.
β) Τα αρχεία περιέχουν τουλάχιστον τα ακόλουθα:
1. τα έγγραφα που προσκομίζονται από τον αιτούντα·
2. τα έγγραφα που καταρτίζονται στη διάρκεια της έρευνας και στα οποία περιγράφονται οι δραστηριότητες και τα τελικά αποτελέσματα των στοιχείων που ορίζονται στην παράγραφο 21.B.520 στοιχείο β)· και
3. αντίγραφο της πτητικής άδειας.
γ) Τα αρχεία φυλάσσονται επί τουλάχιστον έξι έτη μετά τη λήξη ισχύος της πτητικής αδείας.
ΤΜΗΜΑ ΙΖ — ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ
Ισχύουν οι διοικητικές διαδικασίες που έχει καθορίσει ο Οργανισμός.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/63
Προσαρτήματα
EASA FORMS
When the Forms of this Annex are issued in a language other than English they shall include an English translation.
The EASA (‘European Aviation Safety Agency’) Forms referred to in the appendices to this Part shall have the following obligatory features. Member States shall ensure that the EASA Forms they issue are recognisable and shall be responsible for having those Forms printed.
Appendix I — EASA Form 1 Authorised release Certificate
Appendix II — EASA Form 15a Airworthiness Review Certificate
Appendix III — EASA Form 20a Permit to Fly
Appendix IV — EASA Form 20b Permit to Fly (issued by approved organisations)
Appendix V — EASA Form 24 Restricted Certificate of Airworthiness
Appendix VI — EASA Form 25 Certificate of Airworthiness
Appendix VII — EASA Form 45 Noise Certificate
Appendix VIII — EASA Form 52 Aircraft Statement of Conformity
Appendix IX — EASA Form 53 Certificate of Release to Service
Appendix X — EASA Form 55 Production Organisation Approval Certificate
Appendix XI — EASA Form 65 Letter of Agreement for production without production organisation approvalEL L 224/64 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα I
Πιστοποιητικό εγκεκριμένης διάθεσης — Έντυπο 1 του EASA που αναφέρεται στο παράρτημα I (μέρος 21)
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/65
Οδηγίες χρήσης του εντύπου 1 του EASA
Οι παρούσες οδηγίες αφορούν μόνον τη χρήση του Εντύπου 1 του EASA για λόγους παραγωγής. Εφιστάται η προσοχή στο προσάρτημα II του παραρτήματος I (μέρος M) [του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 2042/2003], το οποίο καλύπτει τη χρήση του Εντύπου 1 του EASA για λόγους συντήρησης.
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ
1.1. Πρωταρχικός σκοπός του πιστοποιητικού είναι να δηλωθεί η αξιοπλοΐα νέων αεροναυτικών προϊόντων εξαρτημάτων και εξοπλισμού (εφεξής «τεμάχιο(-α)»).
1.2. Πρέπει να υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του πιστοποιητικού και του (των) τεμαχίου(-ων). Ο αρχικός εκδότης τηρεί το πιστοποιητικό σε μορφή που επιτρέπει τον έλεγχο των αρχικών δεδομένων.
1.3. Το πιστοποιητικό γίνεται δεκτό από πολλές αρχές αξιοπλοΐας, ενδέχεται όμως αυτό να εξαρτάται από διμερείς συμφωνίες και/ή την πολιτική της αρχής αξιοπλοΐας.
1.4. Το πιστοποιητικό δεν συνιστά δελτίο παράδοσης ή αποστολής.
1.5. Αεροσκάφη δεν διατίθενται σε υπηρεσία με τη χρήση του πιστοποιητικού.
1.6. Το πιστοποιητικό δεν συνιστά έγκριση εγκατάστασης του αντικειμένου σε συγκεκριμένο αεροσκάφος, κινητήρα ή έλικα, βοηθά όμως τον τελικό χρήστη να διαπιστώσει το στάδιο έγκρισης της αξιοπλοΐας του.
1.7. Δεν επιτρέπεται η αναφορά δεδομένων ταυτόχρονα παραγωγής και συντήρησης τεμαχίων στο ίδιο πιστοποιητικό.
1.8. Δεν επιτρέπεται να αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό τεμάχια που έχουν πιστοποιηθεί σύμφωνα με «εγκεκριμένα δεδομένα» και με «μη εγκεκριμένα δεδομένα».
2. ΓΕΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ
2.1. Το πιστοποιητικό πρέπει να ανταποκρίνεται στο μορφότυπο του συνημμένου υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της αρίθμησης των πεδίων και της θέσης κάθε πεδίου. Το μέγεθος κάθε πεδίου επιτρέπεται, ωστόσο, να μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη αίτηση, όχι όμως σε βαθμό που θα καθιστούσε το πιστοποιητικό μη αναγνωρίσιμο.
2.2. Το πιστοποιητικό έχει μορφότυπο «τοπίου» αλλά το συνολικό μέγεθός του επιτρέπεται να αυξομειώνεται, εφόσον το πιστοποιητικό παραμένει αναγνωρίσιμο και ευανάγνωστο. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας αρχής.
2.3. Η δήλωση ευθύνης του χρήστη/εγκαταστάτη επιτρέπεται να τοποθετείται σε οποιαδήποτε πλευρά του εντύπου.
2.4. Όλα τα στοιχεία εκτύπωσης πρέπει να είναι σαφή και ευανάγνωστα, ώστε να επιτρέπουν την εύκολη ανάγνωση του εντύπου.
2.5. Το πιστοποιητικό είτε προεκτυπώνεται είτε εκτυπώνεται από υπολογιστή, σε κάθε περίπτωση όμως η εκτύπωση των γραμμών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη, καθώς και σύμφωνη με τον καθορισμένο μορφότυπο.
2.6. Το πιστοποιητικό συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες άλλες γλώσσες.
2.7. Επιτρέπεται η δακτυλογράφηση/μηχανογράφηση ή η χειρόγραφη συμπλήρωση με κεφαλαία των στοιχείων που πρέπει να σημειωθούν στο πιστοποιητικό, ώστε να καθίσταται εύκολη η ανάγνωση.
2.8. Η χρήση συντομογραφιών περιορίζεται στο ελάχιστο για λόγους σαφήνειας.
2.9. Ο χώρος που απομένει στο πίσω μέρος του πιστοποιητικού επιτρέπεται να χρησιμοποιείται από τον αρχικό συντάκτη για τυχόν πρόσθετες πληροφορίες, αλλά δεν πρέπει να περιέχει δήλωση πιστοποίησης. Τυχόν χρήση της πίσω πλευράς του πιστοποιητικού πρέπει να δηλώνεται στο κατάλληλο πεδίο της εμπρόσθιας πλευράς του πιστοποιητικού.
3. ΑΝΤΙΓΡΑΦΑ
3.1. Δεν υφίσταται περιορισμός όσον αφορά τον αριθμό αντιγράφων του πιστοποιητικού που αποστέλλονται στον πελάτη ή φυλάσσονται από τον αρχικό συντάκτη.
4. ΣΦΑΛΜΑ(-ΤΑ) ΣΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ
4.1. Εάν τελικός χρήστης διαπιστώσει σφάλμα(-τα) σε πιστοποιητικό, οφείλει να το (τα) κοινοποιήσει εγγράφως στον αρχικό συντάκτη. Ο αρχικός εκδότης επιτρέπεται να εκδώσει νέο πιστοποιητικό και να διορθώσει το (τα) σφάλμα(-τα).EL L 224/66 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
4.2. Το νέο πιστοποιητικό φέρει νέο αναγνωριστικό αριθμό εντύπου, υπογραφή και ημερομηνία.
4.3. Το αίτημα για νέο πιστοποιητικό επιτρέπεται να ικανοποιείται χωρίς εκ νέου έλεγχο της κατάστασης του (των) τεμαχίου(- ων). Το νέο πιστοποιητικό δεν συνιστά δήλωση της κατάστασης του τεμαχίου και πρέπει να παραπέμπει στο προηγούμενο πιστοποιητικό στο πεδίο 12 με την ακόλουθη δήλωση «Το παρόν πιστοποιητικό διορθώνει το (τα) σφάλμα(-τα) στο (στα) πεδίο(-α) [σημειώστε το διορθωμένο(-α) πεδίο(-α)] του πιστοποιητικού [σημειώνεται ο αρχικός αναγνωριστικός αριθμός] με ημερομηνία [σημειώνεται η ημερομηνία αρχικής έκδοσης] και δεν καλύπτει τη συμμόρφωση / την κατάσταση / τη διάθεση σε λειτουργία». Αμφότερα τα πιστοποιητικά φυλάσσονται επί την ελάχιστη περίοδο που έχει καθορισθεί για το πρώτο πιστοποιητικό.
5. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
Πεδίο 1 Αρμόδια αρχή/χώρα έγκρισης
Σημειώνεται η ονομασία και η χώρα της αρμόδιας αρχής, υπό τη δικαιοδοσία της οποίας εκδίδεται το πιστοποιητικό. Όταν η αρμόδια αρχή είναι ο Οργανισμός, δηλώνεται μόνον «EASA».
Πεδίο 2 Τίτλος του Εντύπου 1 του EASA
«ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΤΥΠΟ 1 ΤΟΥ EASA»
Πεδίο 3 Αριθμός αναγνωριστικού εντύπου
Σημειώνεται ο μοναδικός αριθμός που έχει αποδοθεί μέσω του συστήματος/διαδικασίας αρίθμησης του φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4· ο αριθμός επιτρέπεται να αποτελείται από χαρακτήρες/ψηφία.
Πεδίο 4 Ονομασία και διεύθυνση φορέα
Σημειώνεται η πλήρης ονομασία και η διεύθυνση του φορέα παραγωγής (παραπομπή στο έντυπο 55 του EASA Φύλλο A) που διαθέτει το (τα) αντικείμενο(-α) που καλύπτει το παρόν πιστοποιητικό. Εμπορικά σήματα κ.λπ. του φορέα επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.
Πεδίο 5 Εντολή/σύμβαση/τιμολόγιο εργασίας
Για να καταστεί πιο εύκολη η ιχνηλασιμότητα του (των) αντικειμένου(-ων) στον πελάτη, σημειώνεται ο αριθμός της εντολής, της σύμβασης, του τιμολογίου εργασίας ή παρεμφερής αριθμός αναφοράς.
Πεδίο 6 Τεμάχιο
Σημειώνονται οι αριθμοί σειράς των τεμαχίων, εφόσον υπάρχουν περισσότερες από μία σειρές τεμαχίων. Το πεδίο αυτό επιτρέπει διασταύρωση των στοιχείων με τις παρατηρήσεις του πεδίου 12.
Πεδίο 7 Περιγραφή
Σημειώνεται η ονομασία ή η περιγραφή του τεμαχίου. Σημειώνεται κατά προτίμηση ο όρος που χρησιμοποιείται στις οδηγίες δεδομένων διαρκούς αξιοπλοΐας ή συντήρησης (π.χ. εικονογραφημένος κατάλογος εξαρτημάτων, εγχειρίδιο συντήρησης αεροσκάφους, ενημερωτικό φυλλάδιο συντήρησης, εγχειρίδιο συντήρησης παρελκομένου).
Πεδίο 8 Αριθμός εξαρτήματος
Σημειώνεται ο αριθμός του εξαρτήματος, όπως αυτός αναγράφεται στο τεμάχιο ή στην ετικέτα/συσκευασία. Εάν πρόκειται για κινητήρα ή έλικα, επιτρέπεται η χρήση της ονομασίας του τύπου.
Πεδίο 9 Ποσότητα
Σημειώνεται η ποσότητα τεμαχίων.
Πεδίο 10 Αριθμός σειράς
Σημειώνεται εδώ ο αριθμός σειράς, εφόσον απαιτείται για την αναγνώριση του τεμαχίου βάσει κανονισμού. Επιτρέπεται να σημειωθεί, επιπροσθέτως, τυχόν άλλος αριθμός σειράς που δεν απαιτείται βάσει κανονισμού. Εφόσον δεν υπάρχει αριθμός σειράς για την αναγνώριση του τεμαχίου, σημειώνεται «Δ/Δ».
Πεδίο 11 Κατάσταση/εργασία
Σημειώνεται είτε «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» είτε «ΝΕΟ».
Σημειώνεται «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» στις εξής περιπτώσεις:
i) παραγωγή νέου αντικειμένου σύμφωνα με μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού·EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/67
ii) επαναπιστοποίηση από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού μετά από εργασία μετατροπής ή διόρθωσης του τεμαχίου, πριν από τη διάθεσή του σε λειτουργία, (π.χ. μετά από ενσωμάτωση τροποποίησης του σχεδιασμού, διόρθωση ελαττώματος, επιθεώρηση ή δοκιμή, ή ανανέωση της διάρκειας ζωής.) Οι λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σε λειτουργία και της εργασίας μετατροπής ή διόρθωσης σημειώνονται στο πεδίο 12.
Σημειώνεται «ΝΕΟ» στις ακόλουθες περιπτώσεις:
i) παραγωγή νέου τεμαχίου σύμφωνα με εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού·
ii) επαναπιστοποίηση από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού μετά από εργασία μετατροπής ή διόρθωσης του τεμαχίου, πριν από τη διάθεσή του σε λειτουργία, (π.χ. μετά από ενσωμάτωση τροποποίησης του σχεδιασμού, διόρθωση ελαττώματος, επιθεώρηση ή δοκιμή, ή ανανέωση της διάρκειας ζωής.) Οι λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σε λειτουργία και της εργασίας μετατροπής ή διόρθωσης σημειώνονται στο πεδίο 12·
iii) επαναπιστοποίηση από τον κατασκευαστή του προϊόντος ή από τον φορέα που αναφέρεται στο πεδίο 4 του προηγούμενου πιστοποιητικού τεμαχίων από «πρωτότυπο» (συμμόρφωση μόνον με μη εγκεκριμένα δεδομένα) σε «νέο» (συμμόρφωση με εγκεκριμένα δεδομένα και σε κατάσταση ασφαλούς λειτουργίας), μετά από έγκριση των εφαρμοστέων δεδομένων σχεδιασμού, με την προϋπόθεση ότι τα δεδομένα σχεδιασμού δεν έχουν αλλάξει. Καταχωρίζεται η ακόλουθη δήλωση στο πεδίο 12:
«ΕΠΑΝΑΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΜΑΧΙΩΝ ΑΠΟ «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» ΣΕ «ΝΕΟ»: ΠΙΣΤΟΠΟΙΕΙΤΑΙ Η ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ [ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ/ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΥ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ, ΤΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ], ΜΕ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ [ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ Η ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ, ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΤΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ], ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ(-ΑΝ) ΤΟ (ΤΑ) ΠΑΡΟΝ(-ΤΑ) ΤΕΜΑΧΙΟ(-Α)»
Η μνεία «εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και τους όροι ασφαλούς λειτουργίας» σημειώνεται στο πεδίο 13α·
iv) Εξέταση νέου τεμαχίου, το οποίο είχε προηγουμένως διατεθεί πριν από τη θέση του σε λειτουργία, με βάση πρότυπο ή προδιαγραφή του πελάτη (σχετικές λεπτομέρειες, καθώς και λεπτομέρειες της αρχικής διάθεσης σημειώνονται στο πεδίο 12) ή τη διαπίστωση της αξιοπλοΐας (εξήγηση με βάση τη διάθεση και οι λεπτομέρειες για την αρχική διάθεση σημειώνονται στο πεδίο 12).
Πεδίο 12 Παρατηρήσεις
Περιγραφή της εργασίας που αναφέρεται στο πεδίο 11, είτε απευθείας είτε με παραπομπή στην τεκμηρίωση υποστήριξης, η οποία είναι αναγκαία στον χρήστη ή τον εγκαταστάτη για να διαπιστώσει την αξιοπλοΐα του (των) τεμαχίου(-ων) ως προς την πιστοποιούμενη εργασία. Εάν χρειασθεί, επιτρέπεται η χρήση χωριστού φύλλου που αναφέρεται στο έντυπο 1 του EASA. Σε κάθε δήλωση αναφέρεται ρητά ποιο(-α) τεμάχιο(-α) του πεδίου 6 αφορά. Εάν δεν γίνεται δήλωση, σημειώνεται «Ουδέν».
Η αιτιολόγηση διάθεσης σε λειτουργία με βάση μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού σημειώνεται στο πεδίο 12 (π.χ. επειδή εκκρεμεί το πιστοποιητικό τύπου, μόνον για λόγους δοκιμής, επειδή εκκρεμεί η έγκριση δεδομένων).
Εάν τα δεδομένα εκτυπώνονται από ηλεκτρονικό έντυπο 1 του EASA, καταχωρίζονται στο παρόν πεδίο τυχόν δεδομένα που δεν σημειώνονται σε άλλα πεδία.
Πεδίο 13α Σημειώνεται μόνον το ένα από τα δύο τετραγωνίδια:
1. Σημειώνεται το τετραγωνίδιο «εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και όροι ασφαλούς λειτουργίας», εφόσον το (τα) τεμάχιο(-α) έχει(-ουν) κατασκευασθεί με βάση εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού και πληρούν τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.
2. Σημειώνεται το τετραγωνίδιο «μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού που αναφέρονται στο πεδίο 12», εφόσον το (τα) τεμάχιο(-α) έχει(-ουν) κατασκευασθεί με βάση μη εγκεκριμένα δεδομένα σχεδιασμού. Προσδιορίζονται τα δεδομένα στο πεδίο 12 (π.χ., πιστοποιητικό τύπου που εκκρεμεί, μόνον για λόγους δοκιμής, εκκρεμεί η έγκριση δεδομένων).
Δεν επιτρέπεται να αναφέρονται στο ίδιο πιστοποιητικό τεμάχια διατιθέμενα σε λειτουργία βάσει εγκεκριμένων δεδομένων και τεμάχια διατιθέμενα σε λειτουργία βάσει μη εγκεκριμένων δεδομένων.
Πεδίο 13β Υπογραφή εξουσιοδοτημένου προσώπου
Στον χώρο αυτό υπογράφει το εξουσιοδοτημένο πρόσωπο. Επιτρέπεται να θέσουν την υπογραφή τους στο χώρο αυτό μόνον πρόσωπα εξουσιοδοτημένα προς τον σκοπό αυτό, με βάση τους κανόνες και τις πολιτικές της αρμόδιας αρχής. Για ευκολότερη αναγνώριση, επιτρέπεται να προστεθεί ο αναγνωριστικός αριθμός του εξουσιοδοτημένου προσώπου.EL L 224/68 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Πεδίο 13γ Αριθμός έγκρισης/Αδειοδότησης
Σημειώνεται ο αριθμός/αναφορά της έγκρισης/αδειοδότησης. Ο εν λόγω αριθμός ή αναφορά εκδίδεται από την αρμόδια αρχή.
Πεδίο 13δ Ονοματεπώνυμο
Σημειώνεται ευανάγνωστα το ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει στο πεδίο 13β.
Πεδίο 13ε Ημερομηνία
Σημειώνεται η ημερομηνία κατά την οποία υπογράφηκε το πεδίο 13β, η δε ημερομηνία έχει την εξής μορφή ηη = 2 ψηφία για την ημέρα, μμμ = οι τρεις πρώτοι χαρακτήρες του μήνα, εεεε = 4 ψηφία για το έτος.
Πεδία 14α-14ε Γενικές απαιτήσεις για τα πεδία 14α-14ε:
Δεν συμπληρώνονται για τη διάθεση παραγωγής. Σκιάζονται, μαυρίζονται ή διαγράφονται με άλλο τρόπο για να αποκλειστεί ακούσια ή μη επιτρεπόμενη χρήση.
Ευθύνες χρήστη/εγκαταστάτη
Επισυνάπτεται η ακόλουθη δήλωση στο πιστοποιητικό, με σκοπό τη γνωστοποίηση στους τελικούς χρήστες ότι δεν απαλλάσσονται των ευθυνών τους όσον αφορά την εγκατάσταση και τη χρήση οποιουδήποτε (οποιωνδήποτε) τεμαχίου(- ων) συνοδευόμενου(-ων) από το έντυπο:
«ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΑ ΑΥΤΟΜΑΤΩΣ ΕΓΚΡΙΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ.
ΕΦΟΣΟΝ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΙ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΛΗΝ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1, ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΙΚΟ Ο ΧΡΗΣΤΗΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗΣ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΕΙ ΟΤΙ Η ΟΙΚΕΙΑ ΑΡΧΗ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΑΠΟΔΕΧΕΤΑΙ ΤΑ ΤΕΜΑΧΙΑ ΤΗΣ ΑΡΧΗΣ ΑΞΙΟΠΛΟΪΑΣ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ 1.
ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΠΕΔΙΑ 13A ΚΑΙ 14A ΔΕΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ. ΣΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΗΣΤΗ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΤΗ ΠΡΙΝ ΕΠΙΤΡΑΠΕΙ Η ΠΤΗΣΗ ΤΟΥ ΑΕΡΟΣΚΑΦΟΥΣ.»EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/69
Προσάρτημα II
Πιστοποιητικό επιθεώρησης της αξιοπλοΐας — Έντυπο 15α του EASA
EL L 224/70 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα III
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/71
Προσάρτημα IV
EL L 224/72 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα V
Περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας — Έντυπο 24 του EASA
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/73
Προσάρτημα VI
Πιστοποιητικό αξιοπλοΐας — Έντυπο 25 του EASA
EL L 224/74 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα VII
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/75
Προσάρτημα VΙΙΙ
Δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους — Έντυπο 52 του EASA
EL L 224/76 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Οδηγίες χρήσης του εντύπου 52 του EASA για τη δήλωση συμμόρφωσης του αεροσκάφους
1. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
1.1. Η χρήση της δήλωσης συμμόρφωσης του αεροσκάφους που εκδίδει κατασκευαστής ο οποίος παράγει σύμφωνα με το μέρος 21 ενότητα A τμήμα ΣΤ περιγράφεται στην παράγραφο 21.A.130 και στα αντίστοιχα αποδεκτά μέσα συμμόρφωσης.
1.2. Σκοπός της δήλωσης συμμόρφωσης του αεροσκάφους (έντυπο 52 του EASA) που εκδίδεται σύμφωνα με το μέρος 21 ενότητα A τμήμα Ζ είναι να επιτραπεί στον κάτοχο έγκρισης φορέα παραγωγής να ασκήσει το προνόμιο απόκτησης πιστοποιητικού αξιοπλοΐας για συγκεκριμένο αεροσκάφος από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης.
2. ΓΕΝΙΚΑ
2.1. Η δήλωση συμμόρφωσης πρέπει να ανταποκρίνεται στο μορφότυπο του συνημμένου υποδείγματος, συμπεριλαμβανομένης της αρίθμησης των πεδίων και της θέσης κάθε πεδίου. Το μέγεθος κάθε πεδίου επιτρέπεται, ωστόσο, να μεταβάλλεται ώστε να προσαρμόζεται στη συγκεκριμένη αίτηση, αλλά όχι σε βαθμό που θα καθιστούσε μη αναγνωρίσιμη τη δήλωση συμμόρφωσης. Σε περίπτωση αμφιβολίας, ζητείται η γνώμη της αρμόδιας αρχής.
2.2. Η δήλωση συμμόρφωσης είτε προεκτυπώνεται είτε εκτυπώνεται από υπολογιστή, σε κάθε περίπτωση όμως η εκτύπωση των γραμμών και των χαρακτήρων πρέπει να είναι σαφής και ευανάγνωστη. Προεκτυπωμένο κείμενο επιτρέπεται εφόσον συμφωνεί με το συνημμένο πρότυπο, αλλά δεν επιτρέπεται άλλο κείμενο πιστοποίησης.
2.3. Η δήλωση συμπληρώνεται είτε σε γραφομηχανή/υπολογιστή ή εγγράφως με κεφαλαίους χαρακτήρες, ώστε να καθίσταται εύκολη η ανάγνωση. Η δήλωση συντάσσεται στην αγγλική γλώσσα και, κατά περίπτωση, σε μία ή περισσότερες άλλες επίσημες γλώσσες του εκδίδοντος κράτους μέλους.
2.4. Αντίγραφο της δήλωσης και όλων των σχετικών συνημμένων εγγράφων φυλάσσονται από τον εγκεκριμένο φορέα παραγωγής.
3. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΑΡΧΙΚΟ ΣΥΝΤΑΚΤΗ
3.1. Για να είναι έγκυρη η δήλωση, συμπληρώνονται όλα τα πεδία του εγγράφου.
3.2. Δήλωση συμμόρφωσης εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους νηολόγησης εφόσον έχει εγκριθεί ο σχεδιασμός του αεροσκάφους και όλων των εγκατεστημένων σε αυτό προϊόντων.
3.3. Οι πληροφορίες που ζητούνται στα πεδία 9, 10, 11, 12, 13 και 14 επιτρέπεται να παρέχονται σε ανεξάρτητα και καθορισμένα έγγραφα που φυλάσσει σε φάκελο ο φορέας παραγωγής, εκτός εάν η αρμόδια αρχή συμφωνήσει διαφορετικά.
3.4. Η παρούσα δήλωση συμμόρφωσης δεν προορίζεται για τεμάχια εξοπλισμού που ενδέχεται θα χρειασθεί να τοποθετηθούν ώστε να πληρούνται οι εφαρμοστέοι κανόνες λειτουργίας. Ωστόσο, ορισμένα από αυτά τα μεμονωμένα τεμάχια επιτρέπεται να περιληφθούν στο πεδίο 10 ή στην έγκριση τύπου του σχεδιασμού. Για τον λόγο αυτό, υπενθυμίζεται στους φορείς εκμετάλλευσης η ευθύνη τους να εξασφαλίζουν συμμόρφωση με τους εφαρμοστέους κανόνες λειτουργίας όσον αφορά τη δική τους εκμετάλλευση.
Πεδίο 1 Συμπληρώνεται το όνομα του κράτους κατασκευής.
Πεδίο 2 Αρμόδια αρχή υπό τη δικαιοδοσία της οποίας εκδίδεται η δήλωση συμμόρφωσης.
Πεδίο 3 Το πεδίο αυτό φέρει εκ των προτέρων τυπωμένο αύξοντα αριθμό για λόγους ελέγχου της δήλωσης και ιχνηλασιμότητας. Πέραν αυτού, για τα μηχανογραφημένα έγγραφα, δεν χρειάζεται να υπάρχει εκ των προτέρων τυπωμένος αύξων αριθμός, εφόσον ο ηλεκτρονικός υπολογιστής διαθέτει πρόγραμμα παραγωγής και εκτύπωσης αναγνωριστικού αριθμού.
Πεδίο 4 Πλήρης ονομασία και διεύθυνση του φορέα έκδοσης της δήλωσης. Το πεδίο αυτό επιτρέπεται να είναι προεκτυπωμένο. Εμπορικά σήματα κ.λπ. επιτρέπονται, εφόσον χωρούν στο πεδίο.
Πεδίο 5 Πλήρης τύπος του αεροσκάφους, όπως αυτός καθορίζεται στο πιστοποιητικό τύπου και στο σχετικό φύλλο δεδομένων.
Πεδίο 6 Αριθμοί αναφοράς του πιστοποιητικού τύπου και της έκδοσής του για το συγκεκριμένο αεροσκάφος.
Πεδίο 7 Εάν το αεροσκάφος έχει νηολογηθεί, το σήμα αυτό είναι το σήμα νηολόγησης. Εάν το αεροσκάφος δεν έχει νηολογηθεί, τότε πρέπει να καταχωρισθεί σήμα αποδεκτό από την αρμόδια αρχή του κράτους μέλους και, κατά περίπτωση, από την αρμόδια αρχή τρίτης χώρας.
Πεδίο 8 Αναγνωριστικός αριθμός που χορηγεί ο κατασκευαστής για τον έλεγχο, την ιχνηλασιμότητα και την υποστήριξη του προϊόντος. Ο αριθμός αυτός αναφέρεται ορισμένες φορές ως αριθμός σειράς του κατασκευαστή ή αριθμός κατασκευαστή.
Πεδίο 9 Πλήρης(-εις) τύπος(-οι) κινητήρα και έλικα όπως αυτός(-οί) προσδιορίζεται(-ονται) στο πιστοποιητικό τύπου και στο σχετικό φύλλο δεδομένων. Σημειώνονται επίσης ο αναγνωριστικός αριθμός και η διεύθυνση του κατασκευαστή τους.
Πεδίο 10 Εγκεκριμένες τροποποιήσεις σχεδιασμού στον ορισμό του αεροσκάφους.EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/77
Πεδίο 11 Κατάλογος όλων των εφαρμοστέων οδηγιών (ή ισοδύναμων εγγράφων) αξιοπλοΐας και δήλωση συμμόρφωσης, μαζί με περιγραφή της μεθόδου συμμόρφωσης που χρησιμοποιήθηκε για το συγκεκριμένο αεροσκάφος, καθώς και των προϊόντων, των εγκατεστημένων εξαρτημάτων και εξοπλισμού. Σημειώνεται χρονοδιάγραμμα για τυχόν μελλοντική απαίτηση συμμόρφωσης.
Πεδίο 12 Εγκεκριμένη ακούσια παρέκκλιση από τον εγκεκριμένο τύπο σχεδιασμού, οι οποίες αναφέρονται ορισμένες φορές ως παραχωρήσεις, αποκλίσεις ή ασυμφωνίες.
Πεδίο 13 Στο πεδίο αυτό επιτρέπεται να αναγράφονται μόνον συμφωνημένες εξαιρέσεις, απαλλαγές ή παρεκκλίσεις.
Πεδίο 14 Παρατηρήσεις. Κάθε δήλωση, πληροφορία, συγκεκριμένο δεδομένο ή περιορισμός που μπορεί να επηρεάσει την αξιοπλοΐα του αεροσκάφους. Εφόσον δεν υπάρχουν τέτοια στοιχεία ή δεδομένα, σημειώνεται: «ΟΥΔΕΝ».
Πεδίο 15 Σημειώνεται «πιστοποιητικό αξιοπλοΐας», ή «περιορισμένο πιστοποιητικό αξιοπλοΐας» ή το πιστοποιητικό αξιοπλοΐας που ζητείται.
Πεδίο 16 Στο πεδίο αυτό σημειώνονται πρόσθετες απαιτήσεις όπως εκείνες που κοινοποιούνται από χώρα εισαγωγής.
Πεδίο 17 Η δήλωση συμμόρφωσης ισχύει εφόσον συμπληρωθούν όλα τα πεδία του εντύπου. Αντίγραφο της έκθεσης της δοκιμαστικής πτήσης μαζί με τυχόν καταγεγραμμένα ελαττώματα και λεπτομέρειες επιδιόρθωσης φυλάσσονται σε φάκελο από τον κάτοχο έγκρισης του φορέα παραγωγής. Η έκθεση, εφόσον είναι ικανοποιητική, υπογράφεται από το αρμόδιο προσωπικό πιστοποίησης και από μέλος του ιπτάμενου πληρώματος, όπως πιλότος δοκιμών ή μηχανικός δοκιμαστικών πτήσεων. Οι εκτελούμενες δοκιμαστικές πτήσεις καθορίζονται με βάση τον έλεγχο του συστήματος ποιότητας, όπως ορίζει η παράγραφος 21.A.139 και πιο συγκεκριμένα η παράγραφος 21.A.139 στοιχείο β) σημείο 1 περίπτωση vi), ώστε να εξασφαλίζεται ότι το αεροσκάφος είναι σύμφωνο με τα ισχύοντα δεδομένα σχεδιασμού και πληροί τους όρους ασφαλούς λειτουργίας.
Κατάλογος των παρεχόμενων (ή διαθέσιμων) τεμαχίων για να ικανοποιούνται οι όροι ασφαλούς λειτουργίας της παρούσας δήλωσης φυλάσσονται σε φάκελο από τον κάτοχο έγκρισης του φορέα παραγωγής.
Πεδίο 18 Η δήλωση συμμόρφωσης επιτρέπεται να υπογράφεται από πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί προς τον σκοπό αυτό από τον κάτοχο έγκρισης παραγωγής σύμφωνα με την παράγραφο 21.A.145 στοιχείο δ). Δεν επιτρέπεται το αποτύπωμα σφραγίδας αντί υπογραφής.
Πεδίο 19 Το ονοματεπώνυμο του προσώπου που υπογράφει το πιστοποιητικό δακτυλογραφείται ή τυπώνεται ευανάγνωστα.
Πεδίο 20 Αναγράφεται η ημερομηνία υπογραφής της δήλωσης συμμόρφωσης.
Πεδίο 21 Αναφέρονται τα στοιχεία αναφοράς της έγκρισης της αρμόδιας αρχής.EL L 224/78 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα IX
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/79
CERTIFICATE OF RELEASE TO SERVICE — EASA FORM 53
COMPLETION INSTRUCTIONS
The Block BRIEF DESCRIPTION OF WORK PERFORMED appearing in EASA FORM 53 should include reference to the approved data used to perform the work.
The Block LOCATION appearing in EASA FORM 5 3 refers to the location where the maintenance has been performed, not to the location of the facilities of the organisation (if different).EL L 224/80 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα X
Πιστοποιητικά έγκρισης του φορέα παραγωγής αναφερόμενα στο τμήμα Ζ του παραρτήματος Ι (μέρος 21) — Έντυπο 55 του EASA
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/81
EL L 224/82 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
Προσάρτημα ΧΙ
Έγγραφο συμφωνίας — Έντυπο 65 του EASA αναφερόμενο στο παράρτημα Ι (μέρος 21) τμήμα ΣΤ
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/83
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
Καταργούμενος κανονισμός με κατάλογο των διαδοχικών τροποποιήσεών του Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής
(ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 381/2005 της Επιτροπής
(ΕΕ L 61 της 8.3.2005, σ. 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 706/2006 της Επιτροπής
(ΕΕ L 122 της 9.5.2006, σ. 16)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 335/2007 της Επιτροπής
(ΕΕ L 88 της 29.3.2007, σ. 40)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 375/2007 της Επιτροπής
(ΕΕ L 94 της 4.4.2007, σ. 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 287/2008 της Επιτροπής
(ΕΕ L 87 της 29.3.2008, σ. 3)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1057/2008 της Επιτροπής
(ΕΕ L 283 της 28.10.2008, σ. 30)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1194/2009 της Επιτροπής
(ΕΕ L 321 της 8.12.2009, σ. 5)
EL L 224/84 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 21.8.2012
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ
Πίνακας αντιστοιχίας Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003
Παρών κανονισμός
Άρθρο 1 παράγραφος 1
Άρθρο 1 παράγραφος 1
Άρθρο 1 παράγραφος 2
Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία α) έως η)

Άρθρο 1 παράγραφος 2 στοιχεία θ) και ι)
Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 2 παράγραφοι 1 και 2
Άρθρο 2 παράγραφος 3

Άρθρο 2α παράγραφος 1 εισαγωγική φράση
Άρθρο 3 παράγραφος 1 εισαγωγική φράση
Άρθρο 2α παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
Άρθρο 3 παράγραφος 1 στοιχεία α) και β)
Άρθρο 2α παράγραφος 1 στοιχεία γ) και δ)

Άρθρο 2α παράγραφοι 2 έως 5
Άρθρο 3 παράγραφοι 2 έως 5
Άρθρο 2β
Άρθρο 4
Άρθρο 2γ παράγραφος 1
Άρθρο 5
Άρθρο 2γ παράγραφοι 2 και 3

Άρθρο 2δ
Άρθρο 6
Άρθρο 2ε πρώτο εδάφιο
Άρθρο 7
Άρθρο 2ε δεύτερο εδάφιο

Άρθρο 3 παράγραφοι 1, 2 και πρώτη φράση της παραγράφου 3
Άρθρο 8 παράγραφοι 1, 2 και 3
Άρθρο 3 παράγραφος 3 δεύτερη πρόταση και παράγραφοι 4 και 5

Άρθρο 3 παράγραφος 6

Άρθρο 4 παράγραφοι 1, 2 και πρώτη φράση της παραγράφου 3
Άρθρο 9 παράγραφοι 1, 2 και 3
Άρθρο 4 παράγραφος 3 δεύτερη πρόταση και παράγραφοι 4, 5 και 6


Άρθρο 10

Άρθρο 11
Άρθρο 5 παράγραφος 1
Άρθρο 12
Άρθρο 5 παράγραφοι 2 έως 5

Παράρτημα
Παράρτημα I

Παράρτημα II

Παράρτημα III
EL 21.8.2012 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 224/85